Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 9 d.

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimas Europos Sąjungos vardu Tarptautinės pasaulio čiabuvių tautų dienos proga

„Šiandien minėdami Tarptautinę pasaulio čiabuvių tautų dieną dar kartą patvirtiname ES paramą joms visame pasaulyje. Drauge su čiabuvių tautomis džiaugiamės turtingu jų kultūros paveldu ir pripažįstame didžiulę jų tradicijų ir žinių svarbą viso pasaulio kultūros paveldui. ES visada tvirtai rėmė 2007 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių. Ši deklaracija – svarbi žmogaus teisių puoselėjimo priemonė, bet tebekyla sunkumų ją įgyvendinti praktikoje. Deja, čiabuvių tautos ir toliau diskriminuojamos bei traktuojamos nevienodai visame pasaulyje. ES reiškia pagarbą čiabuvių tautų teisių gynėjams, kuriems daugelyje šalių kyla ypatingų pavojų ir kurie patiria dideles represijas, kaip matyti iš gausių tarptautinių ataskaitų, tarp jų – iš JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų klausimais ataskaitų.

ES siekia įtraukti žmogaus teises į visus savo išorės politikos aspektus. Prireikus ji kelia čiabuvių tautų teisių klausimą palaikydama politinius dialogus su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis bei daugiašaliuose forumuose, pavyzdžiui, Jungtinėse Tautose. Be to, ji teikia finansinę paramą pilietinės visuomenės projektams, čiabuvių tautų atstovams JT įstaigose ir atitinkamai Tarptautinės darbo organizacijos veiklai. Šiemet, siekdama propaguoti čiabuvių tautų teises, ES paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę. Ji taip pat yra įsipareigojusi peržiūrėti ir toliau plėtoti savo politiką rengiantis 2014 m. Pasaulinei čiabuvių tautų konferencijai.“


Side Bar