Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

OBAVIJEST

Bruxelles, 9. kolovoza 2013.

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton u ime Europske unije povodom Međunarodnog dana autohtonih naroda svijeta

„Danas, kada slavimo Međunarodni dan autohtonih naroda svijeta, željeli bismo još jedanput naglasiti potporu koju EU pruža autohtonim narodima u cijelome svijetu. Pridružujemo se slavlju njihove bogate kulturne baštine i odajemo počast iznimnom doprinosu njihovih tradicija i znanja svjetskoj kulturnoj baštini. Europska unija oduvijek snažno podupire Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda iz 2007. Ta se Deklaracija smatra ključnim sredstvom za promicanje ljudskih prava, no njezina praktična provedba i dalje je izazov. Nažalost, diskriminacija protiv autohtonih naroda i nejednako postupanje prema njima nastavlja se diljem svijeta. Europska unija odaje počast braniteljima prava autohtonih naroda, koji su prema brojnim međunarodnim izvješćima, uključujući izvješća posebnog izvjestitelja UN-a za branitelje ljudskih prava, u mnogim zemljama izloženi osobitoj opasnosti i teškoj represiji.

EU nastoji uključiti ljudska prava u sve vidove vanjske politike te pokreće pitanje prava autohtonih naroda u svim relevantnim političkim dijalozima s trećim zemljama i regionalnim organizacijama te u okviru multilateralnih foruma poput Ujedinjenih naroda. EU financijski pridonosi i projektima civilnog društva, predstavnicima autohtonih naroda u tijelima UN-a i relevantnim aktivnostima ILO-a. Ove je godine Europska unija u okviru Europskoga instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR) otvorila poziv za podnošenje prijedloga u cilju promicanja prava autohtonih naroda. Obvezala se i da će u okviru pripreme za Europsku konferenciju o autohtonim narodima 2014. preispitati i nastaviti razvijati svoju politiku.”


Side Bar