Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Strasbourg, 3 lipca 2013 r.

Zdrowie: UE będzie mogła znacznie lepiej reagować na poważne transgraniczne zagrożenia dla zdrowia – oświadczenie Tonia Borga, komisarza ds. zdrowia

Parlament Europejski przegłosował dziś decyzję w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia. Tonio Borg, unijny komisarz ds. zdrowia, z zadowoleniem przyjął wynik tego głosowania, stwierdzając:

„Zatwierdzona dziś decyzja stanowi przełom w dziedzinie bezpieczeństwa zdrowotnego w Unii Europejskiej. Gratuluję sprawozdawcy, Gillesowi Pargneaux, kontrsprawozdawcom i wszystkim członkom Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz dziękuję im za ich pracę. Podziękowania kieruję również do duńskiej, cypryjskiej i irlandzkiej prezydencji w Radzie, które włożyły wiele wysiłku w uzgodnienie z Parlamentem Europejskim i Komisją przepisów prawa UE, które pomogą ochronić naszych obywateli przez wieloma transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia.

Wielu z nas – obywatele, pracownicy opieki zdrowotnej i decydenci – z uwagą śledzi pojawiające się zagrożenia dla zdrowia, takie jak nowy szczep ptasiej grypy A (H7N9), nowy koronawirus (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus – MERS-CoV) lub choroby przenoszone przez żywność, takie jak zakażenie E. coli. Ryzyko dla zdrowia ludności stanowią też inne, wolniej rozwijające się zjawiska, takie jak oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe lub możliwość zakażenia w trakcie leczenia. Obywatele UE muszą mieć pewność, że chronią ich solidne i skoordynowane mechanizmy reagowania na ryzyko i pojawiające się kryzysy.

Temu właśnie służy przyjęta dziś decyzja. Zwiększa ona ochronę ludności Europy przed różnymi zagrożeniami dla zdrowia, wzmacnia bowiem planowanie w zakresie gotowości na takie przypadki i poprawia unijną koordynację działań podejmowanych w razie wystąpienia poważnych zagrożeń transgranicznych. Chodzi tu o zarówno o choroby zakaźne, jak i o zdarzenia chemiczne, biologiczne lub związane ze środowiskiem naturalnym. Co bardzo istotne, w decyzji ustanawia się podstawę prawną dla koordynowania na szczeblu UE nieobowiązkowych wspólnych zamówień szczepionek i leków. Zaczniemy od wspólnego zamawiania szczepionek pandemicznych: państwa członkowskie, które wezmą udział w tym procesie, będą mogły zapewnić swoim obywatelom szczepionki na lepszych warunkach, niż do tej pory.

Decyzja zwiększa także kompetencje Unii Europejskiej w razie wystąpienia nagłych zagrożeń dla zdrowia: UE będzie mogła ogłaszać sytuację wyjątkową na swoim terytorium, co umożliwi zastosowanie przepisów prawa farmaceutycznego, które przyspieszą zaopatrzenie w szczepionki i leki. Komitetowi ds. Bezpieczeństwa Zdrowia przyznano jednoznaczne kompetencje do koordynacji reagowania na pojawiające się ryzyko i kryzysy, w tym w zakresie komunikacji kryzysowej, co w dalszym stopniu poprawi koordynację działań w razie zagrożeń dla zdrowia publicznego.”.

MEMO/13/645


Side Bar