Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MEMO

Bryssel 6. helmikuuta 2013

Yhteinen julkilausuma naisten sukuelinten silpomisen vastaisena kansainvälisenä teemapäivänä

Helmikuun 6. päivä on julistettu naisten sukuelinten silpomisen vastaiseksi kansainväliseksi nollatoleranssipäiväksi. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / komission varapuheenjohtaja Catherine Ashton, oikeusasioista vastaava komissaari ja varapuheenjohtaja Viviane Reding, kehitysyhteistyökomissaari Andris Piebalgs, kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaava komissaari Kristalina Georgieva, sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström sekä terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Tonio Borg ovat sen johdosta antaneet seuraavan julkilausuman:

”Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan miljoonat naiset ja tytöt EU:ssa ja muualla maailmassa joutuvat vuosittain sukuelinten julman silpomisen uhreiksi. Vielä suurempi on niiden naisten ja tyttöjen määrä, jotka ovat vaarassa joutua saman kohtelun uhriksi. Helmikuun 6. päivä on julistettu naisten sukuelinten silpomisen kieltäväksi kansainväliseksi nollatoleranssipäiväksi. Tarkoituksena on lisätä maailmanlaajuisesti tietoisuutta tästä ongelmasta ja lujittaa sitoumusta poistaa tämä äärimmäisen haitallinen tapa, joka loukkaa tyttöjen ja naisten oikeutta ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen.

Sukuelinten silpominen loukkaa naisten ja tyttöjen ihmis- ja muita oikeuksia. Meidän on ensisijaisesti pyrittävä ennaltaehkäisyyn ja autettava varmistamaan, ettei yhdenkään tytön oikeuksia enää koskaan loukata näin järkyttävällä tavalla.

Meidän on täydennettävä nykyisiä naisten sukuelinten silpomisen kieltäviä kansallisia lakeja lisäämällä tiedottamista silpomisen haitallisista vaikutuksista tyttöjen ja naisten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä tarjoamalla uhreille tukipalveluja.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan unioni toteuttaa toimenpiteitä myös oman alueensa ulkopuolella.

EU:n ja UNICEFin yhteishankkeella on autettu tuhansia afrikkalaisia perheitä, yhteisöjä ja maita muuttamaan asenteita naisten sukuelinten silpomiseen ja muihin haitallisiin tapoihin.

Panemme tyytyväisinä merkille, että Afrikan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat ensimmäisinä hyväksyneet Yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselman, jonka tavoitteena on lakkauttaa naisten sukuelinten silpominen. Tämä on tärkeä edistysaskel naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän torjumisessa maailmanlaajuisesti. EU on sitoutunut saamaan aikaan kestäviä käytännön tuloksia naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemisessä. Tämä kysymys on nostettu Yhdistyneiden kansakuntien naisten asemaa käsittelevän toimikunnan seuraavan istunnon pääaiheeksi.

Lisäksi EU on antanut direktiivin uhrien suojelusta varmistaakseen, että väkivallan, myös sukuelinten silpomisen, uhreiksi joutuneet naiset saavat tarvitsemaansa erityistukea ja ‑huomiota.

Sukuelinten silpomisen uhreiksi joutuneet naiset otetaan erikseen huomioon EU:n turvapaikkalainsäädännössä. Naisille, jotka ovat vaarassa joutua sukuelinten silpomisen uhriksi, tai vanhemmille, jotka eivät ole suostuneet tyttärensä sukuelinten silpomiseen ja pelkäävät sen vuoksi vainoa, voidaan EU:ssa myöntää kansainvälistä suojelua.

Tärkeimpien aktivistien ja parlamentaarikkojen kanssa järjestetään 6. maaliskuuta keskustelutilaisuus tulevista toimista. Aiomme pyytää näkemyksiä viranomaisilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä niiltä henkilöiltä, joilla on omakohtaisia kokemuksia naisten sukuelinten silpomisesta. Lisäksi aiomme tarjota rahoitusta toimiin, joilla lisätään tietoisuutta tästä käytännöstä.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa ei voi perustella kulttuurisyillä – kyse on rikoksesta. Euroopan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat sitoutuneet torjumaan kaikenlaista sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa EU:n sisällä ja unionin ulkosuhteissa.”


Side Bar