Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2013. augusztus 21.

EU–Egyiptom kapcsolatok

Politikai kapcsolatok

Az EU és Egyiptom 1966-ban létesített diplomáciai kapcsolatot egymással, és a 2004-ben hatályba lépett társulási megállapodásmindkettőjükre nézve kötelező. Az EU igyekszik szoros kapcsolatokat fenntartani Egyiptommal, amely szomszédja és egyúttal jelentős partnere is ebben a stratégiai régióban. Az EU és Egyiptom közötti kapcsolatok menetrendjét az európai szomszédságpolitika (ENP) keretében kidolgozott EU-Egyiptom cselekvési terv határozza meg.

A 2011. január 25-i felkelés kitörése óta az EU következetesen támogatja az egyiptomi lakosság polgári, politikai és társadalmi-gazdasági jogok iránti legitim törekvéseit. Üdvözölte az első egyiptomi demokratikus elnökválasztás megrendezését, amelynek nyomán a Szabadság és Igazság Párt jelöltje, Mohamed Murszi lett az államfő. Murszi elnök 2012. szeptemberi brüsszeli látogatásán megállapodás született az EU-Egyiptom munkacsoport létrehozásáról, amelynek társelnöki tisztségét Catherine Ashton főképviselő/alelnök tölti be. Ez a magas szintű munkacsoport új formát képvisel az európai diplomáciában, és célja az EU átalakulóban lévő országokkal szembeni kötelezettségvállalásainak fokozása az összes uniós eszköz mobilizálása, valamint az állami és magánszektorral folytatott együttműködés révén.

Miután az elnök 2012 novemberében alkotmányos nyilatkozatot tett, majd az iszlámista többségű parlamenti felsőház sietve elfogadta az alkotmányt, Egyiptom politikai szempontból megosztottá vált: a Murszit támogató iszlámisták, valamint a főként a Nemzeti Megmentési Front által képviselt világi és liberális ellenzék élesen szembekerült egymással. Az EU megbeszéléseket kezdett azzal a céllal, hogy a feleket tárgyalóasztalhoz ültesse. 2013 tavaszán azonban tovább fokozódott a politikai megosztottság, és 2013. július 3-án Murszi elnök a Szabadság és Igazság Párt elleni hatalmas országos tiltakozások nyomán lemondásra kényszerült.

Az elmúlt hetekben az EU komoly erőfeszítéseket tett a párbeszéd és az egyiptomi válság békés megoldásának előmozdítására, és valamennyi féllel folyamatosan kapcsolatban maradt. Ashton főképviselő július 17-én, valamint július 29-30-án ellátogatott a térségbe, miközben Bernardino Leon, az EU dél-mediterrán térségért felelős különleges képviselője több jelentős intézkedést is hozott. Mindketten több alkalommal hangoztatták, hogy Egyiptomban valamennyi politikai csoport bevonásával zajló, teljesen átfogó átalakulási folyamatra van szükség annak érdekében, hogy szabad és tisztességes választások kerülhessenek megrendezésre, és polgári kormány jöhessen létre. Mindez elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy Egyiptom stabil, virágzó és demokratikus állammá váljon.

Augusztusban azonban tragikus fordulat következett be. A drámai összecsapásokban igen sokat életüket vesztették, és még többen megsebesültek. Az EU komoly aggályainak adott hangot, és felszólította a feleket az erőszak megszüntetésére. Augusztus 21-én a Külügyek Tanácsa rendkívüli ülést tartott az egyiptomi helyzettel kapcsolatban.

Kétoldalú uniós támogatás Egyiptomnak

1) 2012. novemberi EU-Egyiptom munkacsoport: 5 milliárd eurós uniós kötelezettségvállalás

2012 novemberében az EU-Egyiptom munkacsoport ülésén az EU és a kapcsolódó pénzügyi intézmények (az EBB és az EBRD) a hosszú távú támogatás kiegészítése céljából mintegy 5 milliárd eurós általános támogatási csomagra tettek kötelezettségvállalást különböző eszközök keretében.

  1. Az Európai Bizottság összesen mintegy 800 millió euró összegű pénzügyi támogatás biztosítására vállalt kötelezettséget Egyiptommal kapcsolatban vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök formájában:

  • 303 millió euró vissza nem térítendő támogatások formájában (90 millió euró a SPRING program forrásaiból, 50 millió euró a makroszintű pénzügyi támogatási művelet keretében, valamint 163 millió euró a Szomszédsági Beruházási Keret forrásaiból),

  • 450 millió euró kölcsönök formájában (a még meg nem valósult Egyiptom-IMF kölcsönhöz kapcsolódó makroszintű pénzügyi támogatás).

  1. Az Európai Beruházási Bank (EBB) évi akár egymilliárd euró, azaz 2012-re és 2013-ra összesen akár kétmilliárd euró összegű kölcsönt helyezett kilátásba,

  2. az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) bejelentette, hogy fel kívánja emelni a kölcsönkihelyezést évi 1 milliárd euróra, azaz 2012-re és 2013-ra összesen akár kétmilliárd euróra.

Ez az ötmilliárd euró az Európai Bizottság kezelésében álló hagyományos együttműködési támogatáson túlmenően nyújtandó.

2) Rendes együttműködési támogatás

A 2007 és 2013 közötti pénzügyi időszakban az EU több mint egymilliárd eurót bocsátott Egyiptom rendelkezésére a régiót támogató programokat finanszírozó legfontosabb eszköz, az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz keretében. A jelenleg végrehajtás alatt álló programok költségvetése mintegy 892 millió euró. A folyamatban lévő programok folyósításának mértéke sajnos visszaesett: 2013-ban például csak 16 millió euró kifizetésére került sor a tartósan bizonytalan belföldi helyzet és a megállapított feltételek be nem tartása miatt.

A támogatás legfontosabb eszköze az ágazati költségvetési támogatás (a meghatározott ágazati reformok támogatása az államháztartáson keresztül) – ez teszi ki a folyamatban lévő programok több mint felét –, miközben a fennmaradó részt különböző projektek formájában hajtják végre. A reformok akadozó végrehajtása miatt 2012 óta nem hagytak jóvá újabb egyiptomi költségvetés-támogatási programot.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz mellett más pénzügyi eszközökön keresztül is érkezik uniós támogatás: ilyen a Szomszédsági Beruházási Keret (NIF), a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze vagy a Fejlesztési Együttműködési Eszköz tematikus programjai. A civil társadalmi szervezetek és nem állami szereplők támogatása ezen egyéb (az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz melletti) pénzügyi eszközökön belül mintegy 23 millió eurót tesz ki.

Példák a projektekre

Az Európai Bizottság által – különösen az ágazati költségvetési támogatási programok keretében – biztosított eddigi támogatás lehetővé tette az alapvető szociális szolgáltatások (egészségügy, oktatás stb.) biztosítását és a lakosság legszegényebb és legkiszolgáltatottabb rétegeire való kibővítését. Az oktatási ágazat számára nyújtott uniós támogatás például hozzájárult a következőkhöz: i. az oktatáshoz való egyenlőbb hozzáférés a korrepetálási lehetőségek bővítésével, ii. fogyatékos gyermekek bevonása a megfelelő képzéssel és infrastruktúrával rendelkező többségi iskolákba, valamint iii. fokozottabb közösségi részvétel.

Emellett növekedett a civil társadalom és különösen a nők támogatása is: a nők jogaira irányuló projektek az egyiptomi civil társadalomnak nyújtott folyamatban lévő támogatások mintegy 25 %-át teszik ki. A támogatások olyan tevékenységekre irányulnak, mint a nők választási kampányban való részvétele, valamint a nők elleni erőszak és a nők zaklatása elleni küzdelem.

Az EU és Egyiptom közötti kereskedelmi kapcsolatok

Az EU és Egyiptom a dél-mediterrán régió két jelentős kereskedelmi partnere. A 2004-ben hatályba lépett társulási szerződéssel javultak az EU és Egyiptom közötti kereskedelem feltételei. 2004 óta több mint kétszeresére nőtt az EU és Egyiptom közötti kétoldalú kereskedelem forgalma, amely 2012-ben elérte minden idők legmagasabb értékét (a 2004. évi 11,5 milliárd euróról 2012-ben 23,8 milliárd euróra emelkedett).

Az EU elsősorban energiát, valamint vegyi anyagokat, textiltermékeket és ruhaneműt importál Egyiptomból. Az Egyiptomba irányuló uniós kivitel mindenekelőtt gépekből és vegyi anyagokból áll.

A szolgáltatások terén az EU főként üzleti szolgáltatásokat exportál Egyiptomba, míg Egyiptom elsősorban utazási és szállítási szolgáltatásokat biztosít az EU-nak.

További információk:

EU–Egyiptom kapcsolatok

Egyiptomnak nyújtott pénzügyi támogatás

EU–Egyiptom kereskedelmi kapcsolatok


Side Bar