Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Strasbourg, 3. julija 2013

Zdravje: velik napredek pri odpravljanju resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje — izjava komisarja za zdravje Tonia Borga

Danes je Evropski parlament izglasoval sklep o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje. Evropski komisar za zdravje Tonio Borg je izid glasovanja pozdravil z besedami:

„Današnje glasovanje pomeni pomemben mejnik za zdravstveno varstvo v EU. Čestitam in zahvaljujem se poročevalcu Gillesu Pargneauxu, poročevalcem v senci ter vsem članom Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane za vso njihovo delo. Prav tako se zahvaljujem danskemu, ciprskemu in irskemu predsedstvu Sveta, ki so si skupaj z Evropskim parlamentom in Komisijo močno prizadevali za sprejetje dogovora o predpisih EU, ki bodo pripomogli k zaščiti naših državljanov pred različnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje.

Mnogi od nas – državljani, zdravstveni delavci in oblikovalci politike – skrbno spremljamo porajajoče se nevarnosti za zdravje, pa naj bo to nov sev virusa ptičje gripe (H7N9), novi koronavirus MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) ali bolezen, ki se prenaša s hrano, kot je izbruh bakterije Escherichia coli. Nevarnosti, ki se širijo počasneje, kot so protimikrobna odpornost ali možnost okužbe med zdravstveno oskrbo, prav tako pomenijo tveganje za zdravje državljanov. Državljanom EU moramo zagotoviti zanesljiv in usklajen sistem odzivanja na tveganja in krizne situacije ter tako poskrbeti za njihovo zaščito.

Natanko to je cilj danes sprejetega sklepa. V Evropi bodo ljudje bolje zaščiteni pred različnimi nevarnostmi za zdravje, če bomo na ravni EU izboljšali načrtovanje in usklajevanje pripravljenosti na resne čezmejne grožnje, nastale zaradi nalezljivih bolezni ter kemičnih, bioloških in okoljskih dogodkov. Eden od ključnih dosežkov tega sklepa je, da daje pravno podlago za usklajevanje skupnih prostovoljnih javnih naročil za cepiva in zdravila na ravni EU. Začeli bomo z naročanjem pandemičnih cepiv. Države članice, ki pri tem sodelujejo, bodo lahko svojim državljanom zagotovile cepiva pod boljšimi pogoji kot v preteklosti.

S sklepom so prav tako okrepljena pooblastila Evropske unije v izrednih zdravstvenih razmerah. Tako lahko EU na svojem ozemlju razglasi izredne zdravstvene razmere in v skladu s farmacevtsko zakonodajo sproži ukrepe za hitrejše zagotavljanje cepiv in zdravil. Jasen mandat Odbora za zdravstveno varnost pri usklajevanju odzivanja na tveganja in krizne razmere ter komunikacije pomeni, da se bo v času izrednih razmer usklajevanje nujnih primerov na področju javnega zdravja še naprej izboljševalo.“

MEMO/13/645


Side Bar