Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

COMISIA EUROPEANĂ

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 21 august 2013

Relațiile dintre UE și Egipt

Relațiile politice

UE și Egiptul au stabilit relații diplomatice în 1966 și sunt legate prin Acordul de asociere care a intrat în vigoare în 2004. UE dorește să aibă relații strânse cu Egiptul, care este un stat vecin și un partener de o importanță majoră într-o regiune strategică. Aspectele esențiale ale relațiilor dintre UE și Egipt sunt prezentate în Planul de acțiune UE-Egipt, elaborat în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV).

De la revolta din 25 ianuarie 2011, UE a sprijinit în mod constant revendicările legitime ale populației egiptene privind drepturile sale civile, politice și socioeconomice. UE a salutat primele alegeri prezidențiale democratice organizate în Egipt, în urma cărora a fost numit în funcția de președinte Mohamed Morsi, din partea Partidului Libertate și Justiție. În septembrie 2012, în cursul vizitei acestuia la Bruxelles, cele două părți au convenit să instituie un Grup operativ UE-Egipt, coprezidat de Catherine Ashton, în dubla sa calitate de Înalt Reprezentant și de vicepreședinte al Comisiei Europene. Acest grup operativ la nivel înalt reprezintă o nouă formă de diplomație europeană, care își propune să intensifice dialogul UE cu țările aflate în tranziție prin mobilizarea tuturor pârghiilor de care dispune UE și prin colaborarea cu sectorul public și privat.

În urma Declarației constituționale din noiembrie 2012 și a adoptării precipitate a Constituției de către Camera superioară a Parlamentului, dominată de gruparea islamistă, scena politică din Egipt a fost divizată între islamiștii partizani ai președintelui Morsi și opoziția laică și liberală, reprezentată în principal de către Frontul Salvării Naționale. UE s­a angajat în discuții cu cele două părți, în speranța concilierii pozițiilor acestora, însă polarizarea politică s-a adâncit în primăvara anului 2013, iar la 3 iulie 2013 președintele Morsi a fost forțat să se retragă din funcție în urma amplelor proteste la scară națională împotriva guvernului condus de Partidul Libertate și Justiție.

În ultimele săptămâni, UE a depus eforturi de anvergură pentru a promova dialogul și o soluționare pașnică a crizei din Egipt prin tratativele constante purtate cu toate părțile implicate — inclusiv în timpul ultimelor vizite ale ÎR/VP Ashton în Egipt (la 17 și 29­30 iulie), precum și prin demersurile întreprinse în acest sens de Reprezentantul Special al Uniunii Europene pentru regiunea sud-mediteraneeană, Bernardino León. Ambii reprezentanți ai UE au afirmat în diferite ocazii necesitatea unei tranziții pe deplin participative în Egipt, la care să contribuie toate părțile și toate grupurile politice, și care să conducă la organizarea de alegeri libere și corecte și la constituirea unui guvern civil. Aceste elemente reprezintă condițiile prealabile indispensabile pentru asigurarea stabilității, prosperității și democrației în Egipt.

Cu toate acestea, în luna august evenimentele au luat o turnură tragică, soldându-se cu pierderi importante de vieți omenești și cu numeroși răniți. UE și-a exprimat preocuparea sa profundă față de această situație și a făcut apel la toate părțile să pună capăt violențelor. La 21 august a fost convocată o reuniune extraordinară a Consiliului Afaceri Externe privind situația din Egipt.

Asistența bilaterală a UE pentru Egipt

1) Grupul operativ UE-Egipt din noiembrie 2012: 5 miliarde EUR angajate de UE

În timpul lucrărilor Grupului operativ UE-Egipt din noiembrie 2012, UE și instituțiile financiare asociate (BEI și BERD) s-au angajat să aloce aproape 5 miliarde EUR sub forma unui pachet global suplimentar de asistență pe termen lung în favoarea Egiptului, în diferite domenii.

  1. Comisia Europeană s-a angajat să furnizeze Egiptului un sprijin financiar suplimentar cu o valoare totală de aproape 800 de milioane EUR, sub formă de granturi și împrumuturi:

  • 303 milioane EUR sub formă de granturi (90 de milioane EUR din fondurile programului SPRING, 50 de milioane EUR sub forma componentei de ajutor nerambursabil a programului de asistență macrofinanciară, 163 de milioane EUR în cadrul Facilității de investiții pentru vecinătate);

  • 450 de milioane EUR sub formă de împrumuturi (asistență macrofinanciară legată de încheierea unui acord de împrumut Egipt-FMI care nu s-a materializat încă).

  1. Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat că ar putea acorda împrumuturi de până la un miliard EUR pe an, adică de maximum 2 miliarde EUR pentru perioada 2012-2013;

  2. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat planurile sale de a majora volumul împrumuturilor la 1 miliard EUR pe an, adică până la 2 miliarde EUR pentru perioada 2012-2013.

Aceste 5 miliarde EUR se adaugă asistenței acordate Egiptului în cadrul cooperării tradiționale și gestionate de Comisia Europeană.

2) Asistența acordată în cadrul cooperării tradiționale

În perioada financiară 2007-2013, UE a pus la dispoziția Egiptului peste 1 miliard EUR în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (IEVP), care este principalul instrument financiar prin care se furnizează programe de asistență în regiune. În prezent, valoarea programelor în curs de derulare este de aproximativ 892 de milioane EUR. Din păcate, nivelurile plăților efectuate în legătură cu programele în desfășurare au scăzut: de exemplu, în 2013, au fost plătite până la această dată numai 16 milioane EUR, din cauza climatului în continuare instabil din această țară și a nerespectării condițiilor convenite.

Sprijinul bugetar sectorial (adică fondurile direcționate prin bugetul de stat pentru sprijinirea reformei într-un anumit sector) este principala modalitate de ajutor — mai mult de jumătate din programele în curs — restul programelor fiind puse în aplicare prin intermediul proiectelor. Din 2012 până în prezent, nu a fost aprobat niciun nou program de sprijin bugetar în favoarea Egiptului, din cauza nerealizării reformelor.

Pe lângă IEVP, UE furnizează asistență și prin alte instrumente financiare, cum ar fi Facilitatea de investiții pentru vecinătate (FIV), Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) sau programele tematice din cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD). Sprijinul acordat organizațiilor societății civile și actorilor nestatali prin aceste instrumente financiare (altele decât IEVP) se ridică la aproximativ 23 de milioane EUR.

Exemple de proiecte

Sprijinul acordat până în prezent de Comisia Europeană — în special prin programele de sprijin bugetar sectorial — a permis furnizarea de servicii sociale de bază (sănătate, educație etc.) și extinderea acestora la cele mai sărace și mai vulnerabile segmente ale populației. De exemplu, sprijinul acordat de UE sectorului educației a contribuit la (i) asigurarea unui acces mai echitabil la educație printr-o mai mare disponibilitate a cursurilor pentru sprijinirea elevilor cu nevoi speciale; (ii) includerea copiilor cu handicap în școlile obișnuite, în care beneficiază de formare și infrastructură adecvate; și (iii) o mai mare implicare a comunității.

În plus, a fost intensificată asistența în favoarea societății civile, în special a femeilor, proiectele privind apărarea drepturilor femeilor reprezentând aproximativ 25 % din ajutorul acordat în prezent de UE pentru societatea civilă din Egipt. Printre activitățile care beneficiază de sprijin se numără promovarea participării femeilor în campaniile electorale și combaterea violențelor și a abuzurilor la adresa femeilor.

Relațiile comerciale dintre UE și Egipt

UE și Egiptul sunt parteneri comerciali importanți în regiunea sud-mediteraneeană. Intrarea în vigoare, în 2004, a Acordului de asociere a îmbunătățit condițiile de desfășurare a schimburilor comerciale între UE și Egipt. Din 2004 până în prezent, volumul comerțului dintre UE și Egipt a crescut de peste două ori, atingând cel mai ridicat nivel de până acum în 2012 (de la 11,5 miliarde EUR în 2004 la 23,8 miliarde EUR în 2012).

Pe primul loc în cadrul importurilor de bunuri din Egipt se află energia electrică, urmată de produsele chimice, de produsele textile și de îmbrăcăminte. UE exportă în Egipt în principal utilaje și produse chimice.

UE exportă în Egipt în mod preponderent servicii pentru întreprinderi și importă în principal servicii de călătorie și de transport.

Pentru mai multe informații:

Relațiile dintre UE și Egipt

Asistența financiară pentru Egipt

Relațiile comerciale dintre UE și Egipt


Side Bar