Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

MEMO

Bryssel den 9 augusti 2013

Uttalande från EU:s utrikesrepresentant Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar på Internationella dagen för världens ursprungs­befolkningar

”När vi i dag firar Internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar bekräftar vi EU:s stöd till dessa folkgrupper runt om i världen. Vi förenar oss med dem för att fira deras rika kulturarv och hylla det enorma bidrag som deras traditioner och kunskap har gjort till världskulturen. EU har alltid varit en förkämpe för 2007 års FN-deklaration om ursprungsfolkens rättigheter, som är ett viktigt redskap för främjandet av de mänskliga rättigheterna. Men mycket återstår fortfarande att göra för att omsätta deklarationen i praktiken. Tyvärr fortsätter diskrimineringen och den ojämlika behandlingen av ursprungsfolken runt om i världen. EU vill hylla dem som försvarar ursprungsfolkens rättigheter, och som i många länder löper stora risker och utsätts för starkt förtryck, vilket inte minst visas i en rad internationella rapporter, bland annat av FN:s särskilda rapportör för människorättsförsvarare.

EU strävar efter att integrera de mänskliga rättigheterna i alla aspekter av sin utrikespolitik, och tar upp frågan om ursprungsfolkens rättigheter överallt där det är relevant, i sina politiska dialoger med tredjeländer och regionala organisationer, och i internationella sammanhang som Förenta nationerna. EU bidrar också ekonomiskt till civilsamhälleliga projekt, till ursprungsfolkens delegationer i FN-organen och till relevant verksamhet inom ILO. I år har EU inlett en rad anbudsförfaranden inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR) i syfte att främja ursprungsfolkens rättigheter. EU har också åtagit sig att se över och vidareutveckla sin politik inför 2014 års världskonferens om urbefolkningar.”


Side Bar