Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 6. februar 2013

Fælles erklæring i anledning af den internationale dag mod kvindelig kønslemlæstelse

I anledning af den internationale dag for nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse den 6. februar 2013 udtalte den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen Catherine Ashton, næstformand og kommissær for retlige anliggender Viviane Reding samt kommissærerne Andris Piebalgs (udviklingsbistand) Kristaline Georgieva (internationalt samarbejde, humanitær bistand og krisestyring), Cecilia Malmstrøm (indre anliggender) og Tonio Borg (sundhed):

"Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der millioner af piger og kvinder i EU og resten af verden, der bliver udsat for den brutale praksis med kvindelig kønslemlæstelse, og langt flere risikerer at blive det. Den 6. februar markerer den internationale dag for nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse – det er dagen, hvor vi øger verdens opmærksomhed på dette emne, og hvor vi på ny bekræfter, at vi er fast besluttet på at udrydde denne ekstremt skadelige praksis, der krænker pigers og kvinders ret til fysisk og mental integritet.

Kvindelig kønslemlestelse krænker menneskerettighederne og pigers og kvinders rettigheder. Vores topprioritet bør være forebyggelse – at hjælpe med til at sikre, at ingen piger nogensinde mere skal opleve denne traumatiske tilsidesættelse af deres rettigheder.

Det er nødvendigt at supplere den eksisterende nationale lovgivning, der forbyder denne praksis, ved at øge opmærksomheden på de skadelige virkninger, som kvindelig kønslemlæstelse har på pigers og kvinders psykiske og fysiske sundhed, og ved at bistå ofrene.

Det er baggrunden for EU's indsats – både i udlandet og på hjemmefronten.

Ud over EU's tiltag har et samlet EU-UNICEF-projekt hjulpet tusinder af familier, lokalsamfund og lande med at ændre holdning til kvindelig kønslemlæstelse og anden skadelig praksis i Afrika.

Vi påskønner, at Den Afrikanske Union og dens medlemsstater har ført an i vedtagelsen af en FN-resolution. Dette er et vigtigt skridt fremad i den verdensomspændende kamp mod vold og diskrimination af kvinder og piger. EU er fast besluttet på at opnå et stærkt, handlingsorienteret resultat hvad angår vold mod kvinder i FN’s Kommission for Kvinders Status.

I EU vil det nye direktiv om ofre sikre, at kvindelige voldsofre, herunder ofre for denne skadelige praksis, får den specialiserede støtte og omsorg, de har behov for.

Der sættes også særligt fokus på denne gruppe i vores asyllovgivning. Kvinder, der er i fare for at blive udsat for kvindelig kønslemlæstelse, eller forældre, der frygter forfølgelse, fordi de nægter at lade deres barn gennemgå denne praksis, kan få international beskyttelse i EU.

Den 6. marts afholder vi en rundbordsdiskussion med førende forkæmpere og parlamentarikere for at diskutere, hvad der videre skal gøres. Vi vil konsultere regeringer, ngo'er og personer, der har direkte erfaring med kvindelig kønslemlæstelse. Vi vil også stille midler til rådighed til aktiviteter, der skal øge opmærksomheden på denne praksis.

Vold mod kvinder og piger er ikke kulturelt betinget. Det er en forbrydelse. Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten er fortsat fast besluttet på at bekæmpe alle former for kønsbaseret vold både inden for EU og i vores eksterne relationer."


Side Bar