Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

MEMO

Brusel 6. februára 2013

Spoločné vyhlásenie pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie Catherine Ashtonová, podpredsedníčka Viviane Redingová, ktorá je komisárkou pre spravodlivosť, komisár pre rozvoj Andris Piebalgs, komisárka Kristalina Georgievová, ktorá má na starosti medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia, komisárka Cecilia Malmströmová zodpovedná za oblasť vnútorných záležitostí a komisár Tonio Borg zodpovedný za politiku v oblasti zdravia poskytli pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov (6. február 2013) toto vyhlásenie:

„Podľa vyjadrenia Svetovej zdravotníckej organizácie sú každoročne milióny žien a dievčat v EÚ a po celom svete vystavené brutálnemu mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a týmto rizikom sú ohrozené aj mnohé ďalšie ženy a dievčatá. 6. február je Medzinárodným dňom nulovej tolerancie mrzačenia ženských pohlavných orgánov – v tento deň sa usilujeme zlepšiť všeobecnú informovanosť o tomto probléme a potvrdiť naše pevné odhodlanie vykoreniť tieto mimoriadne nebezpečné praktiky, ktoré predstavujú porušovanie práv dievčat a žien na telesnú a duševnú nedotknuteľnosť.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je porušením ľudských práv a práv žien a dievčat. Našou najvyššou prioritou by mala byť prevencia – mali by sme pomôcť zabezpečiť, aby žiadne dievča už nikdy viac nebolo vystavené tomuto traumatickému porušeniu jeho práv.

Potrebujeme doplniť existujúce vnútroštátne právne predpisy zakazujúce takéto praktiky, a to prostredníctvom šírenia osvety o škodlivých vplyvoch mrzačenia ženských pohlavných orgánov na duševné a fyzické zdravie žien a dievčat a prostredníctvom zavedenia služieb podpory obetiam.

Z tohto dôvodu začala Európska únia aktívne konať v rámci EÚ aj mimo nej.

Mimo EÚ pomohol spoločný projekt EÚ a organizácie UNICEF v tisíckach rodín a v mnohých komunitách a krajinách zmeniť postoj k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a iným nebezpečným praktikám vykonávaným v Afrike.

Oceňujeme Africkú úniu a jej členské štáty za to, že sa podujali na seba prevziať vedúcu úlohu pri prijímaní rezolúcie Organizácie spojených národov s cieľom pomôcť v boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov. Je to dôležitý krok vpred v celosvetovom boji proti násiliu a diskriminácii namiereným proti ženám a dievčatám. Na blížiacom sa zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien sa EÚ bude usilovať o to, aby sa v otázke násilia páchaného na ženách dosiahol presvedčivý výsledok zameraný na prijatie opatrení.

Prijatie novej smernice o obetiach v rámci EÚ zaistí, aby obete násilia páchaného na ženách, vrátane obetí týchto nebezpečných praktík, dostali špecializovanú podporu a pozornosť, ktorú potrebujú.

Tejto skupine sa venuje osobitná pozornosť aj v našich právnych predpisoch týkajúcich sa azylu. Ženám, ktoré sú vystavené riziku mrzačenia ženských pohlavných orgánov, alebo rodičom, ktorí sa obávajú prenasledovania, pretože odmietli podrobiť svoje dieťa takýmto praktikám, môže byť poskytnutá medzinárodná ochrana v EÚ.

Dňa 6. marca budeme spolu s vedúcimi aktérmi kampane a poslancami diskutovať za okrúhlym stolom o ďalších krokoch. Budeme konzultovať vlády, mimovládne organizácie a tých, ktorí majú priame skúsenosti s mrzačením ženských pohlavných orgánov. Dáme takisto k dispozícii finančné prostriedky na aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti o týchto praktikách.

Násilie páchané na ženách a dievčatách nie je aspektom určitej kultúry, je to trestný čin. Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa aj naďalej budú angažovať v boji proti všetkým formám násilia páchaného na ženách, ako v EÚ, tak aj v rámci našich zahraničnopolitických vzťahov.“


Side Bar