Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Информационна бележка

Брюксел, 6 февруари 2013 г.

Съвместно становище по случай Международния ден срещу гениталното осакатяване на жени

По случай Международния ден на нулевата търпимост спрямо гениталното осакатяване на жени (6 февруари 2013 г.) върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник председател на Комисията Катрин Аштън, комисарят по въпросите на правосъдието на ЕС и заместник председател на Комисията Вивиан Рединг, комисарят в областта на развитието Андрис Пиебалгс, комисарят по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева, комисарят по въпросите на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом и комисарят за здравната политика Тонио Борг направиха следното изявление:

„Според Световната здравна организация (СТО) всяка година милиони жени и момичета в Европейския съюз и по света са подложени на варварската практика на генитално осакатяване, а много други са изложени на този риск. Шести февруари отбелязва Международния ден на нулевата търпимост спрямо гениталното осакатяване на жени — ден, на който повишаваме осведомеността по този въпрос и подчертаваме твърдата си ангажираност за премахването на тази изключително вредна практика, която нарушава правото на момичетата и жените на физическа и психическа неприкосновеност.

Гениталното осакатяване нарушава правата на човека и правата на жените и момичетата. Нашият абсолютен приоритет следва да бъде превенцията, с помощта на която да се гарантира, че нито едно момиче няма да изпита повече това травматизиращо потъпкване на своите права.

Трябва да допълним съществуващото национално законодателство забраняващо тази практика, като повишим осведомеността относно пагубните последици, които гениталното осакатяване има върху психичното и физическото здраве на жените и момичетата, и като предоставим услуги за подкрепа на жертвите.

Ето защо Европейският съюз предприема действия както в чужбина, така и на своя територия.

Извън ЕС, съвместен проект на ЕС и УНИЦЕФ помогна на хиляди семейства, общности и държави да променят вижданията си спрямо гениталното осакатяване и други вредни практики в Африка.

Поздравяваме Африканския съюз и неговите държави членки за водещата роля, която имаха при приемането на Резолюция на ООН в помощ на борбата с гениталното осакатяване на жените. Това е важна стъпка напред в световната борба срещу насилието и дискриминацията, на които са подложени жените и момичетата. ЕС е ангажиран в постигането на успешни и конкретни резултати по въпросите на насилието срещу жените по време на предстоящото заседание на Комисията на ООН за положението на жените.“

В рамките на ЕС новата директива за жертвите ще гарантира, че жените, жертви на насилие, включително жертвите на тази вредна практика ще получат специализираната подкрепа и внимание, от които се нуждаят.

На тази група жени също така се обръща специално внимание в нашето законодателство в областта на убежището. На жени, които рискуват да бъдат генитално осакатени, или на родители, които се страхуват от преследване, защото отказват детето им да бъде подложено на тази практика, може да бъде предоставена международна закрила в ЕС.

На 6 март ще проведем кръгла маса, на която ще бъдат обсъдени бъдещи действия в тази насока с водещи активисти и парламентаристи. Ще се консултираме с правителства, НПО и други участници с непосредствен опит в областта на гениталното осакатяване на жени. Освен това ще осигурим финансиране за дейности, повишаващи осведомеността за тази практика.

Насилието спрямо жените и момичетата не е част от дадена култура. То е престъпно. Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност остават напълно ангажирани в борбата с всички форми на насилие, основано на пола, както в рамките на ЕС, така и във външните ни отношения.“


Side Bar