Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Bryssel 9.8.2013

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma kansainvälisenä maailman alkuperäiskansojen päivänä

'Tänään, kansainvälisenä maailman alkuperäiskansojen päivänä, haluamme vahvistaa Euroopan unionin sitoumuksen tukea näitä kansoja eri puolilla maailmaa. Juhlimme alkuperäiskansojen kanssa niiden rikasta kulttuuriperintöä ja tunnustamme niiden tapojen ja tietämyksen ratkaisevan merkityksen koko maailman kulttuuriperinnölle. EU on alusta alkaen tukenut Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2007 antamaa alkuperäiskansojen oikeuksien julistusta. Julistus on merkittävä ihmisoikeuksia edistävä väline, mutta sen käytännön soveltaminen on edelleen haastavaa. Valitettavasti alkuperäiskansojen syrjintä ja eriarvoinen kohtelu jatkuu eri puolilla maailmaa. EU haluaa antaa tunnustusta alkuperäiskansojen oikeuksien puolustajille, jotka joutuvat kohtaamaan monissa maissa riskejä ja suoranaista sortoa. Tämä käy ilmi lukuisista kansainvälisistä raporteista, muun muassa ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevän YK:n erityisraportoijan laatimasta raportista.

EU pyrkii ottamaan ihmisoikeuskysymykset huomioon kaikessa ulkopolitiikassaan. EU nostaa esiin alkuperäiskansojen ihmisoikeudet aina, kun se on aiheellista poliittisessa vuoropuhelussaan kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa sekä YK:n kaltaisilla monenvälisillä foorumeilla. EU tukee taloudellisesti erilaisia kansalaisyhteiskunnan hankkeita, alkuperäiskansojen edustajien toimintaa YK:n elimissä ja alkuperäiskansoihin liittyviä ILO:n hankkeita. Tänä vuonna EU on käynnistänyt demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen välineen puitteissa ideakilpailun alkuperäiskansojen oikeuksien edistämiseksi. Se on myös sitoutunut tarkastelemaan ja kehittämään alkuperäiskansoja koskevaa politiikkaansa vuonna 2014 pidettävää alkuperäiskansojen maailmankonferenssia silmällä pitäen.'


Side Bar