Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 9. august 2013

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus rahvusvahelisel põlisrahvaste päeval

„Tänasel rahvusvahelisel põlisrahvaste päeval kinnitab EL taas oma toetust kogu maailma põlisrahvastele. Me tunneme koos põlisrahvastega rõõmu nende rikka kultuuripärandi üle ja tõstame esile tohutut panust, mille nende traditsioonid ja teadmised on andnud maailma kultuurivaramusse. EL on algusest peale kindlalt toetanud 2007. aastal vastu võetud ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni. Nimetatud deklaratsioonil on inimõiguste edendamisel äärmiselt tähtis koht, kuid selle elluviimine kulgeb endiselt vaevaliselt. Kahjuks ei ole põlisrahvaste diskrimineerimine ja ebavõrdne kohtlemine maailmast kuhugi kadunud. Seepärast tunnustab EL põlisrahvaste õiguste eest võitlejaid, keda paljudes riikides ähvardavad mitmesugused ohud ja rängad karistusmeetmed, nagu näitavad arvukad rahvusvahelised allikad. Seda kinnitab oma aruannetes ka ÜRO eriraportöör inimõiguste kaitsjate küsimuses.

ELi eesmärk on muuta inimõiguste toetamine kogu oma välispoliitika lahutamatuks osaks. Vajaduse korral tõstatab ta alati põlisrahvaste õiguste küsimuse teiste riikide ja piirkondlike organisatsioonidega peetava poliitilise dialoogi käigus ning mitmepoolsetel foorumitel, näiteks ÜROs. Samuti toetab EL rahaliselt kodanikuühiskonna projekte, põlisrahvaste esindajaid ÜRO asutustes ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) sellealast tegevust. Tänavu on EL põlisrahvaste õiguste edendamiseks kuulutanud välja projektikonkursi, mida rahastatakse demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendist. Enne 2014. aastal toimuvat üleilmset põlisrahvaste konverentsi on ELil kavas oma poliitika läbi vaadata ja seda veelgi täiustada.”


Side Bar