Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

PRANEŠIMAS

2013 m. liepos 3 d., Strasbourg

Sveikata. Svarbus žingsnis į priekį kovojant su didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai. Už sveikatos politiką atsakingo Europos Komisijos nario Tonio Borgo pranešimas

Šiandien Europos Parlamentas pritarė sprendimui dėl didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai. Už sveikatos politiką atsakingas Europos Komisijos narys Tonio Borgas sakė:

„Šiandienos balsavimu žengtas svarbus žingsnis siekiant užtikrinti sveikatos apsaugą ES. Džiaugiuosi ir dėkoju pranešėjui p. Pargneaux, papildomiems pranešėjams ir visiems Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nariams už darbą. Taip pat dėkoju ES pirmininkavusių Danijos, Kipro ir Airijos atstovams, kurie drauge su Europos Parlamentu ir Komisija daug dirbo siekdami susitarti dėl ES teisės akto, padėsiančio apsaugoti Europos piliečius nuo įvairių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai.

Daugelis mūsų – piliečiai, sveikatos priežiūros specialistai ir politikai – akylai stebi atsirandančias grėsmes sveikatai — naujos padermės paukščių gripą A (H7N9), naują Artimųjų Rytų respiracinio sindromo koronovirusą (MERS-CoV) arba per maistą plintančias ligas, kaip antai e.Coli protrūkį. Be to, pavojus piliečių sveikatai kyla ir dėl lėčiau plintančių grėsmių, pvz., atsparumo antimikrobinėms medžiagoms arba infekcijos tikimybės teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. ES piliečiai turi būti tikri, kad jiems apsaugoti vykdomas tvirtas ir suderintas rizikos ir krizių valdymas.

Kaip tik to ir siekiama šiandien priimtu sprendimu. ES lygiu gerinant parengties planavimą ir koordinavimą, susijusius su didelėmis tarpvalstybinėmis grėsmėmis dėl užkrečiamųjų ligų, cheminių, biologinių ir ekologinių įvykių, Europos gyventojai bus geriau apsaugoti nuo įvairių grėsmių sveikatai. Vienas svarbiausių sprendimo pasiekimų yra juo sukuriamas teisinis pagrindas, kuriuo remiantis koordinuojamas savanoriškas bendras vakcinų ir vaistų pirkimas ES lygmeniu. Pradėsime nuo vakcinų nuo pandeminių ligų pirkimo – šiame procese dalyvaujančios valstybės narės galės geresnėmis nei anksčiau sąlygomis tiekti savo piliečiams vakcinas.

Sprendimu taip pat sustiprinamas Europos Sąjungos vaidmuo ekstremalios sveikatai situacijos atveju. Vadovaudamasi sprendimu ES gali savo teritorijoje paskelbti ekstremalią sveikatai situaciją ir paskatinti taikyti priemones pagal farmacijos teisės aktus, kad būtų galima greičiau tiekti vakcinas ir vaistus. Suteikus aiškų įgaliojimą Sveikatos saugumo komitetui koordinuoti rizikos ir krizių valdymą krizės metu, įskaitant ryšius, bus toliau tobulinamas ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų koordinavimas.“

MEMO/13/645


Side Bar