Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2013 m. vasario 6 d., Briuselis

Bendras pareiškimas minint tarptautinę kovos su moterų genitalijų žalojimu dieną

Vasario 6 d. minint Tarptautinę kovos su moterų genitalijų žalojimu dieną Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton, už teisingumą atsakinga Komisijos narė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, už vystymąsi atsakingas Komisijos narys Andris Piebalgas, už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakinga Komisijos narė Kristalina Georgieva, už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström ir už sveikatos politiką atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas paskelbė bendrą pareiškimą.

„Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, milijonai Europos Sąjungos ir kitų pasaulio šalių moterų ir mergaičių kasmet patiria brutalų genitalijų žalojimą. Dar daugiau jų gali tai patirti ateityje. Vasario 6 d. minint Tarptautinę kovos su moterų genitalijų žalojimu dieną siekiama geriau informuoti visuomenę apie šią problemą ir dar kartą patvirtinti mūsų siekį visiškai uždrausti šią žalingą praktiką, pažeidžiančią mergaičių ir moterų teisę į fizinę ir psichinę neliečiamybę.

Moterų genitalijų žalojimas – moterų ir mergaičių ir apskritai žmogaus teisių pažeidimas. Visų pirma turėtume rūpintis prevencija – užtikrinti, kad nei viena moteris nepatirtų traumos dėl tokio jos teisių pažeidimo.

Reikia papildyti dabartinius nacionalinės teisės aktus, kad tokia praktika būtų uždrausta, skleisti informaciją apie tokios praktikos žalą moterų psichinei ir fizinei sveikatai bei užtikrinti paramą šios praktikos aukoms.

Todėl Europos Sąjunga imasi veiksmų tiek valstybėse narėse, tiek už jų ribų.

Įgyvendinant bendrą ES ir UNICEF projektą tūkstančiams šeimų, bendruomenių ir šalių padėta pakeisti požiūrį į moterų genitalijų žalojimą ir kitą žalingą Afrikos šalių praktiką.

Mes teigiamai vertiname Afrikos Sąjungos ir jos narių lyderystę priimant Jungtinių Tautų rezoliuciją, kuria siekiama užkirsti kelią moterų genitalijų žalojimui. Tai svarbus žingsnis kovojant su moterų diskriminacija ir smurtu prieš jas visame pasaulyje. ES yra pasiryžusi būsimame JT Moterų padėties komisijos posėdyje siekti akivaizdžių ir veiksmingų kovos su smurtu prieš moteris rezultatų.

ES naująja direktyva dėl nusikaltimų aukų siekiama užtikrinti, kad smurtą patyrusioms moterims, tarp jų ir nukentėjusioms nuo šios žalingos praktikos, būtų suteikta specialistų pagalba ir parama.

Itin daug dėmesio moterims reikėtų skirti ir su prieglobsčiu susijusiuose teisės aktuose. Moterims, kurioms gresia genitalijų sužalojimas, arba tėvams, kurie nori apsaugoti savo dukteris nuo tokių sužalojimų ir dėl to yra persekiojami, ES galėtų suteikti tarptautinę apsaugą.

Kovo 6 d. kovos su moterų žalojimu lyderiai ir parlamento nariai dalyvaus apskritojo stalo diskusijose apie tolesnius veiksmus. Konsultuosimės su vyriausybėmis, NVO ir pačiomis genitalijų sužalojimą patyrusiomis moterimis. Taip pat skirsime lėšų informacijos apie šią žalingą praktiką sklaidai.

Smurtas prieš moteris ir mergaites negali būti laikomas kultūros dalimi. Tai – nusikaltimas. Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba ir toliau visapusiškai įsipareigoja kovoti su visomis smurto lyties pagrindu apraiškomis tiek pačioje ES, tiek kitose pasaulio šalyse.“


Side Bar