Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

OBVESTILO

Bruselj, 21. avgusta 2013

Odnosi med EU in Egiptom

Politični odnosi

EU in Egipt sta diplomatske stike vzpostavila leta 1966 in zavezuje ju pridružitveni sporazum, ki je začel veljati leta 2004. EU si prizadeva, da bi z Egiptom, sosedsko državo in pomembnim partnerjem v strateški regiji, razvila tesne stike. Strategija odnosov med EU in Egiptom je določena v akcijskem načrtu EU-Egipt v okviru evropske sosedske politike.

Vse od vstaje 25. januarja 2011 EU dosledno podpira legitimne zahteve egiptovskega prebivalstva po državljanskih, političnih in socialno-ekonomskih pravicah. EU je pozdravila prve demokratične volitve v Egiptu, na katerih je zmagal Mohamed Morsi, kandidat Stranke za svobodo in pravičnost. Ob njegovem obisku v Bruslju septembra 2012 je bilo sklenjeno, da se ustanovi projektna skupina EU-Egipt, ki ji sopredseduje visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Catherine Ashton. Ta projektna skupina na visoki ravni je nova oblika evropske diplomacije. EU se namreč želi še intenzivneje angažirati v državah v tranziciji, pri tem pa uporabiti vsa svoja sredstva in sodelovati tako z javnim kot zasebnim sektorjem.

Po ustavni deklaraciji novembra 2012 in prenagljenem sprejetju ustave v pretežno islamističnem zgornjem domu parlamenta se je egiptovsko politično prizorišče razdelilo na islamistične Morsijeve privržence ter sekularno in liberalno opozicijo, ki jo predstavlja predvsem Fronta narodne rešitve. EU je sodelovala v pogovorih, ki naj bi omogočili zbližanje obeh strani. Kljub temu je prišlo spomladi 2013 do še večje polarizacije in po množičnih protestih proti vladi Stranke za svobodo in pravičnost po vsej državi je bil predsednik Morsi 3. julija 2013 prisiljen zapustiti položaj.

V zadnjih tednih si je EU s stalnim naslavljanjem vseh strani intenzivno prizadevala za podporo dialogu in mirni rešitvi egiptovske krize. Med drugim je Egipt 17. in 29.–30. julija ponovno obiskala visoka predstavnica in podpredsednica Komisije Catherine Ashton, dejaven pa je bil tudi posebni predstavnik EU za južno Sredozemlje, Bernardino Leon. Oba sta ob več priložnostih ponovila, da Egipt za svobodne in poštene volitve ter civilno vlado potrebuje celovit tranzicijski proces, ki bo zajel vse politične skupine. Le te prvine bodo Egiptu omogočile stabilno, uspešno in demokratično prihodnost.

Vendar je avgusta prišlo do tragičnega zasuka in v nemirih je umrlo ali bilo poškodovanih veliko ljudi. EU je izrazila globoko zaskrbljenost in apelirala na vse strani, naj se odpovedo nasilju. Naposled je bil 21. avgusta zaradi razmer v Egiptu sklican izredni Svet za zunanje zadeve.

Dvostranska pomoč EU Egiptu

1) Projektna skupina EU-Egipt novembra 2012: EU obljubila 5 milijard EUR

V okviru srečanja projektne skupine EU-Egipt novembra 2012 so EU in pridruženi finančni instituciji (EIB in EBRD) obljubile skoraj 5 milijard EUR za dodatni celostni sveženj dolgoročne pomoči Egiptu na raznih področjih.

  1. Evropska komisija se je zavezala, da bo zagotovila dodatno finančno pomoč Egiptu v skupnem znesku skoraj 800 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev in posojil:

  • 303 milijone EUR v obliki nepovratnih sredstev (90 milijonov EUR iz skladov programa SPRING, 50 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev znotraj dejavnosti makro-finančne pomoči, 163 milijonov EUR iz Sklada za spodbujanje naložb v sosedstvo),

  • 450 milijonov EUR v obliki posojil (makro-finančna pomoč v zvezi s sklenitvijo posojila med Egiptom in MDF, ki še ni bilo izvedeno).

  1. Evropska investicijska banka (EIB) je napovedala možnost posojila do milijarde EUR na leto, tj. do 2 milijard EUR za obdobje 2012–13,

  2. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je napovedala, da namerava omogočiti razširitev posojil do milijarde EUR na leto, tj. do 2 milijard EUR za obdobje 2012–13.

Teh 5 milijard EUR je ponujenih poleg ustaljene pomoči, ki jo v okviru sodelovanja zagotavlja Evropska komisija.

2) Redna pomoč v okviru sodelovanja

V finančnem obdobju 2007–2013 je EU Egiptu v okviru Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, ki je glavni finančni instrument za zagotavljanje programov pomoči tej regiji, ponudila več kot milijardo EUR. Programi, ki se trenutno izvajajo, znašajo približno 892 milijonov EUR. Žal se je raven izplačil tekočih programov znižala: v letu 2013 je bilo na primer zaradi trajajoče negotovosti v državi in neskladnosti z dogovorjenimi pogoji doslej izplačanih le 16 milijonov EUR.

Sektorska proračunska podpora (tj. sredstva, ki so preko vladnega proračuna namenjena podpori reforme v določenem sektorju) je poglavitna oblika pomoči. Na ta način je podprta več kot polovica tekočih programov, preostali pa se izvajajo preko projektov. Zaradi pomanjkljivega izvajanja reform ni bil od leta 2012 za Egipt odobren noben nov program proračunske podpore.

EU pa pomoči ne zagotavlja le preko Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva, pač pa tudi preko drugih finančnih orodij, na primer Sklada za spodbujanje naložb v sosedstvo, evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice ali tematskih programov v okviru instrumenta za razvojno sodelovanje. Podpora organizacijam civilne družbe in nedržavnim akterjem znotraj teh ostalih finančnih instrumentov (izven Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva) znaša približno 23 milijonov EUR.

Primeri projektov

Pomoč, ki jo je, zlasti v okviru programov sektorske proračunske podpore, doslej zagotovila Evropska komisija, je omogočila in razširila osnovne socialne storitve (zdravstvo, šolstvo itd.), da bi bile dostopne tudi najbolj revnemu in najbolj ranljivemu prebivalstvu. Podpora EU izobraževalnemu sektorju je na primer prispevala k temu, (i) da je izobraževanje bolj dostopno vsem, saj je zagotovila večjo dostopnost dopolnilnega pouka, (ii) da so invalidni otroci vključeni v splošne šole, saj je omogočila ustrezno usposabljanje in infrastrukturo, in (iii) da je skupnost bolj angažirana.

Poleg tega je EU okrepila podporo civilni družbi in še posebej ženskam, tako da projekti v zvezi s pravicami žensk predstavljajo približno 25 % vse tekoče podpore EU civilni družbi v Egiptu. Med podprtimi dejavnostmi je spodbujanje udeležbe žensk v volilnih kampanjah in boj proti posilstvom in zlorabam žensk.

Trgovinski odnosi med EU in Egiptom

EU in Egipt sta največja trgovinska partnerja v južnem Sredozemlju. Pogoji za trgovanje med EU in Egiptom so se izboljšali leta 2004, ko je začel veljati pridružitveni sporazum. Od leta 2004 se je dvostranska trgovina med EU in Egiptom več kot podvojila in dosegla doslej najvišjo stopnjo leta 2012 (z 11,5 milijard EUR leta 2004 na 23,8 milijard EUR leta 2012).

Med blagom, ki ga EU uvaža iz Egipta je na prvem mestu energija, sledijo pa ji kemikalije, tekstil in oblačila. EU v Egipt izvaža predvsem mehanizacijo in kemikalije.

Med storitvami, ki jih EU izvaža v Egipt, prevladujejo poslovne storitve, medtem ko EU iz Egipta uvaža potovalne in prevozne storitve.

Nadaljnje informacije:

Odnosi med EU in Egiptom

Finančna pomoč Egiptu

Trgovinski odnosi med EU in Egiptom


Side Bar