Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Για μια ποιοτική εσωτερική ναυσιπλοΐα

Βασικά στοιχεία και αριθμοί

  • Και τα πέντε μεγαλύτερα θαλάσσια λιμάνια στην ΕΕ συνδέονται με δίκτυα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

  • Κάθε χρόνο, 140 δισ. τονοχιλιόμετρα μεταφέρονται μέσω του δικτύου εσωτερικής ναυσιπλοΐας της ΕΕ.

  • Το δίκτυο ΔΕΔ-Μ περιλαμβάνει πάνω από 230 λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοΐας, εκ των οποίων τα 75 περίπου αποτελούν τμήμα του βασικού δικτύου. Περίπου 40 από τα λιμάνια αυτά εξυπηρετούν ταυτόχρονα τη θαλάσσια και την εσωτερική ναυσιπλοΐα.

  • Οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμων ενός μεγάλου πλοίου εσωτερικής ναυσιπλοΐας αντιστοιχούν μόνο στο 1/3 των αντίστοιχων τιμών της οδικής μεταφοράς.

  • Το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο θαλάσσιο λιμάνι της ΕΕ, μετέφερε το 2010 το 1/3 όλων των εμπορευμάτων μέσω του εσωτερικού πλωτού δικτύου.

  • Το συνολικό μήκος του ευρωπαϊκού πλωτού δικτύου είναι 37.000 χιλιόμετρα.

Περί τίνος πρόκειται;

Η μεταφορά μέσω ποταμών και καναλιών είναι ένας αθόρυβος και πολύ αποδοτικός ενεργειακά τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων. Παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μεταφορά των εμπορευμάτων στον τελικό τους προορισμό από τα πολυσύχναστα λιμάνια της Ευρώπης. Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτού του τρόπου μεταφοράς δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως.

Οι ποταμοί της Ευρώπης διαθέτουν μεγάλες ανεκμετάλλευτες δυνατότητες για μεταφορά περισσότερων εμπορευμάτων, ώστε να αποσυμφορηθούν τα κορεσμένα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα σε ορισμένες από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθούν επίσης οι εκπομπές βλαβερών ατμοσφαιρικών ρύπων.

Επιπλέον, σημαντικά τμήματα του τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα. Η ζήτηση εξακολουθεί να είναι χαμηλή, ενώ η μεταφορική ικανότητα συνεχώς αυξάνεται, προκαλώντας ανισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, πίεση στις τιμές, μείωση της χρησιμοποίησης της ικανότητας, μείωση της απασχόλησης και της κερδοφορίας.

Ποιες είναι οι ισχύουσες πολιτικές;

Το πρόγραμμα δράσης NAIADES I που εφαρμόζεται από το 2006 προβλέπει πάνω από 30 δράσεις για την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις δράσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα χρειάζεται επικαιροποίηση. Πρέπει να επανεστιάσουμε την πολιτική μας στα βασικά θέματα της βελτίωσης των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων του κλάδου.

Τι προτείνουμε;

Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο πρόγραμμα δράσης με μέτρα που θα βελτιώσουν το πλαίσιο λειτουργίας της εσωτερικής ναυσιπλοΐας καθώς και τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις του κλάδου.

Το πρόγραμμα NAIADES II θα διευκολύνει τις μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Επίσης, περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες δράσεις που αυτή τη στιγμή υλοποιεί η Επιτροπή με σκοπό την αντιμετώπιση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης του κλάδου.

Τα μέτρα που προβλέπει το πρόγραμμα NAIADES II είναι τα ακόλουθα:

Βελτίωση των υποδομών και μεγαλύτερη ενσωμάτωση των μεταφορών μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην εφοδιαστική αλυσίδα

Η καλή κατάσταση των υποδομών είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη λειτουργία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Ο κλάδος αυτός μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του μόνο με την καλή συντήρηση του δικτύου εσωτερικών πλωτών μεταφορών, την καλύτερη σύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς, την κάλυψη των ελλιπών συνδέσεων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης.

Μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», η Επιτροπή θα συμβάλει στη βελτίωση των ήδη υφιστάμενων, αλλά και στη δημιουργία νέων υποδομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς και στην αναβάθμιση της διασύνδεσης αυτού του τομέα με άλλα μέσα μεταφοράς. Η εφαρμογή του διαδρόμου ΔΕΔ-Μ θα διασφαλίσει ότι κατά την ανάπτυξη των διαδρόμων λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα μεταφοράς με συντονισμένο τρόπο.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη λειτουργία των Υπηρεσιών Ποτάμιων Πληροφοριών λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της ενοποίησης των δεδομένων για όλα τα μέσα μεταφοράς.1

Ενίσχυση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της αναδιάρθρωσης του τομέα και αντιμετώπιση των αναγκών για εξειδίκευση, δεξιότητες και ποιοτικές θέσεις εργασίας

Ο τομέας της εσωτερικής ναυσιπλοΐας λειτουργεί υπό δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Ο κατακερματισμός του είναι υψηλός, καθώς το 80% του στόλου το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης και επιβραδύνει τις δυνατότητες για νέες επενδύσεις και καινοτομία. Οι θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 10%. Η ηλικιακή σύνθεση των εργαζομένων θα οδηγήσει σε μαζική έξοδό τους από το επάγγελμα την ερχόμενη δεκαετία. Σε ορισμένα δείγματα αγοράς, το 50% των εργαζομένων είναι πάνω από 50 ετών.

Η Επιτροπή πραγματοποιεί συζητήσεις με εκπροσώπους του κλάδου και με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αναστραφεί η δυσχερής κατάσταση και να στηριχθεί η αναδιάρθρωση ου κλάδου. Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει τι μπορεί να γίνει από ρυθμιστικής πλευράς ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Συγκεκριμένα, πρόκειται να επανεξετάσει τις τεχνικές απαιτήσεις των πλοίων και θα ενθαρρύνει την προώθηση της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ως εναλλακτικού καυσίμου.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για τη μείωση των εμποδίων όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία και την κινητικότητα, θα αναβαθμίσει τα επαγγελματικά προσόντα και τις σταδιοδρομίες στον κλάδο και θα εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού.

Ένας οικολογικότερος τομέας χάρη στη μείωση των εκπομπών αερίων και στην προώθηση της καινοτομίας

Σε σύγκριση με άλλους χερσαίους τρόπους μεταφοράς, η εσωτερική ναυσιπλοΐα είναι ενεργειακά αποδοτική, ασφαλής, σχεδόν χωρίς σημεία συμφόρησης και αθόρυβη. Ωστόσο, αυτήν η κατά τα άλλα θετική εικόνα δεν συνοδεύεται από πρόοδο στη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως το ΥΦΑ, ίσως βοηθήσει τον τομέα να καλύψει το χάσμα που τον χωρίζει από άλλα μέσα μεταφοράς.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τα όρια εκπομπών για τις νέες μηχανές και θα διερευνήσει τη δυνατότητα αυστηρότερων ορίων εκπομπών για τις ήδη λειτουργούσες μηχανές. Θα τροποποιήσει επίσης τους κανόνες που επιτρέπουν τη χρήση ΥΦΑ ως καυσίμου στην εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Η εσωτερική ναυσιπλοΐα συνεχώς προσφέρει νέες υπηρεσίες και αναπτύσσει νέες αγορές. Ωστόσο, το γενικό επίπεδο καινοτομίας είναι χαμηλό και πρέπει να ενισχυθεί. Η Επιτροπή ζητά από τον κλάδο να καταρτίσει χάρτη πορείας για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα στηρίξει την πράσινη και καινοτόμο ανάπτυξη του τομέα μέσω των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενώ παράλληλα κατέθεσε πρόταση στο πλαίσιο του προγράμματος NAIADES II ώστε το αποθεματικό του τομέα να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων. Η στήριξη εκ μέρους της Επιτροπής μπορεί να συμπληρωθεί από ειδικά προγράμματα σε επίπεδο κρατών μελών.

Μια νέα προσέγγιση της διακυβέρνησης

Το πρόγραμμα NAIADES II θα αντιμετωπίσει την επικάλυψη των νομικών πλαισίων και των αρμοδιοτήτων στον κλάδο της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Περιέχει θεσμικά και νομοθετικά μέτρα και στοχεύει σε μια περισσότερο στοχευμένη συνεργασία με άλλους διεθνείς οργανισμούς ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη των κανόνων.

Τα πρώτα βήματα έγιναν μέσω μιας διοικητικής ρύθμισης μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Ναυσιπλοΐας Ρήνου, καθώς και μέσω μιας νέας πρότασης οδηγίας που εγκρίθηκε ως μέρος της δέσμης μέτρων NAIADES II και αντικατέστησε την οδηγία 2006/87/EΚ σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας, και η οποία οδηγεί στην καθιέρωση ενιαίων προτύπων.

Ποια είναι τα οφέλη;

Το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας θα ωφεληθεί από την καλύτερη αξιοποίηση του τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Όσοι δραστηριοποιούνται στην εσωτερική ναυσιπλοΐα θα ωφεληθούν από το σαφέστερο νομικό πλαίσιο, τις καλύτερες συνθήκες λειτουργίας, τις ρυθμίσεις για την τόνωση της καινοτομίας καθώς και από την αυξημένη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα κονδύλια που έχει συγκεντρώσει ο κλάδος ως αποθεματικό. Παράλληλα, οι βιομηχανίες και οι χρήστες της εσωτερικής ναυσιπλοΐας θα ωφεληθούν από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα ωφεληθούν επίσης από την βελτίωση του περιβάλλοντος και των παραγόντων υγείας, καθώς η εσωτερική ναυσιπλοΐα θα γίνει ελκυστικότερη από οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/promotion/naiades_en.htm

Γραφικές παραστάσεις για λιμάνια της ΕΕ: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

1 :

Οι Υπηρεσίες Ποτάμιων Πληροφοριών (RIS) και τα συναφή τους έργα αφορούν τις υποδομές διαχείρισης της κυκλοφορίας στο δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού, έξυπνου συστήματος κυκλοφορίας και μεταφορών ώστε να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα ικανότητα και η ασφάλεια, αλλά και να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα με τα άλλα μέσα μεταφορών.


Side Bar