Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2013

Γαλάζια Ζώνη: λιγότερες τελωνειακές διατυπώσεις για τα πλοία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες μεταφορές για τις εμπορικές συναλλαγές της με τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και εντός της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, στο εσωτερικό της ΕΕ δεν αξιοποιείται το πλήρες ναυτιλιακό δυναμικό εξαιτίας του φόρτου των διοικητικών διατυπώσεων. Πράγματι, αν και έχουν ήδη θεσπιστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ απλουστευμένες διοικητικές διαδικασίες για τις θαλάσσιες μεταφορές, τα πλοία που κινούνται μεταξύ λιμένων της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές συνεπάγονται δαπάνες και καθυστερήσεις που μπορεί να κάνουν τις θαλάσσιες μεταφορές λιγότερο ελκυστικές για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Η περιστολή της γραφειοκρατίας θεωρήθηκε καθοριστικό στοιχείο για την εκτενέστερη χρήση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ λιμένων της ΕΕ. Επιπλέον, η μείωση των ελέγχων των μεταφερόμενων εμπορευμάτων — ιδίως των φορτίων τα οποία δεν θα μπορούσαν να ελεγχθούν αν μεταφέρονταν οδικώς - θα επιτρέψει στις αρχές να επικεντρωθούν σε τομείς υψηλότερου κινδύνου.

Ποιοι είναι οι ισχύοντες κανόνες;

Τα χωρικά ύδατα θεωρούνται εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα πλοία που κινούνται μεταξύ λιμένων της ΕΕ εγκαταλείπουν, ουσιαστικά, το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται εκτελωνισμός τόσο όταν το σκάφος αποπλέει από τον λιμένα αναχώρησης όσο και όταν καταπλέει στον λιμένα προορισμού (εκτός εάν το σκάφος ταξιδεύει στο πλαίσιο καθεστώτος τακτικής γραμμής θαλάσσιων μεταφορών). Όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρονται επί του σκάφους θεωρούνται μη ενωσιακά εμπορεύματα και πρέπει να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους. Ως εκ τούτου πρέπει να χαρακτηρίζονται είτε ως ενωσιακά εμπορεύματα και να διατίθενται στην εσωτερική αγορά είτε ως μη ενωσιακά εμπορεύματα και να υπόκεινται στις συνήθεις τελωνειακές διατυπώσεις.

Τι προτείνουμε;

Η Επιτροπή θα προτείνει μια δέσμη μέτρων Γαλάζιας Ζώνης με δύο βασικά μέτρα: τη μείωση του άσκοπου διοικητικού φόρτου για τον ναυτιλιακό κλάδο και την περαιτέρω επέκταση των οφελών της ενιαίας αγοράς στις θαλάσσιες μεταφορές. Ταυτόχρονα θα εξακολουθήσει να εγγυάται την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων προς και από την Ένωση καθώς και στο εσωτερικό της.

Η μεγαλύτερη απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης για «τακτικές γραμμές θαλάσσιων μεταφορών», ένα καθεστώς περιορισμού των τελωνειακών διατυπώσεων για τα πλοία που μεταφέρουν κυρίως εμπορεύματα της ΕΕ, μεταξύ των ίδιων ευρωπαϊκών λιμένων σε τακτική βάση, αποτελεί ένα πρώτο τμήμα της δέσμης μέτρων.

Ωστόσο, το φορτίο στις περισσότερες μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια είναι μικτό. Περιλαμβάνει δηλαδή εμπορεύματα τόσο της Ένωσης όσο και τρίτων χωρών, τα οποία διαμετακομίζονται σε τακτική βάση μέσω λιμένων εκτός ΕΕ (π.χ. της Βαλτικής, της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου). Το καθεστώς των «τακτικών γραμμών θαλάσσιων μεταφορών» δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί σ' αυτές τις μεταφορές. Για τον λόγο αυτό, θα καθιερωθεί ένα νέο εργαλείο, το «eManifest», ένα εναρμονισμένο ηλεκτρονικό δηλωτικό φορτίου που θα βασίζεται στα ισχύοντα έντυπα FAL. Το δηλωτικό αυτό θα επιτρέψει την απόδειξη του ενωσιακού ή μη ενωσιακού χαρακτήρα των εμπορευμάτων, ακόμη και όταν τα εμπορεύματα έχουν εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Η διευκόλυνση αυτή ανταποκρίνεται σε μακροχρόνιο αίτημα για ύπαρξη ενός εναρμονισμένου σε επίπεδο ΕΕ δηλωτικού για το θαλάσσιο εμπόριο. Ταυτόχρονα θα επιτρέψει τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, αλλά και τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των τελωνειακών διαδικασιών για φορτία της ΕΕ.

Ποια είναι τα οφέλη;

Με τις πρωτοβουλίες αυτές, η Γαλάζια Ζώνη θα γίνει πραγματικότητα και θα τονώσει την Γαλάζια Ανάπτυξη. Οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής:

 1. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μέσω της μείωσης του διοικητικού φόρτου και των εξόδων,

 2. βελτίωση της ελκυστικότητας των θαλάσσιων μεταφορών,

 3. τόνωση της απασχόλησης,

 4. μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των θαλάσσιων μεταφορών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ωφελήσουν όχι μόνο τον κλάδο αλλά και τους καταναλωτές, οι οποίοι θα μπορούν να αποκομίσουν οφέλη από τις αποτελεσματικότερες και φθηνότερες θαλάσσιες μεταφορές. Οι λιμένες και οι επιχειρήσεις θαλάσσιων μεταφορών θα γίνουν πιο ελκυστικές. Θα ωφεληθούν επίσης οι τελωνειακές αρχές, χάρη στην εφαρμογή μιας εναρμονισμένης διαδικασίας σε όλη την ΕΕ και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων που λαμβάνονται.

Πώς θα λειτουργήσει η Γαλάζια Ζώνη στην πράξη; Πρακτικά παραδείγματα

1. Διευκόλυνση των τελωνειακών διατυπώσεων για τη ναυτιλία στο εσωτερικό της ΕΕ

Ας υποθέσουμε ότι είμαι επιχειρηματίας του Ηνωμένου Βασιλείου, που επιθυμεί να πραγματοποιεί μεταφορές σε τακτική γραμμή μεταξύ Felixstowe (ΗΒ), Ρότερνταμ (Ολλανδία), Κοπεγχάγης (Δανία) και ίσως, στο μέλλον, Γκντανσκ (Πολωνία). Τι πρέπει να κάνω;

 1. Έρχομαι σε επαφή με τις βρετανικές τελωνειακές αρχές και ζητώ τη χορήγηση άδειας.

 2. Δηλώνω ότι η γραμμή αυτή θα εξυπηρετεί τους λιμένες Felixstowe, Ρότερνταμ και Κοπεγχάγης.

 3. Δηλώνω επίσης ότι μπορεί να προσθέσω το Γκντανσκ στο μέλλον.

 4. Το ΗΒ επικοινωνεί με όλα τα σχετικά κράτη μέλη, δηλαδή τις Κάτω Χώρες, τη Δανία και την Πολωνία, για να ζητήσει την άδειά τους. Τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία 15 ημερών (αντί 45 ημερών σήμερα) να απαντήσουν.

 5. Αν οι απαντήσεις είναι θετικές, το ΗΒ θα χορηγήσει την τελική άδεια. Αυτό σημαίνει ότι για κανένα από τα εμπορεύματα της ΕΕ που μεταφέρονται στο σκάφος, δεν θα απαιτείται τελωνειακή επιτήρηση.

Αποτέλεσμα: Ως επιχειρηματίας θα είμαι σε θέση να παρέχω την υπηρεσία σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Αργότερα, εάν επιθυμώ να τροποποιήσω τη γραμμή ώστε να συμπεριλάβει τον λιμένα του Γκντανσκ, μπορώ να το κάνω εύκολα, χωρίς νέα διαδικασία αδειοδότησης.

2. Διευκόλυνση των τελωνειακών διατυπώσεων για πλοία που προσεγγίζουν σε λιμένες τρίτης χώρας

Σήμερα, ένα πλοίο που ταξιδεύει από την Αμβέρσα στο Ρότερνταμ θεωρείται ότι εγκαταλείπει το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Κατά συνέπεια, μόλις φθάσει στο Ρότερνταμ, όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρει θεωρούνται μη ενωσιακά εμπορεύματα τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε όλες τις αναγκαίες τελωνειακές διαδικασίες. Με το eManifest, οι μεταφορείς θα μπορούν να αποδείξουν τον ενωσιακό χαρακτήρα των εμπορευμάτων που βρίσκονται στο σκάφος, ακόμη και εάν το σκάφος έχει εγκαταλείψει το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ για να πλεύσει από έναν λιμένα της ΕΕ σε άλλο, ή εάν το πλοίο καταπλεύσει ενδιαμέσως και σε λιμένα τρίτης χώρας.

Φανταστείτε την ακόλουθη διαδρομή πλοίου: Σαγκάη (Κίνα) — Αμβέρσα (Βέλγιο) — Μασσαλία (Γαλλία) — Ταγγέρη (Μαρόκο) — Λεμεσός (Κύπρος)

Με τη Γαλάζια Ζώνη θα συνέβαιναν τα εξής:

Πλοίο από τη Σαγκάη φθάνει στην Αμβέρσα. Το 100 % των εμπορευμάτων επί του σκάφους προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και δηλώνονται ως μη ενωσιακά εμπορεύματα στο eManifest. Κατά την άφιξη στην Αμβέρσα, όλα τα εμπορεύματα υπόκεινται στην απαραίτητη ανάλυση επικινδυνότητας από τις τελωνειακές αρχές. Ένα μέρος του φορτίου εκφορτώνεται στην Αμβέρσα και εκτελωνίζεται για την είσοδο και τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Το πλοίο στη συνέχεια φορτώνει εμπορεύματα της ΕΕ που προορίζονται για τη Μασσαλία και τη Λεμεσό. Στο eManifest δηλώνεται ότι το πλοίο μεταφέρει τώρα x% εμπορεύματα της ΕΕ (που φορτώθηκαν στην Αμβέρσα) και ψ% μη ενωσιακά εμπορεύματα (που προέρχονται από την Κίνα).

Το πλοίο στη συνέχεια ταξιδεύει για τη Γαλλία. Κατά την άφιξή του στη Μασσαλία, τα ενωσιακά εμπορεύματα που προορίζονται για τη Μασσαλία μπορούν να αποδεσμευτούν γρήγορα από το τελωνείο, με βάση το καθεστώς τους που αναφέρεται στο eManifest. Μόνο τα μη ενωσιακά εμπορεύματα θα υποβληθούν, στο σύνολό τους, στις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Το πλοίο συνεχίζει το ταξίδι του. Κατά τον πλου προς την Λεμεσό, κάνει μια στάση στην Ταγγέρη για να φορτώσει και άλλα εμπορεύματα. Το eManifest ενημερώνεται σχετικά. Όλα τα εμπορεύματα που προέρχονταν αρχικά από την Κίνα καθώς και τα υπόλοιπα εμπορεύματα που φορτώθηκαν στην Ταγγέρη θεωρούνται μη ενωσιακά εμπορεύματα. Τα εμπορεύματα που προορίζονται για τη Λεμεσό εξακολουθούν να δηλώνονται ως εμπορεύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άφιξη του πλοίου στη Λεμεσό, τα ενωσιακά εμπορεύματα, που φορτώθηκαν αρχικά στην Αμβέρσα, μπορούν εύκολα να αποδεσμευτούν από το τελωνείο, με βάση το συνεχές ενωσιακό τους καθεστώς που αναφέρεται στο eManifest. Και στον λιμένα αυτό, μόνο τα μη ενωσιακά εμπορεύματα υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους.

Στοιχεία και αριθμοί

 1. Στην ΕΕ, 1 θέση εργασίας σε πλοίο αντιστοιχεί σε 9 θέσεις εργασίας στην ξηρά.

 2. Αύξηση του φορτίου που διακινείται μέσω ενός λιμένα κατά 1 εκατομμύριο τόνους συνεπάγεται 300 περισσότερες θέσεις εργασίας.

 3. Μέχρι το 2030, θα υπάρχουν 15 % περισσότερες θέσεις εργασίας στον λιμενικό τομέα.

 4. Το 74 % των εμπορευμάτων που εισάγονται ή εξάγονται από την Ένωση διαμετακομίζονται μέσω λιμένων.

 5. Το 37 % των εμπορικών συναλλαγών εντός της Ένωσης διεκπεραιώνονται μέσω λιμένων.

 6. Η ΕΕ διαθέτει τρεις από τους 15 μεγαλύτερους λιμένες στον κόσμο: το Ρότερνταμ στην 11η, το Αμβούργο στη 14η, και την Αμβέρσα στη 15η θέση.

 7. Τα τελευταία 20 χρόνια, ο αριθμός των εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο έχει υπερτετραπλασιαστεί.

Περισσότερα στοιχεία και αριθμοί:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφικές παραστάσεις για λιμένες της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/infographics_en.htm

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA) – www.emsa.europa.eu


Side Bar