Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 8 iulie 2013

Centura albastră: Comisia simplifică formalitățile vamale pentru nave

Care este problema?

În UE, transportul maritim are un rol primordial în schimburile comerciale realizate cu celelalte părți ale lumii și în cadrul pieței interne. Cu toate acestea, în interiorul UE, transportul maritim nu este utilizat la întregul său potențial, în principal din cauza cerințelor administrative considerabile. Într-adevăr, cu toate că legislația UE a introdus proceduri administrative simplificate pentru transportul maritim, navele care se deplasează între porturi ale UE continuă să se confrunte cu numeroase proceduri complexe, care presupun costuri și întârzieri care pot face ca acest mod de transport să fie mai puțin atractiv pentru deplasarea mărfurilor pe piața internă a UE.

Reducerea birocrației a fost considerată un element important pentru promovarea utilizării mai ample a transportului maritim pe distanțe scurte și a comerțului maritim între porturi ale UE. În plus, reducerea numărului de controale asupra mărfurilor — în special la încărcăturile care nu ar fi verificate dacă ar fi transportate pe uscat — ar permite autorităților să concentreze pe zonele de risc mai ridicat.

Care sunt normele în vigoare?

Apele teritoriale sunt considerate frontierele externe ale UE. Așadar, din punct de vedere tehnic, navele care se deplasează între porturi ale UE părăsesc teritoriul vamal al UE. În consecință, procedurile de vămuire sunt necesare atunci când nava părăsește portul de plecare și, din nou, în momentul în care nava sosește în portul de destinație [cu excepția cazului în care nava se deplasează în cadrul unei scheme de servicii de transport maritim regulat (RSS)]. Toate mărfurile transportate la bord sunt considerate mărfuri din afara UE și trebuie să fie supuse controalelor vamale. Aceasta înseamnă că ele trebuie să fie identificate ca mărfuri din UE (caz în care sunt reintroduse pe piața internă) sau ca mărfuri provenind cu adevărat din afara UE (caz în care sunt supuse formalităților vamale normale).

Ce propunem?

Comisia va propune un pachet aferent proiectului „Centura albastră”, având două măsuri principale: reducerea sarcinii administrative inutile pentru industria maritimă și extinderea suplimentară a avantajelor pieței unice pentru transportul maritim, continuându-se totodată garantarea siguranței și protecției transportului de mărfuri către, dinspre și în UE.

O nouă simplificare a procedurii de depunere a cererii pentru „serviciul de transport maritim regulat”, mai exact un sistem de facilitare a procedurilor vamale pentru navele care transportă în principal mărfuri UE, având ca destinație regulată aceleași porturi europene, este o primă parte a pachetului.

Cu toate acestea, marea majoritate a traficului containerizat se face cu încărcături mixte, adică atât cu mărfuri provenind din Uniune, cât și cu mărfuri non-UE care tranzitează în mod regulat prin porturi din afara UE (de exemplu, în Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea Neagră), situație în care conceptul de „serviciu de transport maritim regulat” nu poate fi aplicat. Prin urmare, se va introduce un nou instrument administrativ, așa-numitul eManifest, un manifest electronic armonizat pentru mărfuri, întocmit pe baza formularelor FAL existente. Acest lucru va permite dovedirea provenienței mărfurilor (din UE sau din afara UE), chiar și atunci când produsele au părăsit teritoriului vamal al UE. Această simplificare răspunde așteptărilor de lungă durată ale sectorului comerțului maritim pentru o declarație armonizată la nivelul UE și va permite în același timp respectarea cerințelor, precum și facilitarea și accelerarea procedurilor vamale pentru mărfurile provenind din UE.

Care sunt avantajele?

Cu ajutorul acestor inițiative, „Centura albastră” va deveni realitate și va stimula o reală „creștere albastră”. Principalele obiective sunt:

 1. îmbunătățirea competitivității sectorului prin reducerea sarcinii și a costurilor administrative;

 2. îmbunătățirea atractivității transportului maritim;

 3. stimularea ocupării forței de muncă;

 4. reducerea impactului de mediu al transportului maritim.

Acest lucru ar aduce în egală măsură avantaje industriei și consumatorilor, care vor putea să beneficieze de pe urma unui transport maritim mai eficient și mai ieftin, precum și activităților portuare și de transport maritim, care vor deveni mai atractive. De asemenea, autoritățile vamale vor beneficia de o procedură armonizată pe întreg teritoriul UE și de o îmbunătățire a calității datelor primite.

Cum va funcționa în practică „Centura albastră”? Exemple concrete

1. Simplificarea formalităților vamale pentru transportul maritim intra-UE

Să presupunem că eu sunt un operator din Regatul Unit, care dorește să furnizeze un serviciu de transport maritim regulat între Felixstowe în Regatul Unit, Rotterdam în Țările de Jos și Copenhaga în Danemarca și în viitor, poate și Gdansk, în Polonia. Ce trebuie să fac?

 1. Contactez autoritățile vamale din Regatul Unit, solicitându-le eliberarea autorizației.

 2. Indic faptul că acest serviciu s-ar desfășura între Felixstowe, Rotterdam și Copenhaga.

 3. Indic, de asemenea, că în viitor aș putea adăuga și portul Gdansk.

 4. Regatul Unit contactează toate statele membre vizate, și anume Țările de Jos, Danemarca și Polonia, solicitând permisiunea acestora. Statele membre vor avea la dispoziție până la 15 zile (în loc de termenul actual de 45 de zile!) pentru a răspunde.

 5. După primirea răspunsurilor pozitive, Regatul Unit acordă autorizația finală. Aceasta înseamnă că pentru mărfurile UE de la bord nu este nevoie de supraveghere vamală.

Rezultat: Voi fi în măsură să furnizez serviciul mai rapid. Ulterior, dacă doresc să modific serviciul pentru a include portul Gdansk, pot face acest lucru cu mare ușurință, fără a trebui să lansez o nouă procedură de autorizare.

2. Simplificarea formalităților vamale pentru navele care fac escală în porturi din țări terțe

Astăzi, o navă care se deplasează din Anvers la Rotterdam se consideră a fi părăsit teritoriului vamal al UE. În consecință, la sosirea în Rotterdam, toate mărfurile de la bord sunt considerate (ca fiind )mărfuri non-UE și sunt supuse în mod obligatoriu tuturor procedurile vamale necesare. Prin eManifest, operatorii vor putea dovedi atât statutul UE al mărfurilor aflate la bord, chiar dacă nava a părăsit teritoriului vamal al UE pentru a trece dintr-un port din UE în altul sau dacă nava a făcut escală într-un port dintr-o țară terță.

Imaginați-vă următorul traseu al navei: Shanghai (China) — Anvers (Belgia) — Marsilia (Franța) — Tanger (Maroc) — Limassol (Cipru)

Cu ajutorul procedurii „Centura albastră”, ar fi posibil următorul scenariu:

O navă care a plecat de la Shanghai sosește în Anvers. 100 % din mărfurile la bord sosesc din afara UE și sunt menționate ca mărfuri non-UE în eManifest. La sosirea în Anvers, toate mărfurile sunt supuse evaluării riscurilor vamale necesare. O parte din mărfuri sunt descărcate în Anvers și primesc liber de vamă și liber de circulație pe teritoriul vamal al UE. Apoi nava încarcă alte mărfuri UE, cu destinația Marsilia și, respectiv, Limassol. În eManifest figurează că nava transportă acum x% mărfuri UE (încărcate în Anvers) și y% mărfuri non-UE (provenind din China).

Nava pleacă apoi spre Franța. La sosirea în Marsilia, mărfurile UE cu destinația Marsilia pot ieși rapid din vamă, pe baza statutului lor din eManifest. Numai totalitatea mărfurilor non-UE va trece prin procedurile vamale corespunzătoare.

Nava își continuă călătoria. Pe drumul spre Limassol, face o oprire în Tanger pentru a încărca alte mărfuri, iar eManifestul este actualizat. Toate mărfurile provenind inițial din China și mărfurile suplimentare încărcate în Tanger sunt considerate mărfuri non-UE. Mărfurile cu destinația Limassol figurează încă drept mărfuri UE. Când nava sosește în Limassol, mărfurile UE încărcate inițial în Anvers pot fi puse în liberă circulație de către vamă, în baza statutului permanent UE indicat în eManifest. Din nou, numai mărfurile non-UE fac obiectul controalelor vamale.

Fapte și cifre

 1. În UE, 1 loc de muncă la bordul unei nave înseamnă 9 locuri de muncă pe uscat.

 2. O creștere cu 1 milion de tone a volumului de mărfuri care trec printr-un port va determina crearea a 300 de noi locuri de muncă.

 3. Până în 2030 vor exista cu 15 % mai multe locuri de muncă în sectorul portuar.

 4. 74 % din mărfurile importate și exportate de UE trec prin porturi maritime.

 5. 37 % dintre schimburile comerciale în interiorul Uniunii trec prin porturi maritime.

 6. UE are trei porturi care se numără printre cele mai mari 15 porturi din lume: Rotterdam este al unsprezecelea în clasament, Hamburg este al paisprezecelea, iar Anvers este al cincisprezecelea.

 7. În 20 de ani, numărul de containere a crescut de peste patru ori la nivel mondial.

Mai multe fapte și cifre esențiale la adresa:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Pentru mai multe informații:

Grafice privind porturile UE:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) — www.emsa.europa.eu


Side Bar