Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel, 6. února 2013

Společné prohlášení k mezinárodnímu dni proti mrzačení ženských pohlavních orgánů

U příležitosti mezinárodního dne proti mrzačení ženských pohlavních orgánů (6. února 2013) učinila Catherine Ashtonová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise, Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, Andris Piebalgs, komisař pro rozvoj, Kristalina Georgieva, komisařka pro mezinárodní spolupráci, humanitární pomoc a řešení krizí, Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci, a Tonio Borg, komisař pro zdraví a spotřebitelskou politiku, následující prohlášení:

„Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou každoročně miliony žen a dívek v EU a na celém světě vystaveny brutálním praktikám mrzačení ženských pohlavních orgánů a mnohé další jsou jím ohroženy. 6. únor je mezinárodním dnem proti mrzačení ženských pohlavních orgánů – dnem, kdy upozorňujeme celosvětovou veřejnost na tuto záležitost a opětovně potvrzujeme náš silný závazek vymýtit tuto mimořádně krutou praktiku, kterou jsou porušována práva dívek a žen na fyzickou a psychickou nedotknutelnost.

Mrzačením ženských pohlavních orgánů jsou porušována lidská práva a práva žen a dívek. Naší hlavní prioritou by měla být prevence – měli bychom pomoci zabezpečit, aby žádná dívka již nezažila toto traumatické porušení svých práv.

Potřebujeme doplnit stávající právní předpisy, které tuto praxi zakazují, prostřednictvím šíření osvěty o nepříznivých účincích mrzačení ženských pohlavních orgánů na duševní a fyzické zdraví žen a dívek a zavedením služeb podpory obětem.

Z tohoto důvodu začala Evropská unie aktivně konat v rámci EU i mimo ni.

Mimo EU pomohl společný projekt EU a UNICEF tisícům rodin, společenství a zemím změnit postoje k mrzačení ženských pohlavních orgánů a jiným nebezpečným praktikám vykonávaným v Africe.

Schvalujeme, že Africká unie a její členské státy převzaly zodpovědnost, když přijaly rezoluci Organizace spojených národůn na pomoc v boji proti mrzačení ženských pohlavních orgánů. Jde o důležitý krok kupředu v celosvětovém boji proti násilí a diskriminaci vůči ženám a dívkám. EU na blížícím se setkání Komise OSN pro postavení žen bude usilovat o to, aby se v otázce násilí páchaného na ženách dosáhlo přesvědčivého výsledku zaměřeného na přijetí opatření.

Přijetí nové směrnice o obětech v rámci EU zajistí, aby se obětem násilí páchaného na ženách, včetně obětí těchto nebezpečných praktik, dostalo potřebné specializované podpory a pozornosti.

Této skupině je rovněž věnována mimořádná pozornost v našich právních předpisech týkajících se azylu. Ženám ohroženým mrzačením ženských pohlavních orgánů či rodičům, kteří se obávají pronásledování, protože odmítají, aby jejich dítě tuto praxi podstoupilo, může být v EU poskytnuta mezinárodní ochrana.

Dne 6. března budeme společně s vedoucími aktéry této kampaně a poslanci pořádat diskusi u kulatého stolu, kde projednáme další kroky. Budeme konzultovat tuto záležitost s vládami, nevládními organizacemi a těmi, jež mají přímé zkušenosti s mrzačením ženských pohlavních orgánů. Rovněž dáme k dispozici finanční prostředky na činnosti, které pomohou zvýšit informovanost o těchto praktikách.

Násilí na ženách a dívkách není kulturní. Je trestným činem. Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost se budou i nadále plně angažovat v boji proti všem formám násilí páchaného na ženách jak v EU, tak v rámci našich zahraničních vztahů.”


Side Bar