Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 10 iulie 2013

Comisia Europeană investește 600 de milioane EUR în noi activități de cercetare pentru decongestionarea spațiului aerian al Europei

- Întrebări frecvente

Congestionarea spațiului aerian al Europei: Provocările

Spațiile aeriene și aeroporturile europene riscă să devină saturate. Deja aproximativ 800 de milioane de pasageri trec anual prin cele peste 440 de aeroporturi din Europa. În fiecare zi, aproximativ 27 000 de zboruri controlate traversează cerul european, ceea ce înseamnă 9 milioane pe an. 80 % din aceste zboruri sunt operate în interiorul UE.

Situația actuală este gestionată cu competență de sectorul transportului aerian din Europa, dar se preconizează că, în condiții economice normale, traficul aerian va crește cu până la 3 % pe an. Prognozele indică o creștere a numărului de zboruri cu 50 % în următorii 10-20 de ani.

Dacă nu am lua măsuri, s-ar instaura haosul. Nu numai că Europa ar fi incapabilă să satisfacă o mare parte din cererea potențială, însă ar risca în plus să se confrunte cu un număr fără precedent de întârzieri și de anulări de zboruri. Dacă activitățile noastre și-ar urma cursul normal, costurile generate de congestionare ar crește cu aproximativ 50 % până în 2050.

Problema principală este că sistemele de management al traficului aerian din Europa sunt fragmentate și ineficiente.

Spațiul aerian al UE rămâne fragmentat, cu 27 de sisteme naționale de control al traficului aerian, cu servicii furnizate de aproximativ 60 de centre de control al traficului aerian și cu peste 650 de sectoare. Aceasta înseamnă că spațiul aerian este în prezent organizat în funcție de granițele naționale, astfel încât adesea zborurile nu pot urma rute directe. În Europa, din cauza fragmentării spațiului aerian, un avion parcurge în medie cu 42 km mai mult decât este strict necesar, ceea ce antrenează prelungirea duratei zborului, întârzieri, un consum mai mare de carburant și emisii suplimentare de CO2.

În plus, sistemul actual de management al traficului aerian se bazează în mare parte pe tehnologii concepute în anii ’50, care sunt, în prezent, depășite.

Ineficiențele cauzate de fragmentarea spațiului aerian european generează costuri suplimentare de aproximativ 5 miliarde EUR pe an. Aceste costuri sunt transferate asupra întreprinderilor și pasagerilor. În prezent, controlul traficului aerian reprezintă 6-12 % din costul unui bilet de avion.

Sistemul de management al traficului aerian din SUA este de două ori mai eficient decât cel din UE; acesta gestionează un număr dublu de zboruri, cu costuri similare, folosind de trei ori mai puține centre de control.

În fața acestor provocări, UE a lansat în 2004 inițiativa privind cerul unic european, care urmărește să elimine frontierele naționale în aer pentru a crea un spațiu aerian unic, având drept obiective:

a) să crească de zece ori nivelul siguranței;

b) să tripleze capacitatea spațiului aerian;

c) să scadă cu 50 % costurile de management al traficului aerian;

d) să reducă cu 10 % impactul asupra mediului.

Cum putem dezvolta noua tehnologie pentru a spori capacitatea și a reduce costurile în spațiul aerian al Europei?

Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR) este pilonul tehnologic al cerului unic european. Cerul unic european oferă un cadru legislativ pentru a răspunde necesităților viitoare în materie de siguranță, capacitate și eficiență la nivel european, mai degrabă decât la nivel național. SESAR urmărește să furnizeze soluții tehnice și operaționale pentru a permite realizarea obiectivelor cerului unic european.

Cum funcționează SESAR?

Proiectul SESAR (Single European Sky ATM Research) este pilonul tehnologic al cerului unic european. Acesta urmărește să modernizeze managementul traficului aerian (ATM) în Europa prin punerea în aplicare a unui nou concept de operațiuni și sisteme ATM, care este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță ale cerului unic european. Conceptul SESAR se bazează pe principiul că utilizatorii spațiului aerian și controlorii definesc împreună, prin procese colaborative și schimburi de informații, ruta de zbor cea mai potrivită, previzibilă și fără întârzieri a aeronavelor. La baza acestui concept se află tehnologii inovatoare și noi proceduri operaționale care rezultă dintr-un ciclu de trei procese interdependente, continue și evolutive: definirea conținutului și a priorităților printr-o foaie de parcurs stabilită de comun acord, și anume Planul general european de management al traficului aerian (Planul general ATM)1; cercetarea, dezvoltarea și validarea sistemelor tehnologice, componentelor și procedurilor operaționale necesare; și, în cele din urmă, implementarea de noi sisteme și proceduri operaționale.

Întreprinderea comună de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR) (IC SESAR) este un parteneriat public-privat înființat în 2007 și este însărcinată cu activitățile de cercetare, dezvoltare și validare din cadrul proiectului SESAR, în conformitate cu Planul general ATM pentru care IC SESAR îndeplinește și rolurile de „gardian” și executor.

Politica cerului unic european abordează aspecte care depășesc interesele sectoriale la nivel național și al industriilor de profil. Obiectivul general constă în eliminarea obstacolelor din calea pieței interne în spațiul aerian. Politica cerului unic european are drept scop să accelereze progresul spre eficiență, rentabilitate, impact pozitiv asupra mediului etc. Parteneriatul existent între părțile interesate, care reunește resurse provenind de la parteneri publici și privați din întreaga Europă, a desfășurat activități colaborative și eficiente, iar sprijinul său rămâne în prezent la fel de important ca la data înființării IC SESAR. Cercetarea în domeniul ATM în Europa trebuie să fie constantă și pe termen lung, pentru a sprijini ciclurile sale de inovare de durată.

Care sunt obiectivele IC SESAR?

 • Să asigure concentrarea și coordonarea tuturor activităților de cercetare relevante în domeniul ATM din UE, pentru punerea în aplicare a Planului general ATM.

 • Să contribuie la realizarea obiectivelor de performanță ale cerului unic european (a se vedea MEMO 13/525).

 • Să furnizeze un instrument eficient de punere în aplicare pentru:

 1. utilizarea în comun și coordonarea investițiilor publice și private în cercetare, într-un spirit de cooperare, care să reunească principalii actori din sectorul ATM pe teritoriul Europei, în vederea punerii în aplicare a Planului general ATM;

 2. îmbunătățirea schimbului de cunoștințe între actori și discipline și

 3. colectarea resurselor necesare pentru a valida rezultatele operaționale ale cercetării.

Care este componența întreprinderii comune SESAR?

IC SESAR este formată din 2 membri fondatori (UE și Eurocontrol) și 15 alți membri, reprezentanți ai tuturor părților interesate în domeniul ATM: furnizori de servicii de navigație aeriană civilă și militară, producătorul de aeronave Airbus, producători de echipamente, cum ar fi Thales, Indra, Alenia Aermacchi, Frequentis, Selex SI și Honeywell, precum și aeroporturi. În plus, întreprinderea comună implică utilizatorii spațiului aerian, organizații profesionale, instituții științifice și o serie de parteneri asociați, ale căror activități completează programul.

Care sunt principalele realizări ale IC SESAR până în prezent?

 1. Gestionarea 4D a traiectoriilor reprezintă o piatră de temelie a conceptului SESAR. În linii mari, aceasta introduce timpul, ca o a patra dimensiune, în gestionarea traiectoriilor de zbor. În consecință, traiectoria aeronavei devine foarte exactă și previzibilă, în comparație cu sistemele actuale, și poate fi partajată cu centrele de control, asigurând operațiuni de zbor optimizate și mai sigure.

 2. IC SESAR a desfășurat cu succes primele zboruri cu gestionarea 4D a traiectoriilor într-un mediu operațional sprijinit de tehnologia prin satelit.

 3. Infrastructura SWIM (System Wide Information Management - gestionarea informațiilor la nivel de sistem) introduce o schimbare completă în ceea ce privește modul de gestionare a informației în întregul sistem ATM european. Aceasta urmează să devină intranetul viitorului sistem ATM, iar prin intermediul unui prototip s-a demonstrat deja posibilitatea unui schimb de informații instantaneu între aeroporturi, furnizorii de informații meteorologice, companiile aeriene și centrele de control al traficului aerian.

 4. Primul turn de control la distanță este gata de funcționare. Acesta este un nou concept în cadrul căruia serviciul de trafic aerian pentru un aeroport este desfășurat în afara turnului local de control. Acest concept va genera economii de costuri datorită utilizării mai eficiente a resurselor umane și prin evitarea necesității de a construi și întreține instalații și turnuri de control în unele aeroporturi locale.

 5. 10 000 de zboruri, inclusiv 500 militare, au avut deja loc pe baza soluțiilor inovatoare ale SESAR.

 6. 80 % din proiectele SESAR și-au testat rezultatele într-un mediu real.

De ce avem nevoie să extindem finanțarea și mandatul IC SESAR?

Regulamentul (CE) 219/2007 (Regulamentul IC SESAR) prevede că IC SESAR va înceta să existe la 31 decembrie 2016, întrucât finanțarea din partea Uniunii pentru întreprinderea comună trebuia să fie limitată la perioada reglementată de cadrul financiar 2007-2013 al Uniunii.

Propunerea de astăzi vizează extinderea structurii existente în contextul următorului cadru financiar, și anume în cadrul programului Orizont 2020, în vederea continuării activităților coordonate de cercetare, dezvoltare și validare în domeniul ATM. Obiectivul de facto al IC SESAR este să coordoneze toate eforturile de cercetare în domeniul ATM din Uniune. Coordonarea în continuare a acestor eforturi de cercetare este necesară pentru realizarea obiectivelor de performanță ale cerului unic european.

Planul general ATM reprezintă baza pentru programul de lucru al IC SESAR și organizează implementarea conceptului SESAR în 3 etape progresive: etapa 1 – urmărește să furnizeze tehnologiile necesare pentru sincronizarea sistemului european ATM prin intermediul unui schimb eficient de informații între toți actorii; etapa a 2-a – va realiza o planificare mai eficientă a traiectoriilor de zbor; și etapa a 3-a – își propune să atingă cel mai înalt nivel de performanță printr-un sistem aer/sol integrat și fără sincope. Actualul program de lucru al IC SESAR se concentrează asupra realizării numai a etapei 1 și a celei mai mari părți din etapa a 2-a. Activitățile care urmează să fie desfășurate în contextul cadrului financiar multianual 2014-2020 cuprind nivelul cel mai avansat din etapa a 2-a, tehnologiile și operațiunile corespunzătoare acestor activități fiind preconizate să devină disponibile în 2016, precum și întreaga etapă a 3-a.

Ce rezultate vizează noua finanțare?

Noua finanțare se va concentra asupra următoarelor aspecte:

 1. dezvoltarea de mijloace pentru a permite companiilor aeriene să opereze zboruri pe rutele preferate (și mai directe), prin utilizarea de tehnologii noi pentru schimbul de date între aer și sol;

 2. integrarea de noi tipuri de aeronave, cum ar fi dronele, în sistemul de management al traficului aerian;

 3. optimizarea managementului traficului, în special la sol; de exemplu, pentru sporirea eficienței și a siguranței accesului pe și ieșirii de pe piste în orice condiții meteorologice.

Cu titlu indicativ, noul buget va sprijini cercetarea exploratorie în domeniul ATM (6 %); cercetare aplicată (47 %), dezvoltare preindustrială (28 %) și proiecte demonstrative la scară largă (9 %).

Care sunt avantajele modului de operare al IC SESAR?

 • În cadrul IC SESAR, toate părțile interesate relevante sunt implicate în procese decizionale și dețin responsabilități în comun. Extinderea mandatului IC SESAR va permite părților interesate să consolideze relațiile cu centrele de excelență, precum și parteneriatele strategice. IC SESAR va fi, de asemenea, în măsură să consolideze legătura cu piața, întrucât furnizorii sunt și ei implicați în cadrul întreprinderii comune; în contextul implementării SESAR conform calendarului stabilit, vor exista avantaje clare în ceea ce privește stabilirea activităților demonstrative necesare.

 • Coordonarea, programarea și executarea activităților de cercetare, inovare și validare legate de SESAR țin de responsabilitatea IC. Acest lucru asigură continuitatea și previne fragmentarea cercetării și inovării. Relațiile de interdependență reciprocă și mecanismele de coordonare între participanți și proiecte sunt integrate într-un concept european global, iar arhitectura sistemului este asigurată prin acorduri contractuale multilaterale.

 • Optând pentru sistemul de parteneriat public-privat la nivelul UE, este posibilă asigurarea integrării în program a obiectivelor cerului unic european de importanță deosebită pentru societate, precum siguranța și decarbonizarea. Această abordare a permis punerea în comun a finanțării și a expertizei, precum și reducerea fragmentării create de proiectele naționale și regionale similare, prin exploatarea competențelor și capacității de inovare din sectorul privat prin intermediul unor acorduri adecvate de partajare a riscurilor.

 • Implementarea programului SESAR ar putea aduce importante beneficii economice, sociale și de mediu, cu un impact estimat la 428 de miliarde EUR2. Prin punerea în comun a resurselor, implicarea tuturor părților interesate în domeniul ATM și gestionarea în mod corespunzător a conflictelor de interese, IC SESAR asigură îndeplinirea programului SESAR, care este esențială pentru realizarea obiectivelor cerului unic european.

 • IC SESAR, care constituie în prezent un punct de referință în domeniul modernizării sistemelor ATM, va permite în continuare Uniunii Europene să se bucure de o poziție puternică pe scena internațională în general și în rândul organismelor de standardizare în special.

Ce costuri sunt implicate?

În prezent, IC SESAR gestionează o investiție de 2,1 miliarde EUR în perioada acoperită de actualul cadru financiar multianual (2007-2013). Fiecare membru fondator (Uniunea și Eurocontrol) contribuie cu 700 de milioane EUR, iar industria de profil furnizează o sumă suplimentară de 700 de milioane EUR. Comisia propune alocarea unei sume de până la 600 de milioane EUR3 în cadrul programului Orizont 2020.

Informații suplimentare

http://www.sesarju.eu/

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/sesar/

1 :

SESAR, The Roadmap for Sustainable Air Traffic Management – European ATM Master Plan (Foaia de parcurs pentru managementul durabil al traficului aerian — Planul general european pentru ATM) (ediția a 2-a), octombrie 2012.

2 :

Assessing the macroeconomic impact of SESAR (Evaluarea impactului macroeconomic al SESAR), întreprinderea comună SESAR (2011).

3 :

Sumă orientativă în prețuri curente. Suma va depinde de suma finală convenită pentru Direcția Generală Mobilitate și Transporturi pentru tema „transporturi inteligente, ecologice și integrate”, care va fi aprobată de către autoritatea bugetară în versiunea finală a fișei financiare legislative.


Side Bar