Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europske komisije

MEMO

Bruxelles, 11. rujna 2013

Pismo predsjednika Barrosa predsjedniku Europskog parlamenta gospodinu Martinu Schulzu

Poštovani predsjedniče Schulz,

u današnjem govoru o stanju u Uniji iznio sam svoja stajališta o izazovima koji nam predstoje u svjetlu priprema Europskog parlamenta za izbore koji će se održati u svibnju sljedeće godine i ulaska Komisije u posljednju godinu svojega mandata. Zajedno smo već ostvarili velike pomake za građane Europe, i to u veoma teškim uvjetima. Europski parlament nezaobilazan je partner u zakonodavnom postupku EU-a i vjerujem da možemo biti ponosni na zajednička postignuća. Spomenuo bih samo neka od njih, primjerice napredak koji smo zajednički ostvarili u neophodnom jačanju našeg okvira gospodarskog upravljanja, politički dogovor o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru i sveobuhvatnu reformu financijskog nadzora i uređenja. Ostvareni rezultati imat će veliki učinak na otpornost europskoga gospodarstva te će povećati naše izglede za rast u budućnosti.

Zbog izazova koji su još uvijek pred nama nužno je da u predstojećim mjesecima ubrzamo svoj postupak donošenja odluka, dovršimo započeti rad na zakonodavstvu i ustrajemo u njegovoj provedbi. Provođenjem mjera na terenu u područjima s najvećim potencijalom za ubrzavanje i podupiranje gospodarskog oporavka i otvaranja radnih mjesta omogućit ćemo vraćanje povjerenja u sposobnost Europe da iz krize izađe jača, kao i u neprocjenjivu ulogu EU-a u toj strategiji oporavka.

U ovom su pismu predstavljene glavne inicijative koje su u pripremi za program rada Komisije za 2014., u skladu s okvirnim sporazumom naših dviju institucija. Naša promišljanja temelje se na rezoluciji Europskog parlamenta od 4. srpnja 2013., mojoj učestaloj suradnji s Vama i Parlamentom, kao i nizu plodonosnih razmjena između povjerenika i parlamentarnih odbora. Radujem se nastavku te suradnje imajući u vidu skori dovršetak programa rada predviđen za sljedeći mjesec.

Kad je riječ o našoj zadaći u 2014., i Parlament i Komisija složni su da rast i zapošljavanje i dalje moraju biti prioritet. Države članice moramo i dalje poticati da nastave s diferenciranom fiskalnom konsolidacijom koja pogoduje rastu, provode strukturnu reformu usmjerenu na konkurentnost, ponovno uspostave uobičajenu praksu kreditiranja gospodarstva, pronalaze inovativne načine za otvaranje radnih mjesta i pružanje pomoći onima kojima je pomoć potrebna te oslobađanje kreativnog potencijala Europe, kao i da osuvremene javnu upravu. Iz vida ne smijemo izgubiti ni dugoročne izazove ni mogućnosti kao što su energetska i klimatska politika, veća inovacijska sposobnost Europe i naš doprinos stabilnosti u svijetu.

Politički prioriteti i planovi za 2014.

U središtu pažnje sljedeće godine zasigurno će biti donošenje zakonodavnih prijedloga u skladu s postupkom suodlučivanja i konsolidacija postupaka koji su u tijeku. Ti će se prioriteti odraziti na program rada Komisije za 2014. Stavit ćemo naglasak na donošenje i provedbu ključnih prijedloga koji su u postupku (poput naših inicijativa za zapošljavanje mladih i prijedloga za poticanje financiranja MSP-ova), za što je potrebno da države članice ubrzaju provedbu, kao i na pravovremeno i nesmetano pokretanje programa u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) i rada visoke stručne skupine u području vlastitih sredstava.

Kao i u 2013., naša će gospodarska politika biti usmjerena na zdrave javne financije, strukturnu reformu i ciljana ulaganja. Radit ćemo na izgradnji povjerenja u sposobnost Europe za održiv rast, stvaranju radnih mjesta i dobrih sustava socijalne sigurnosti za naše građane te osiguravanju konkurentnosti EU-a u globaliziranoj ekonomiji. Posebnu prednost želimo dati uspostavi bankarske unije te ćemo i dalje raditi na gospodarskom upravljanju, pristupu financiranju, mobilnosti radne snage i rješavanju problema nezaposlenosti mladih. U skladu s planom Komisije za čvrstu i istinsku ekonomsku i monetarnu uniju (EMU), moramo nastaviti svoj rad na njezinoj potpunoj uspostavi, prije svega tako da je temeljimo na visokoj razini demokratske odgovornosti i da snažno naglasimo njezinu socijalnu dimenziju. U vezi s ovim posljednjim, Komisija će 2. listopada izdati Komunikaciju o socijalnoj dimenziji EMU-a. Moramo i udvostručiti napore za ostvarenje ciljeva strategije Europa 2020. održivim i usklađenim mjerama na europskoj i nacionalnoj razini.

Inovacije i ulaganja od ključne su važnosti za konkurentnost. Programi u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira usmjereni su na ciljeve strategije Europa 2020. i njima je obuhvaćen čitav niz mjera za poticanje ulaganja, razvoj ljudskog kapitala i davanje prednosti reformama s izravnim učinkom na rast i otvaranje radnih mjesta. Postojeća suradnja s Europskom investicijskom bankom u pružanju potpore MSP-ovima radi lakšeg pristupa financiranju i dalje će služiti kao temeljna poluga za ponovno pokretanje gospodarskog rasta. Naša će nastojanja biti usmjerena na potpunu provedbu pravila unutarnjeg tržišta u kritičnim područjima kao što su usluge i energija i ostvarenje ciljeva inicijativa iz Akta o jedinstvenom tržištu (SMA), a nastojat ćemo i privesti kraju osuvremenjivanje pravila o državnim potporama. Danas predložene mjere za istinsko jedinstveno tržište u području telekomunikacija također su bitne za konkurentnost te će njihovo donošenje biti visoko na listi prioriteta u nadolazećim mjesecima. Uz to ćemo nastaviti i rad posvećen utjecaju cijena energije na konkurentnost i načinima rješavanja tog problema.

Trgovina je još jedno od područja s ogromnim potencijalom za rast u kojemu moramo održati ritam pregovora s ključnim partnerima, uključujući SAD.

Komisija u tom kontekstu kao prioritete za preostali dio 2013. i za 2014. vidi sljedeće ciljeve:

• nesmetano pokretanje svih programa u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. — 2020., pri čemu će proračun EU-a biti katalizator ulaganja, rasta i reformi;

• brže donošenje ključnih prijedloga, prije svega onih koji se odnose na bankarsku uniju i financijsko uređenje (primjerice prijedlozi povezani sa sanacijom i oporavkom banaka predstavljeni u 2012. i prijedlog jedinstvenog sanacijskog mehanizma, predstavljen u srpnju) i na jedinstveno tržište (svi prijedlozi koji se odnose na SMA II trenutačno su u postupku), te digitalne agende i danas donesenih prijedloga u području telekomunikacija. Postoji i čitav niz prijedloga koji su od iznimne važnosti za građane, a koji obuhvaćaju područja od reformirane zajedničke ribarstvene politike, preko unutarnjeg tržišta željezničkih usluga pa do Ureda europskog javnog tužitelja. U tom kontekstu želio bih naglasiti potrebu za brzim donošenjem Direktive o duhanskim proizvodima. Donošenje tih akata prije isteka Vašeg mandata odaslat će snažnu poruku o ključnoj važnosti koju EU ima za građane;

• bolje gospodarsko upravljanje, uključujući njegovu socijalnu dimenziju, te daljnji razvoj postupka europskog semestra, pri čemu je posebnu pažnju potrebno posvetiti provedbi (osobito „paketa od dviju mjera” i usklađenog djelovanja na svim razinama);

• nastavak trgovinske agende (osobito putem pregovora s SAD-om o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja i ostalim ključnim partnerima kao što su Kanada i Japan), utvrđivanje stajališta EU-a o ključnim međunarodnim pregovorima kao što je sljedeća Konferencija stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime te razvojnog plana za razdoblje nakon 2015.;

• promicanje poslovno pogodnijeg okruženja, osobito za MSP-ove, daljnjim pojednostavnjivanjem i racionalizacijom propisa, prije svega u kontekstu postojećeg programa „Prikladnost i uspješnost propisa” (REFIT) čiji je cilj osigurati primjerenost svrsi svih propisa EU-a.

EU bi i dalje trebao biti aktivan u ostvarivanju naših globalnih ciljeva, spreman da reagira u kratkom roku, ali i ostati predan produbljivanju naše suradnje s državama kandidatkinjama, uključujući normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. Političko udruživanje i ekonomsko povezivanje s našim susjedima iz Istočnog partnerstva, pomoć državama iz južnog susjedstva pri postupku tranzicije te njegovanje bliskijih odnosa s našim strateškim partnerima i dalje će biti ključni prioritet.

Nove inicijative

Nadalje, Komisija će predložiti ograničen broj novih inicijativa usmjerenih na jačanje konkurentnosti europskoga gospodarstva i utvrđivanje okvira za klimatsku i energetsku politiku za razdoblje nakon 2020. Posvetit ćemo se i razvoju ideja koje sam danas predstavio u vezi s vladavinom prava.

Među novim inicijativama koje će se razmatrati jesu i sljedeće:

• Komunikacija o socijalnoj dimenziji EMU-a

• revizija okvira financijskog nadzora i reforma strukture banaka EU-a nakon izvješća Liikanen

• praćenje dugoročnog financiranja europskoga gospodarstva

• jačanje europske industrijske baze provođenjem reforme unutarnjeg tržišta za industrijske proizvode i dodatne inicijative čiji je cilj povećati konkurentnost europske industrije

• dovršetak modernizacije državnih potpora s ciljem jačanja unutarnjeg tržišta i promicanja bolje javne potrošnje

• sveobuhvatan pristup europskom području vještina i kvalifikacija

• praćenje strategije PDV-a radi smanjenja troškova poslovanja povezanih s prijavom PDV-a

• revizija uredbe o usklađivanju u području socijalne sigurnosti

• dovršetak rada na povezivanju nacionalnih javnih zavoda za zapošljavanje radi rješavanja problema neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada

• kvalitativni okvir u području restrukturiranja

• novi okvir za energetska i klimatska pitanja za 2030.

• rezultati revizije politike o otpadu

• komunikacija o budućim inicijativama u području politika pravosuđa i unutarnjih poslova

• vizni režim za putnike „u dobroj vjeri”

• paket mjera u području politike proširenja i susjedskih odnosa za 2014.

• daljnji rad na planu za ambiciozan nastavak Milenijskih razvojnih ciljeva i njihovo povezivanje s ciljevima održivog razvoja

• doprinos EU-a pomorskoj sigurnosti na svjetskoj razini.

Istraživački će se rad u 2014. provoditi među ostalim i u sljedećim područjima:

• oslobađanje pristupa tržištima i mobiliziranje financijskih sredstava

• povećanje sudjelovanja na tržištu rada i mobilnosti, uključujući za uređene profesije

• dovršetak Europskog istraživačkog područja

• zelene tehnologije, uključujući pohranjivanje energije i energetsku učinkovitost

• jačanje položaja potrošača na unutarnjem tržištu energije

• ocjena zakonodavstva EU-a u području zdravlja i sigurnosti na radu

• praćenje situacije nakon nedavne komunikacije Komisije u području obrane

• budućnost Europskog fonda za razvoj u razdoblju nakon 2020.

Posvetit ćemo se i analizi iskustva koje smo do sada stekli u okviru strategije Europa 2020. te ćemo razmotriti moguću potrebu za prilagodbama radi poticanja reformi potrebnih za ubrzavanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta.

Evaluacije i ispitivanja koja se provode u okviru programa REFIT također će dovesti do novih promišljanja u različitim područjima djelovanja EU-a.

Pogled prema budućnosti i veća demokratska odgovornost

Napori koje trenutačno ulažemo trebali bi nam omogućiti da se usredotočimo na ono što je ključno za budućnost Europe, odnosno da potaknemo razmišljanje o dubljoj integraciji utemeljenoj na većoj demokratskoj odgovornosti. Predstavljanje dugoročnih ideja o budućnosti Europske unije, kojima se dopunjuju načela iz prethodnog plana, omogućit će istinsku europsku debatu prije izbora za Europski parlament.

Radujem se sastanku kolegija povjerenika s Konferencijom predsjednika odbora, koji je na rasporedu 2. listopada, kao i tome što ću se 3. listopada sastati s Konferencijom predsjednika, što će biti i dobra prilika da se upoznam sa stajalištima Europskog parlamenta prije nego što Komisija zaključi svoj program rada za 2014.

José Manuel BARROSO


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website