Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 26. juuli 2013

Puhkuseperiood: kasulikud näpunäited muretuks suve nautimiseks

Puhkusteperiood on juba alanud ning miljonitel eurooplastel on kavas reisida kas Euroopa Liidus või väljaspool. Järgnevalt on esitatud mõned reisinõuanded, mida iga eurooplane võiks teada. Need käsitlevad tervisekindlustust, reisiga seotud vaidluste lahendamist reisikorraldajaga ja reisimist lemmikloomadega ning annavad kasulikku teavet selle kohta, mida teeb Euroopa Liit, et ELi reisijaid aidata.

Kavatsen reisida Euroopast väljaspool asuvasse riiki, kus ei ole saatkonda ega konsulaati. Kuhu peaksin abi saamiseks pöörduma?

ELi liikmesriigi kodanikuna olete te automaatselt ka ELi kodanik ja seega on teil õigus saada konsulaarabi, kui viibite väljaspool ELi (ka siis, kui teie reisi sihtkohas ei ole teie riigi esindust). Te võite abi saamiseks pöörduda ükskõik millise ELi liikmesriigi konsulaadi või saatkonna poole, näiteks juhul, kui teid arreteeritakse, teiega juhtub tõsine õnnetus või olete kaotanud olulised dokumendid.

Teil on samuti õigus saada abi kriisiolukordade puhul. ELi liikmesriigid peavad vajaduse korral aitama kõnealustel kodanikel evakueeruda samadel tingimustel nagu nad aitavad oma riigi kodanikke.

Euroopa Komisjoni konsulaarkaitse veebisaidilt saate teada, kas teie riigil on esindus teie reisi sihtkohas:

http://ec.europa.eu/consularprotection

Kellele peaksin helistama, kui mu laps ära kaob?

Euroopa Liidus on kasutusel üldine hädaabinumber (116 000), millele helistades saab teatada lapse kadumisest ükskõik millises ELi liikmesriigis. Vanemad, kelle laps on kadunud, eksinud või ära jooksnud laps või inimesed, kellel on teavet kadunud lapse kohta – kõik võivad sellel numbril helistada. Teid ühendatakse kogenud organisatsiooniga, kes pakub tuge ja praktilist nõu, olgu see siis kas psühholoogiline, juriidiline või haldusabi.

Täiendav teave:
http://www.hotline116000.eu/

Kes mind aitab, kui puhkuse ajal tekivad probleemid lennuettevõtja, autolaenutuse või reisikorraldajaga?

Kui lend, rongi-, bussi- või paadireis tühistatakse või see hilineb...

Kui teie reis hilineb pikalt või tühistatakse, siis tagatakse ELi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktidega õhu-, raudtee-, vee- ja bussitranspordi kohta, et teil on võimalik saada korralikku abi ja kui juhtub halvim, siis antakse teile tasuta hotellituba. „EL on praegu esimene piirkond maailmas, kus reisijate õigused on täielikult tagatud kõikide transpordiliikide puhul,” ütles asepresident Kallas uue reisijate õiguste teavituskampaania käivitamisel. „Ent kui Euroopa kodanikud ei tea, kuidas oma õigusi nõuda, osutuvad need mõttetuteks.” Enne reisile minekut peaksite otsima teavet selle kohta, kuidas nõuda oma õigusi sadamates, lennu-, bussi- ja rongijaamades kogu Euroopas, või laadima alla nutitelefonide jaoks mõeldud rakenduse.

Millised eriõigused on puuetega reisijatel?

ELi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide koostamisel on silmas peetud seda, et puudega või liikumispuudega reisijaid oleksid lennu- või rongireisil diskrimineerimise eest kaitstud ning neile oleksid tagatud teiste kodanikega võrdsed liikumisvõimalused.

Teavet leiab järgmistelt veebisaitidelt:
lennureisid:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/03-air.html
rongireisid:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/13-rail.html

Kui sõidate autoga ja teil on oma riigis õigus kasutada puuetega inimeste jaoks ettenähtud parkimisvõimalusi, siis saate te kasutada samu võimalusi ka teistes ELi liikmesriikides tänu ELi standardsele puuetega inimeste parkimiskaardile.

Lisateavet: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/parking-card

Laadige rakendus alla ja ning teave teie õiguste kohta on alati teiega.

Kui olete nutitelefoni kasutaja, saate alla laadida uue rakenduse ning teave Teie õiguste kohta on alati Teiega.

Allalaadimiseks vajutage järgmisele lingile:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/en/mobile.html

Ostsin puhkusepaketi, kuid reisikorraldaja läks pankrotti. Kas mulle makstakse raha tagasi?

Puhkusele sõitvaid Euroopa tarbijaid kaitseb reisipakettide direktiiv, mis käsitleb vähemalt kaht järgmist teenust sisaldavaid puhkusepakette: 1) transport, 2) majutus ja 3) muu turismiteenus (nt paketi hinnas sisalduvad ekskursioonid).

Direktiiv pakub kaitset, mis hõlmab järgmist: brošüürides esitatav teave, õigus tühistada reis ilma tühistustasuta, vastutus teenuste eest (nt ebakvaliteetsete hotellide korral) ja kaitse puhuks, kui reisikorraldaja või lennuettevõtja läheb pankrotti.

Lähtuvalt Euroopa Komisjoni ettepanekutest (IP/13/663) kavatsetakse kõnealust kaitset tulevikus laiendada neile puhkajatele, kes broneerivad kohandatud puhkusepaketi internetis (kas ühelt või mitmelt omavahel seotud teenusepakkujalt). Täiendav kaitse on kavas anda umbes 120 miljonile puhkajale.

Olen puhkusega väga rahul ja soovin osta puhkuseosakut samas kuurordis. Millised on eeskirjad?

Tänu ELi uutele eeskirjadele, mis kehtivad nüüd kõikides liikmesriikides (IP/12/528), peavad osaajalise kasutusõigusega eluruumide müüjad esitama klientidele asjakohase tähtaja jooksul üksikasjaliku teabe enne klientide sidumist mis tahes lepinguga. Teave peab hõlmama makstavat hinda, toote kirjeldust ning toote kasutamise täpset ajavahemikku ja kestust, millele kliendil on lepingu kohaselt õigus. Kui klient seda soovib, peab teabe esitama kliendi emakeeles.

Eeskirjadega on samuti tagatud, et klient võib lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ning müüja ei tohi selle ajavahemiku jooksul nõuda mitte mingis vormis ettemaksu või sissemakset. Enne lepingule alla kirjutamist peab ettevõtja juhtima selgesõnaliselt kliendi tähelepanu taganemisõigusele, taganemistähtaja pikkusele ning asjaolule, et taganemistähtaja jooksul on ettemakse tegemine keelatud.

Minu puhkuse-eelarvet laastavad pöörased telefoniarved. Kuidas telefonikulu reisil vähendada?

EL aitab teil raha säästa ka siis, kui sõidate välismaale. Uued meetmed, mis jõustuvad 1. juulil, tähendavad, et mobiilside rändlusteenuste hinnad on vähenenud üle 80 % võrreldes 2007. aasta tasemega, sealhulgas kuni 91 % andmeside osas. „Reisimine ELis - Lissabonist Zagrebini - on alates 1. juulist lihtsam ja odavam tänu uutele ELi rändlusteenuste tariifidele,” ütles asepresident Kroes. „Ja see ei ole veel kõik. Sel suvel esitame me pikaajalised lahendused, et rändlustasusid ohjes hoida. Me tahame luua ühtse telekommunikatsioonituru, et inimeste vaheline kontakt ei katkeks piiriületamise tõttu.”

Ja mida see teie jaoks tähendab? Nii saab perekond, kes sõidab korra aastas puhkusele teise ELi riiki, kokku hoida umbes 250 eurot. ELis liikuvad ärireisijad säästavad keskmiselt üle 1150 euro aastas. Te võite selliselt säästetud raha kasutada tähtsamateks asjadeks.

Mida pean teadma kui soovin ELis reisides puhkusele kaasa võtta lemmiklooma, näiteks koera, kassi või tuhkrut?

ELi kodanikele, kes reisivad ELis: te saate ELi piires lemmikloomaga reisida, kuid teil tuleb kinni pidada teatud reeglitest. Kui reisite koeraga ELi mõnda teise liikmesriiki peab lemmikloomapassis olema märge kehtiva marutaudivastase vaktsineerimise kohta. Kui reisite Iirimaale, Maltale, Soome või Ühendkuningriiki, peab lemmikloomal olema tehtud ka parasiiditõrje. Neid eeskirju kohaldatakse ainult kasside, koerte ja tuhkrute suhtes. Noorte koerte ja kasside või muude lemmikloomade puhul on soovitatav küsida teavet külastatava liikmesriigi pädevatelt asutustelt, et olla teadlik konkreetsetest tingimustest, mida sellesse riiki reisides Teie lemmiklooma suhtes kohaldatakse.

Lisateave

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

ELi kodanikele, kes reisivad väljapoole ELi: väljastpoolt ELi koju tagasi pöörduvate lemmikloomade puhul peab kaasas olema lemmikloomapass. Sõltuvalt teie puhkuse sihtkohariigist, võidakse lisaks marutaudivastasele vaktsineerimisele nõuda lemmikloomale analüüside tegemist ja panna ta enne ELi sisenemist kolmeks kuuks karantiini.

Kui teie elukohaks on Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norra, San Marino, Vatikan või Šveits ja teie lemmikloomal on lemmikloomapass, on teil õigus reisida koos lemmikloomaga ELi piires.

Lisateave

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Kas tohin välismaalt puhkuselt naastes tuua kaasa lihatooteid või juustu?

Kui saabute puhkuselt väljastpoolt ELi, ei ole lubatud kaasa tuua ei liha- ega piimatooteid ei enda tarbeks ega sõpradele kingituseks.

Mõne naaberriigi puhul on tehtud erand. Näiteks Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt saabudes võite kaasa tuua teatavaid loomseid tooteid, kui kogus on väiksem kui 10 kilo. Erand on tehtud ka väikelaste pulbrilistele piimasegudele, lastetoitudele ning inimeste või lemmikloomade eriotstarbelistele ravitoitudele, tingimusel et need on pakendatud kinnistesse pakenditesse ega kaalu rohkem kui kaks kilo ning ei kuulu enne avamist jahutamisele.

Samuti võite kaasa tuua kala ja teatavaid karplasi, kuid mitte rohkem kui 20 kilo (Fääri saartelt või Islandilt saabujate suhtes seda kaalupiirangut ei kohaldata ). Muude loomsete saaduste suhtes kohaldatakse samuti kaalupiiranguid, näiteks mett tohib kaasa tuua mitte rohkem kui kaks kilo.

Kui reisite ühest liikmesriigist teise ELi sees, siis neid nõudeid loomsete saaduste uhtes ei kohaldata. Neid nõudeid ei kohaldata ka siis, kui saabute ELi Andorrast, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost või Šveitsist.

Kui kolmandates riikides esineb nakkuslikke loomahaigusi, võidakse kehtestada täiendavad piirangud.

Kahtluse korral on soovitatav küsida nõu veterinaarteenistuselt ELi sisenemise kohas (lennujaamas, sadamas, maantee piiripunktis jne.).

On oluline meeles pidada, et kõnealused eeskirjad on kehtestatud selleks, et kaitsta teie tervist ja hoida ELi kariloomi tõsiste loomahaiguste eest.

Täiendava teabe saamiseks tutvuge veebisaidiga „Teie Euroopa”: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_en.htm

Lisateavet korduma kippuvate küsimuste kohta:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/faq/index_en.htm#need-help

Küsimusi saate esitada veebisaidil

http://europa.eu/youreurope/citizens/help/index_en.htm

Millised õigused mul on, kui võtan laenu, et maksta pakettreisi eest?

Tarbijakrediidi direktiiviga antakse teile teatavad õigused, kui ostate midagi laenu abil.

Neist viis kõige olulisemat on järgmised: õigus läbipaistvale reklaamile, õigus saada teatavat lepingueelse teavet, mis võimaldab teil pakkumisi lihtsalt võrrelda, õigus saada teie poolt allkirjastatud lepingu koopia, õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul, kui muudate meelt, ja viimane, kuid mitte tähtsusetu on õigus varasemaks tagasimaksmiseks õiglase hüvitise vastu.

Täiendav teave:

http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/consumer-credit/index_en.htm

Välismaal veedetud puhkuse ajal oli mul probleeme ostude sooritamisel. Kellega ma saaksin koju naastes ühendust võtta?

Kui te elate ELis, Norras või Islandil, võite saada tasuta abi, kui olete kodumaale naasnud. Võtke ühendust Euroopa tarbijakeskusega (ECC) teie riigis, kui ostsite kaupu või teenuseid mõnes teises liikmesriigis, Norras või Islandil asuvatelt kaupmeestelt. ECC annab teile nõu teie sisseostude ja reisimisega seotud tarbijaõiguste kohta ELis — olgu siis tegemist kas autolaenutuse, pakett- või lennureisi broneerimise või välismaal kaupade tellimisega interneti kaudu.

Lisateave: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm

Puhkuse ajal oli mul probleeme sisseostudega. Ostsin uued kingad, aga need lagunesid pärast ühte nädalat. Kuidas ma saan tahan oma raha tagasi? Millised on eeskirjad?

ELis sisseoste tehes on teil tarbija põhiõigused, mida ei saa ära võtta. Kaupadel on kaheaastane garantii − selle aja jooksul peab müüja vigased kaubad tasuta parandama või asendama. Kui toodet ei saa parandada või asendada mõistliku aja jooksul või see osutub keeruliseks, võite taotleda selle hüvitamist või hinnaalandust. Kaubale antav garantii ei asenda kaheaastast miinimumgarantiid, ent võib seda täiendada.

Sõltumata teie kodakondsusest kohaldatakse ELi tarbijakaitset käsitlevaid õigusnorme ükskõik millisest ELi territooriumil asuvast müügipunktist ostetud kaupade või teenuste suhtes. Tagatised on seadusega reguleeritud kogu Euroopa Liidus. ELi direktiiviga on kindlaks määratud minimaalne kaitse ostjatele. Liikmesriikidel on kohustus viia siseriiklikesse õigusaktidesse sisse ELi nõuded, mis võimaldab pakkuda suuremat kaitset.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_topics/buying_goods_services_en.htm

http://europa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/guarantees/index_en.htm

Mis juhtub, kui ma pean välismaal arsti poole pöörduma?

Ärge unustage kaasa võtmast oma Euroopa ravikindlustuskaarti (EHIC), kui te reisite ELi liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis. See kaart säästab teid ebamugavustest, aja- ja rahakulust, kui peaksite välismaal haigestuma või õnnetusse sattuma. Kaarte väljastavad tasuta riiklikud tervisekindlustusasutused. See tagab teile juurdepääsu kiireloomulisele ravile samadel tingimustel ja sama tasu eest kui selle riigi kodanikele, kes on kindlustatud teie poolt külastatavas riigis.

Saate oma nutitelefoni alla laadida rakenduse, mis sisaldab üldinformatsiooni kaardi kohta, hädaabiteenistuste telefoninumbreid, teavet võimaldatavatest teenustest ja kaetavatest kuludest, hüvitise taotlemisest ja sellest, kuhu pöörduda, kui olete oma kaardi kaotanud. Rakendus on kättesaadav 24 keeles ja seda täiendatakse peagi, et võtta arvesse Horvaatia hiljutist ühinemisi Euroopa Liiduga. Rakendus ei asenda Euroopa ravikindlustuskaarti.

Täiendav teave:

http://europa.eu/youreurope/citizens/health/unforeseen-treatments/short-visit/index_en.htm

Lisateave

  1. #TravelwithEU – sotsiaalmeedia nädal 22.-28. juulil Ühinege vestlusega Facebookis ja Twitteris

  2. Teie Euroopa/reisimine

  3. Uued väiksemad rändlusteenuste hinnaerinevused alates 1. juulist

  1. Komisjon parandab 120 miljoni puhkaja õigusi - Euroopa ravikindlustuskaart


Side Bar