Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 9. august 2013

Erklæring fra den højtstående repræsentant, Catherine Ashton, på Den Europæiske Unions vegne i anledning af den internationale dag for verdens oprindelige folk

"I dag, hvor vi fejrer den internationale dag for verdens oprindelige folk, bekræfter vi på ny EU’s støtte til dem i hele verden. Sammen fejrer vi deres rige kulturarv og hylder det enorme bidrag, som deres traditioner og viden har ydet til verdens kulturarv. EU har altid været en varm tilhænger af De Forenede Nationers erklæring fra 2007 om oprindelige folks rettigheder. Erklæringen er et vigtigt redskab til fremme af menneskerettigheder, men udfordringen består i at omsætte den i praksis. Desværre fortsætter forskelsbehandling og ulige behandling af oprindelige folk rundt om i verden. EU udtrykker sin beundring for forkæmperne for oprindelige folks rettigheder, som i mange lande er udsat for særlige risici og akut undertrykkelse som beskrevet i talrige internationale rapporter, herunder rapporter fra FN’s særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere.

EU søger at integrere menneskerettighederne i alle sine eksterne politikker. EU fremhæver de oprindelige folks rettigheder, hvor det er relevant som led i den politiske dialog med tredjelande og regionale organisationer og i multilaterale fora såsom De Forenede Nationer. EU yder også økonomisk støtte til civilsamfundsprojekter, til oprindelige folks delegerede i FN’s organer og til relevante ILO-aktiviteter. I år har EU lanceret en indkaldelse af forslag under Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) med henblik på fremme af oprindelige folks rettigheder. Under optakten til verdenskonferencen i 2014 om oprindelige folk er EU også indstillet på at revurdere og videreudvikle sin politik."


Side Bar