Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Strasbourg 3. júla 2013

Zdravie: Významný krok vpred v boji proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia – prejav Tonia Borga, komisára zodpovedného za zdravie

Európsky parlament dnes schválil rozhodnutie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Tonio Borg, komisár zodpovedný za zdravie, tento výsledok hlasovania uvítal a uviedol:

„Dnešné hlasovanie je významným míľnikom v oblasti ochrany zdravia v EÚ a rád by som poblahoželal spravodajcovi pánovi Pargneauxovi, tieňovým spravodajcom a všetkým členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a poďakoval im za všetku odvedenú prácu. Okrem toho by som rád poďakoval dánskemu, cyperskému a írskemu predsedníctvu Rady, ktoré vytrvalo spolupracovali s Európskym parlamentom a Komisiou, aby mohol byť schválený zákon EÚ, ktorý by pomohol ochrániť našich občanov pred širokou škálou cezhraničných ohrození zdravia.

Mnohí z nás – občania, zdravotnícki pracovníci a tvorcovia politík – pozorne sledujú vznikajúce ohrozenia zdravia, či už ide o nový kmeň vtáčej chrípky A (H7N9), MERS-CoV alebo choroby prenášané potravou ako napr. epidémia E. coli. Zdravie občanov navyše ohrozujú aj pomalšie sa šíriace hrozby ako napr. antimikrobiálna rezistencia alebo možnosť nákazy infekčnou chorobou počas pobytu v zdravotníckom zariadení. Občania EÚ potrebujú mať istotu, že existuje spoľahlivý a koordinovaný systém pre riešenie rizík a kríz, ktorý ich ochráni.

To je presne cieľom dnes prijatého rozhodnutia. Vďaka posilnenému plánovaniu pripravenosti a koordinácie na úrovni EÚ v prípade závažných cezhraničných ohrození zdravia spôsobených prenosnými chorobami a chemickými, biologickými a ekologickými udalosťami, budú ľudia v Európe lepšie ochránení pred celou škálou ohrození zdravia. Jedným z kľúčových prínosov tohto rozhodnutia je skutočnosť, že vytvára právny základ pre koordináciu dobrovoľného spoločného obstarávania očkovacích látok a liekov na úrovni EÚ. Začneme s obstarávaním očkovacích látok proti pandémiám: členské štáty zapojené do tohto procesu budú schopné zabezpečiť očkovacie látky pre svojich občanov za lepších podmienok, než tomu bolo v minulosti.

Rozhodnutie tiež posilňuje právomoci Európskej únie v prípade ohrozenia zdravia: umožňuje EÚ vyhlásiť na svojom území zdravotnú pohotovosť a v súlade so svojimi právnymi predpismi v oblasti liekov začať vykonávať opatrenia, ktoré umožnia rýchlejšie poskytnutie očkovacích látok a liekov. Skutočnosť, že Výbor pre zdravotnú bezpečnosť získal jasný mandát koordinovať počas krízy reakcie na riziká a krízy vrátane komunikácie, znamená, že koordinácia v prípade mimoriadnych udalostí v oblasti verejného zdravia sa ďalej zlepší.“

MEMO/13/645


Side Bar