Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 9 август 2013 г.

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз по повод на Международния ден на коренното население

Международният ден на коренното население, който отбелязваме днес, е повод за ЕС да потвърди подкрепата си за това население в целия свят. Ние се присъединяваме към коренното население в отпразнуването на неговото богато културно наследство и отдаваме дължимото на огромния принос, който традициите и знанието на това население имат за световното културно наследство. ЕС винаги е бил твърд поддръжник на Декларацията на Обединените нации относно правата на коренното население от 2007 г. Декларацията е основно средство за насърчаване на правата на човека, но прилагането ѝ на практика все още е предизвикателство. За съжаление в целия свят коренното население продължава да се сблъсква с дискриминация и неравностойно отношение. ЕС отдава дължимото на защитниците на правата на коренното население, които в много държави са изложени на особено голям риск и тежки репресии, както се вижда от множество международни доклади, включително на Специалния докладчик на ООН за правозащитниците.

Съюзът се стреми да включи темата за правата на човека във всички аспекти на външната си политика. Той винаги повдига въпроса за правата на коренното население, когато е уместно, в политическия си диалог с трети държави и регионални организации и на многостранни форуми, като ООН. Също така Съюзът оказва финансова подкрепа за проекти на гражданското общество, за представителите на коренното население в органите на ООН и за дейности на Международната организация по труда, насочени към коренното население. Тази година, посредством Европейския инструмент за демокрация и права на човека той отправи покана за представяне на предложения, чиято цел е да се насърчат правата на коренното население. Освен това Съюзът е поел ангажимента да преразгледа и доразвие политиката си преди предстоящата Световна конференция за коренното население през 2014 г.


Side Bar