Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Strasbourg, 3 juli 2013

Gezondheid: belangrijke stap voorwaarts in het aanpakken van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid – Tonio Borg, Commissaris voor Gezondheid

Vandaag heeft het Europees Parlement vóór het besluit over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid gestemd. Tonio Borg, Commissaris voor Gezondheid, deelde mee verheugd te zijn over de uitkomst van de stemming en zei hierover het volgende:

"De stemming van vandaag is een belangrijke mijlpaal voor de gezondheidsbeveiliging in de EU en ik spreek mijn dank en waardering uit voor al het werk dat de rapporteur, de heer Pargeneaux, de schaduwrapporteurs en alle leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben verricht. Daarnaast spreek ik mijn dank uit naar de Deense, Cypriotische en Ierse voorzitters van de Raad die samen met het Europees Parlement en de Commissie hard hebben gewerkt om tot een akkoord te komen over een EU-wet die de Europese burgers zal beschermen tegen een groot aantal grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.

Velen van ons – zowel burgers, gezondheidsdeskundigen als beleidsmakers - houden de opkomende bedreigingen voor de gezondheid nauwlettend in de gaten, of het nu gaat om een nieuwe stam van aviaire influenza A (H7N9), het nieuwe Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) of een door voedsel overgedragen ziekte zoals de uitbraak van E. coli. Bovendien vormen bedreigingen die zich langzamer verspreiden, zoals antimicrobiële resistentie of de kans op het oplopen van een ziekenhuisinfectie ook een gevaar voor de volksgezondheid. De EU-burgers moeten ervan verzekerd zijn dat er een solide en afgestemde risico- en crisisrespons aanwezig is om hen te beschermen.

Dit is precies het doel van het vandaag aangenomen besluit. Door een aangescherpte planning en coördinatie op EU-niveau zullen mensen in Europa beter beschermd zijn tegen een groot aantal verschillende grensoverschrijdende bedreigingen die veroorzaakt worden door overdraagbare ziekten, chemische, biologische en ecologische gebeurtenissen. Een van de belangrijkste resultaten van het besluit is dat het een rechtsgrondslag biedt voor de coördinatie van de vrijwillige gezamenlijke aankoop van vaccins en medicijnen op EU-niveau. We zullen beginnen met de aankoop van pandemievaccins: de lidstaten die aan dit proces deelnemen zullen hun burgers onder betere omstandigheden dan voorheen van vaccins kunnen voorzien.

Het besluit vergroot ook het gezag van de Europese Unie in het geval van noodsituaties in de volksgezondheid: het stelt de EU in staat om op haar grondgebied een noodsituatie in de volksgezondheid af te kondigen, waardoor zij maatregelen kan treffen op grond van de geneesmiddelenwetgeving, zodat vaccins en medicijnen sneller kunnen worden geleverd. Het duidelijke mandaat dat het gezondheidsbeveiligingscomité verkgrijgt voor het coördineren van risico- en crisisrespons, waaronder crisiscommunicatie, zorgt ervoor dat de coördinatie tijdens noodsituaties in de volksgezondheid verder zal worden verbeterd."

MEMO/13/645


Side Bar