Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie

MEMO

Brussels, 27 July 2013

Commissaris De Gucht: “Er is een minnelijke schikking gevonden tussen de EU en China over de zonnepanelen die zal leiden tot een nieuw marktevenwicht en duurzame prijzen”

EU-Commissaris voor Handel Karel De Gucht verklaarde:

“Na weken van intensieve gesprekken ben ik tevreden met het aanbod van de Chinese exporteurs van zonnepanelen voor een prijsverbintenis zoals dat in de EU-wetgeving over de bescherming van onze handel is voorzien. Het is de minnelijke schikking die beide partijen gezocht hebben.

We zijn er van overtuigd dat die prijsverbintenis de Europese markt van zonnepanelen kan stabiliseren en een einde zal maken aan de onrechtmatige schending van de Europese industrie die veroorzaakt was door de dumpingpraktijken. We hebben een minnelijke schikking getroffen die zal leiden tot een nieuw marktevenwicht en duurzame prijzen.”

In overleg met het adviescomité van de Lidstaten zal ik het aanbod voorleggen aan de Europese Commissie.”

Achtergrond

De Chinese exporteurs hebben hun aanbod gedaan na weken van intensief overleg dat begon nadat de EU op 6 juni voorlopige importheffingen oplegde op zonnepanelen uit China. De heffingen werden in twee stappen toegepast: eerst 11,8% vanaf 6 juni en gemiddeld 47,6% vanaf 6 augustus. (IP/13/501).

Prijsverbintenissen zijn een vorm van minnelijke schikking in het kader van handelsbeschermende maatregelen die de internationale handelsorganisatie WTO en de EU-wetgeving voorzien. Het is een alternatieve maatregel waarbij een heffing wordt vervangen door een minimale prijsverbintenis. De Chinese exporteurs die de prijsverbintenis aangaan zullen van de anti-dumping heffingen vrijgesteld worden.

De details van het aanbod dat de Chinese exporteurs hebben gedaan zijn voorgelegd door de Chinese exporteurs van zonnepanelen die voor de onderhandelingen vertegenwoordigd werden door de Chinese Kamer van Koophandel.

Er wordt rekening gehouden met de eigen en unieke omstandigheden op de markt van zonnepanelen en er is rekening gehouden met de evolutie van de jongste jaren. Het akkoord bevat een evenwicht tussen twee elementen: het maakt een einde aan de onrechtmatige dumping die was vastgesteld en laat daarnaast toe dat er een stabiel aanbod komt van zonnepanelen op de EU-markt

Meer details over de wettelijke aspecten van de verbintenis kunnen maar vrijgegeven worden na goedkeuring door de Europese Commissie.

Wat is en prijsverbintenis?

De Europese Commissie heeft er van bij het begin naar gestreefd om een onderhandelde oplossing te vinden in het zonnepanelenconflict. De vorm die dat type van oplossingen kan aannemen in het kader van de WTO en de EU-wetgeving is een prijsverbintenis met als kenmerken:

  • Een verbintenis door de exporteurs om een minimale prijs te eerbiedigen. Die verbintenis is niet bedoeld om prijzen op te leggen van een bepaald niveau maar wel om tegen te gaan dat de prijzen onder een bepaalde bodemprijs dalen.

  • Deze alternatieve maatregel moet de effecten van de onrechtmatige dumping wegwerken.

  • De Europese Commissie moet de verbintenis kunnen controleren.

  • Algemene beleidsoverwegingen kunnen meespelen, inbegrepen een aanbodzekerheid.

Verdere informatie

IP/13/501: Persmededeling: EU stelt voorlopige antidumpingrechten in op zonnepanelen uit China, 4 juni 2013

MEMO/13/499: Opmerkingen van EU-commissaris voor handel, Karel De Gucht, over het besluit tot instelling van voorlopige antidumpingmaatregelen ten aanzien van zonnepanelen uit China

MEMO/13/498: Vaak gestelde vragen: Het besluit van de Europese Commissie om voorlopige rechten in te stellen op zonnepanelen uit China (AD-onderzoek 590)


Side Bar