Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europske komisije

MEMO

Bruxelles, 11. rujna 2013

Pismo predsjednika Barrosa predsjedniku Europskog parlamenta gospodinu Martinu Schulzu

Poštovani predsjedniče Schulz,

u današnjem govoru o stanju u Uniji iznio sam svoja stajališta o izazovima koji nam predstoje u svjetlu priprema Europskog parlamenta za izbore koji će se održati u svibnju sljedeće godine i ulaska Komisije u posljednju godinu svojega mandata. Zajedno smo već ostvarili velike pomake za građane Europe, i to u veoma teškim uvjetima. Europski parlament nezaobilazan je partner u zakonodavnom postupku EU-a i vjerujem da možemo biti ponosni na zajednička postignuća. Spomenuo bih samo neka od njih, primjerice napredak koji smo zajednički ostvarili u neophodnom jačanju našeg okvira gospodarskog upravljanja, politički dogovor o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru i sveobuhvatnu reformu financijskog nadzora i uređenja. Ostvareni rezultati imat će veliki učinak na otpornost europskoga gospodarstva te će povećati naše izglede za rast u budućnosti.

Zbog izazova koji su još uvijek pred nama nužno je da u predstojećim mjesecima ubrzamo svoj postupak donošenja odluka, dovršimo započeti rad na zakonodavstvu i ustrajemo u njegovoj provedbi. Provođenjem mjera na terenu u područjima s najvećim potencijalom za ubrzavanje i podupiranje gospodarskog oporavka i otvaranja radnih mjesta omogućit ćemo vraćanje povjerenja u sposobnost Europe da iz krize izađe jača, kao i u neprocjenjivu ulogu EU-a u toj strategiji oporavka.

U ovom su pismu predstavljene glavne inicijative koje su u pripremi za program rada Komisije za 2014., u skladu s okvirnim sporazumom naših dviju institucija. Naša promišljanja temelje se na rezoluciji Europskog parlamenta od 4. srpnja 2013., mojoj učestaloj suradnji s Vama i Parlamentom, kao i nizu plodonosnih razmjena između povjerenika i parlamentarnih odbora. Radujem se nastavku te suradnje imajući u vidu skori dovršetak programa rada predviđen za sljedeći mjesec.

Kad je riječ o našoj zadaći u 2014., i Parlament i Komisija složni su da rast i zapošljavanje i dalje moraju biti prioritet. Države članice moramo i dalje poticati da nastave s diferenciranom fiskalnom konsolidacijom koja pogoduje rastu, provode strukturnu reformu usmjerenu na konkurentnost, ponovno uspostave uobičajenu praksu kreditiranja gospodarstva, pronalaze inovativne načine za otvaranje radnih mjesta i pružanje pomoći onima kojima je pomoć potrebna te oslobađanje kreativnog potencijala Europe, kao i da osuvremene javnu upravu. Iz vida ne smijemo izgubiti ni dugoročne izazove ni mogućnosti kao što su energetska i klimatska politika, veća inovacijska sposobnost Europe i naš doprinos stabilnosti u svijetu.

Politički prioriteti i planovi za 2014.

U središtu pažnje sljedeće godine zasigurno će biti donošenje zakonodavnih prijedloga u skladu s postupkom suodlučivanja i konsolidacija postupaka koji su u tijeku. Ti će se prioriteti odraziti na program rada Komisije za 2014. Stavit ćemo naglasak na donošenje i provedbu ključnih prijedloga koji su u postupku (poput naših inicijativa za zapošljavanje mladih i prijedloga za poticanje financiranja MSP-ova), za što je potrebno da države članice ubrzaju provedbu, kao i na pravovremeno i nesmetano pokretanje programa u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) i rada visoke stručne skupine u području vlastitih sredstava.

Kao i u 2013., naša će gospodarska politika biti usmjerena na zdrave javne financije, strukturnu reformu i ciljana ulaganja. Radit ćemo na izgradnji povjerenja u sposobnost Europe za održiv rast, stvaranju radnih mjesta i dobrih sustava socijalne sigurnosti za naše građane te osiguravanju konkurentnosti EU-a u globaliziranoj ekonomiji. Posebnu prednost želimo dati uspostavi bankarske unije te ćemo i dalje raditi na gospodarskom upravljanju, pristupu financiranju, mobilnosti radne snage i rješavanju problema nezaposlenosti mladih. U skladu s planom Komisije za čvrstu i istinsku ekonomsku i monetarnu uniju (EMU), moramo nastaviti svoj rad na njezinoj potpunoj uspostavi, prije svega tako da je temeljimo na visokoj razini demokratske odgovornosti i da snažno naglasimo njezinu socijalnu dimenziju. U vezi s ovim posljednjim, Komisija će 2. listopada izdati Komunikaciju o socijalnoj dimenziji EMU-a. Moramo i udvostručiti napore za ostvarenje ciljeva strategije Europa 2020. održivim i usklađenim mjerama na europskoj i nacionalnoj razini.

Inovacije i ulaganja od ključne su važnosti za konkurentnost. Programi u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira usmjereni su na ciljeve strategije Europa 2020. i njima je obuhvaćen čitav niz mjera za poticanje ulaganja, razvoj ljudskog kapitala i davanje prednosti reformama s izravnim učinkom na rast i otvaranje radnih mjesta. Postojeća suradnja s Europskom investicijskom bankom u pružanju potpore MSP-ovima radi lakšeg pristupa financiranju i dalje će služiti kao temeljna poluga za ponovno pokretanje gospodarskog rasta. Naša će nastojanja biti usmjerena na potpunu provedbu pravila unutarnjeg tržišta u kritičnim područjima kao što su usluge i energija i ostvarenje ciljeva inicijativa iz Akta o jedinstvenom tržištu (SMA), a nastojat ćemo i privesti kraju osuvremenjivanje pravila o državnim potporama. Danas predložene mjere za istinsko jedinstveno tržište u području telekomunikacija također su bitne za konkurentnost te će njihovo donošenje biti visoko na listi prioriteta u nadolazećim mjesecima. Uz to ćemo nastaviti i rad posvećen utjecaju cijena energije na konkurentnost i načinima rješavanja tog problema.

Trgovina je još jedno od područja s ogromnim potencijalom za rast u kojemu moramo održati ritam pregovora s ključnim partnerima, uključujući SAD.

Komisija u tom kontekstu kao prioritete za preostali dio 2013. i za 2014. vidi sljedeće ciljeve:

• nesmetano pokretanje svih programa u okviru višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. — 2020., pri čemu će proračun EU-a biti katalizator ulaganja, rasta i reformi;

• brže donošenje ključnih prijedloga, prije svega onih koji se odnose na bankarsku uniju i financijsko uređenje (primjerice prijedlozi povezani sa sanacijom i oporavkom banaka predstavljeni u 2012. i prijedlog jedinstvenog sanacijskog mehanizma, predstavljen u srpnju) i na jedinstveno tržište (svi prijedlozi koji se odnose na SMA II trenutačno su u postupku), te digitalne agende i danas donesenih prijedloga u području telekomunikacija. Postoji i čitav niz prijedloga koji su od iznimne važnosti za građane, a koji obuhvaćaju područja od reformirane zajedničke ribarstvene politike, preko unutarnjeg tržišta željezničkih usluga pa do Ureda europskog javnog tužitelja. U tom kontekstu želio bih naglasiti potrebu za brzim donošenjem Direktive o duhanskim proizvodima. Donošenje tih akata prije isteka Vašeg mandata odaslat će snažnu poruku o ključnoj važnosti koju EU ima za građane;

• bolje gospodarsko upravljanje, uključujući njegovu socijalnu dimenziju, te daljnji razvoj postupka europskog semestra, pri čemu je posebnu pažnju potrebno posvetiti provedbi (osobito „paketa od dviju mjera” i usklađenog djelovanja na svim razinama);

• nastavak trgovinske agende (osobito putem pregovora s SAD-om o Partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja i ostalim ključnim partnerima kao što su Kanada i Japan), utvrđivanje stajališta EU-a o ključnim međunarodnim pregovorima kao što je sljedeća Konferencija stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime te razvojnog plana za razdoblje nakon 2015.;

• promicanje poslovno pogodnijeg okruženja, osobito za MSP-ove, daljnjim pojednostavnjivanjem i racionalizacijom propisa, prije svega u kontekstu postojećeg programa „Prikladnost i uspješnost propisa” (REFIT) čiji je cilj osigurati primjerenost svrsi svih propisa EU-a.

EU bi i dalje trebao biti aktivan u ostvarivanju naših globalnih ciljeva, spreman da reagira u kratkom roku, ali i ostati predan produbljivanju naše suradnje s državama kandidatkinjama, uključujući normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. Političko udruživanje i ekonomsko povezivanje s našim susjedima iz Istočnog partnerstva, pomoć državama iz južnog susjedstva pri postupku tranzicije te njegovanje bliskijih odnosa s našim strateškim partnerima i dalje će biti ključni prioritet.

Nove inicijative

Nadalje, Komisija će predložiti ograničen broj novih inicijativa usmjerenih na jačanje konkurentnosti europskoga gospodarstva i utvrđivanje okvira za klimatsku i energetsku politiku za razdoblje nakon 2020. Posvetit ćemo se i razvoju ideja koje sam danas predstavio u vezi s vladavinom prava.

Među novim inicijativama koje će se razmatrati jesu i sljedeće:

• Komunikacija o socijalnoj dimenziji EMU-a

• revizija okvira financijskog nadzora i reforma strukture banaka EU-a nakon izvješća Liikanen

• praćenje dugoročnog financiranja europskoga gospodarstva

• jačanje europske industrijske baze provođenjem reforme unutarnjeg tržišta za industrijske proizvode i dodatne inicijative čiji je cilj povećati konkurentnost europske industrije

• dovršetak modernizacije državnih potpora s ciljem jačanja unutarnjeg tržišta i promicanja bolje javne potrošnje

• sveobuhvatan pristup europskom području vještina i kvalifikacija

• praćenje strategije PDV-a radi smanjenja troškova poslovanja povezanih s prijavom PDV-a

• revizija uredbe o usklađivanju u području socijalne sigurnosti

• dovršetak rada na povezivanju nacionalnih javnih zavoda za zapošljavanje radi rješavanja problema neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada

• kvalitativni okvir u području restrukturiranja

• novi okvir za energetska i klimatska pitanja za 2030.

• rezultati revizije politike o otpadu

• komunikacija o budućim inicijativama u području politika pravosuđa i unutarnjih poslova

• vizni režim za putnike „u dobroj vjeri”

• paket mjera u području politike proširenja i susjedskih odnosa za 2014.

• daljnji rad na planu za ambiciozan nastavak Milenijskih razvojnih ciljeva i njihovo povezivanje s ciljevima održivog razvoja

• doprinos EU-a pomorskoj sigurnosti na svjetskoj razini.

Istraživački će se rad u 2014. provoditi među ostalim i u sljedećim područjima:

• oslobađanje pristupa tržištima i mobiliziranje financijskih sredstava

• povećanje sudjelovanja na tržištu rada i mobilnosti, uključujući za uređene profesije

• dovršetak Europskog istraživačkog područja

• zelene tehnologije, uključujući pohranjivanje energije i energetsku učinkovitost

• jačanje položaja potrošača na unutarnjem tržištu energije

• ocjena zakonodavstva EU-a u području zdravlja i sigurnosti na radu

• praćenje situacije nakon nedavne komunikacije Komisije u području obrane

• budućnost Europskog fonda za razvoj u razdoblju nakon 2020.

Posvetit ćemo se i analizi iskustva koje smo do sada stekli u okviru strategije Europa 2020. te ćemo razmotriti moguću potrebu za prilagodbama radi poticanja reformi potrebnih za ubrzavanje rasta i otvaranje novih radnih mjesta.

Evaluacije i ispitivanja koja se provode u okviru programa REFIT također će dovesti do novih promišljanja u različitim područjima djelovanja EU-a.

Pogled prema budućnosti i veća demokratska odgovornost

Napori koje trenutačno ulažemo trebali bi nam omogućiti da se usredotočimo na ono što je ključno za budućnost Europe, odnosno da potaknemo razmišljanje o dubljoj integraciji utemeljenoj na većoj demokratskoj odgovornosti. Predstavljanje dugoročnih ideja o budućnosti Europske unije, kojima se dopunjuju načela iz prethodnog plana, omogućit će istinsku europsku debatu prije izbora za Europski parlament.

Radujem se sastanku kolegija povjerenika s Konferencijom predsjednika odbora, koji je na rasporedu 2. listopada, kao i tome što ću se 3. listopada sastati s Konferencijom predsjednika, što će biti i dobra prilika da se upoznam sa stajalištima Europskog parlamenta prije nego što Komisija zaključi svoj program rada za 2014.

José Manuel BARROSO


Side Bar