Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Strasbourg, 2013. gada 3. jūlijā

Veselība: būtiski uzlabojumi nopietnu pārrobežu veselības apdraudējumu risināšanā — Veselības komisāra Tonio Borga paziņojums

Šodien Eiropas Parlaments nobalsoja par labu lēmumam par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem. Apsveicot šo balsojumu, Veselības komisārs Tonio Borgs sacīja:

”Šodienas balsojums ir nozīmīgs pagrieziena punkts ES veselības drošības jomā, un es apsveicu un izsaku pateicību referentam Pargneaux k-gam, opozīcijas referentiem un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas locekļiem par ieguldīto darbu. Vēlos paust pateicību arī Dānijas, Kipras un Īrijas prezidentūrai Padomē, kas kopā ar Eiropas Parlamentu un Komisiju daudz strādāja, lai vienotos par šā ES tiesību akta pieņemšanu, kas palīdzēs aizsargāt mūsu iedzīvotājus no dažādiem pārrobežu veselības apdraudējumiem.

Daudzi no mums — iedzīvotāji, veselības jomas speciālisti, kā arī politikas veidotāji uzmanīgi seko jaunu veselības apdraudējumu rašanās iespējai — vai nu tas būtu jauns putnu gripas vīrusa celms A (H7N9), vai jauns Tuvo Austrumu respiratorā sindroma koronavīruss (MERS-CoV), vai pārtikas izraisīta slimība, kā, piemēram, “e.Coli” uzliesmojums. Turklāt iedzīvotāju veselību apdraud arī slimības, kas izplatās lēnāk, piemēram, rezistence pret antibiotikām vai nozokomiāla jeb slimnīcā iegūta infekcija. ES pilsoņiem jābūt pārliecībai, ka viņi var paļauties uz saskaņotu riska un krīzes reaģēšanas sistēmu.

Tieši šāds ir šodien pieņemtā lēmuma mērķis. Pateicoties sagatavotības plānošanai un saskaņošanai ES līmenī, Eiropas iedzīvotāji būs labāk aizsargāti no daudziem veselības apdraudējumiem, kas ir saistīti ar nopietnu pārrobežu apdraudējumu; tās var būt infekcijas slimības vai citi ķīmiski, bioloģiski, vai vides faktori. Viens no galvenajiem šā lēmuma sasniegumiem ir brīvprātīga vakcīnu un zāļu kopīga iepirkuma tiesiskā pamata izveidošana ES līmenī. Mēs sāksim ar pandēmijas vakcīnu iegādi: dalībvalstis, kas piedalās šajā pasākumā, varēs iegādāties vakcīnas ar labākiem nosacījumiem nekā līdz šim.

Šis lēmums stiprina arī Eiropas Savienības autoritāti ārkārtas situācijās, kas skar veselību. Tas ES dod iespēju saskaņā ar farmācijas tiesību aktiem pasludināt ārkārtas situāciju veselības jomā tās teritorijā un paātrināt nepieciešamo vakcīnu un zāļu piegādi. Veselības drošības komitejai piešķirtās skaidrās pilnvaras saskaņot riska un krīzes reaģēšanas pasākumus, tostarp saziņu krīzes laikā nozīmē, ka turpmāk tiks labāk koordinētas ārkārtas situācijas sabiedrības veselības jomā.”

MEMO/13/645


Side Bar