Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: FR

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 3 juli 2013

Boodschap van José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, aan Zijne Majesteit Koning Albert II

Het is met diepe emotie dat ik kennis heb genomen van de aankondiging van de troonsafstand door Zijne Majesteit Koning Albert II.

In naam van de Europese Commissie en in mijn eigen naam wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor Zijn onaflatende actie ten dienst van België en van Europa.

Gedurende de twintig jaar van Zijn koningschap heeft Zijne Majesteit steeds de waarden die aan de basis liggen van de Europese constructie, vurig verdedigd.

Ik maak ook mijn meest oprechte wensen over aan Zijne Koninklijke Hoogheid, de Hertog van Brabant, toekomstige Koning der Belgen, met de vaste overtuiging dat hij de bevoorrechte banden zal voortzetten die gedurende zestig jaar geweven zijn tussen België en de Europese instellingen.

Bij deze gelegenheid richt ik een boodschap van sympathie aan België, dat als stichtende lidstaat van de Europese Unie, altijd een onwrikbare pijler van het Europees project is geweest.


Side Bar