Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 9. augustā

Augstās pārstāves Ketrinas Eštones paziņojums Eiropas Savienības vārdā saistībā ar Starptautisko pasaules pirmiedzīvotāju dienu

“Šodien, svinot Starptautisko pasaules pirmiedzīvotāju dienu, mēs vēlreiz apliecinām ES atbalstu šiem iedzīvotājiem visā pasaulē. Mēs pievienojamies viņu bagātā kultūras mantojuma godināšanā un apliecinām cieņu milzīgajam ieguldījumam, ko viņu tradīcijas un zināšanas ir devušas pasaules kultūras mantojumā. ES vienmēr ir bijusi Apvienoto Nāciju Organizācijas 2007. gada Deklarācijas par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām nelokāma atbalstītāja. Deklarācija ir galvenais instruments cilvēktiesību veicināšanai, tomēr tās īstenošana praksē joprojām ir problemātiska. Diemžēl pasaulē turpinās diskriminācija un nevienlīdzīga attieksme pret pirmiedzīvotājiem. ES apliecina cieņu pirmiedzīvotāju tiesību aizstāvjiem, kuri daudzās valstīs ir pakļauti īpašiem riskiem un lielām represijām, kā to parāda daudzi starptautiski ziņojumi, tostarp ANO īpašā referenta cilvēktiesību aizstāvju jautājumos ziņojumi.

ES mērķis ir integrēt cilvēktiesības visos savas ārējās politikas aspektos. Visos attiecīgos gadījumos ES izvirza pirmiedzīvotāju tiesību jautājumu savā politiskajā dialogā ar trešām valstīm un reģionālajām organizācijām, kā arī daudzpusējos forumos, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijā. Tā arī sniedz finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības projektiem, pirmiedzīvotāju pārstāvjiem ANO struktūrās un attiecīgiem SDO pasākumiem. Šogad ES ir izsludinājusi uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu (EIDHR) nolūkā sekmēt pirmiedzīvotāju tiesības. Tā ir arī apņēmusies izvērtēt un sīkāk izstrādāt politiku, ņemot vērā 2014. gada Pasaules konferenci par pirmiedzīvotājiem.”


Side Bar