Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

V Bruseli 9. augusta 2013

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie pri príležitosti Medzinárodného dňa pôvodného obyvateľstva sveta

„Dnes, keď oslavujeme Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta, opätovne potvrdzujeme, že EÚ bude podporovať pôvodné obyvateľstvo na celom svete. Pripájame sa k oslave jeho bohatého kultúrneho dedičstva a vzdávame hold obrovskému prínosu , ktorý ich tradície a poznatky predstavujú pre svetové kultúrne dedičstvo. EÚ vždy aktívne podporovala Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva z roku 2007, ktorá je kľúčovým nástrojom na podporu ľudských práv. Jej uskutočňovanie v praxi je však stále problematické. Je poľutovaniahodné, že na svete naďalej pretrváva diskriminácia pôvodného obyvateľstva a nerovnaké zaobchádzanie s ním. EÚ vzdáva hold obhajcom práv pôvodného obyvateľstva, ktorí sú v mnohých krajinách vystavení mimoriadnym rizikám a tvrdým represiám, ako vyplýva z početných medzinárodných správ vrátane správ osobitnej spravodajkyne OSN pre obhajcov ľudských práv.

EÚ sa snaží integrovať otázku ľudských práv do všetkých aspektov svojich vonkajších politík a vždy, keď je to potrebné, nastoľuje otázku práv pôvodného obyvateľstva v rámci politických dialógov s tretími krajinami a regionálnymi organizáciami, ako aj na multilaterálnych fórach, napríklad na úrovni Organizácie Spojených národov. Poskytuje aj finančnú podporu na projekty občianskej spoločnosti, pre zástupcov pôvodného obyvateľstva v orgánoch OSN a na príslušné činnosti Medzinárodnej organizácie práce. Tento rok EÚ uverejnila výzvu na predkladanie návrhov v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) s cieľom podporiť práva pôvodného obyvateľstva. EÚ sa takisto zaviazala, že do svetovej konferencie o pôvodnom obyvateľstve, ktorá sa má uskutočniť v roku 2014, preskúma a ďalej rozvinie svoju politiku v tejto oblasti.“


Side Bar