Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 9. srpna 2013

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie u příležitosti Mezinárodního dne původního obyvatelstva

„Dnes, při příležitosti oslav Mezinárodního dne původního obyvatelstva, opětovně deklarujeme podporu EU původním obyvatelům po celém světě. Připojujeme se k oslavě jejich bohatého kulturního dědictví a vzdáváme hold tomu, jak obrovským způsobem přispěly jejich tradice a znalosti k světovému kulturnímu dědictví. EU byla vždy neochvějným zastáncem Deklarace OSN o právech původního obyvatelstva z roku 2007. Tato deklarace je klíčovým nástrojem podporujícím lidská práva, důležitější úkol však spočívá v uvedení těchto práv jdo praxe. K diskriminaci a nerovnému zacházení s původním obyvatelstvem bohužel stále dochází po celém světě. EU oceňuje obránce práv domorodých obyvatel, kteří jsou v mnoha zemích vystaveni rizikům a ostré represi, o čemž svědčí četné mezinárodní zprávy včetně zprávy zvláštní zpravodajky OSN pro otázky obránců lidských práv.

EU usiluje o začlenění otázky lidských práv do všech aspektů svých vnějších politik. Upozorňuje na práva původního obyvatelstva při politických dialozích se třetími zeměmi a regionálními organizacemi a na multilaterálních fórech, jako např. v OSN, kdykoliv je třeba. Rovněž finančně podporuje projekty občanské společnosti, zástupce původních obyvatel při orgánech OSN a související činnosti MOP. EU tento rok zveřejnila výzvu k předkládání návrhů v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) s cílem podpořit práva původního obyvatelstva. Rovněž se zavázala k přezkumu a dalšímu rozvíjení svých politik v rámci přípravy na světovou konferenci o původním obyvatelstvu, která se má konat v roce 2014.“


Side Bar