Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

TAUSTATIEDOTE

Strasbourg 3. heinäkuuta 2013

Maiden rajat ylittävien vakavien terveysuhkien torjunta tehostuu – terveysasioista vastaavan komissaarin Tonio Borgin lausunto

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään äänestyksessään valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia koskevan päätöksen. Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg oli tyytyväinen äänestyksen tulokseen ja antoi seuraavan lausunnon:

”Tämänpäiväinen äänestys on merkittävä virstanpylväs EU:n terveysturvaa ajatellen, ja haluan onnitella ja kiittää esittelijänä toiminutta Gilles Pargneaux'ta, varjoesittelijöitä ja kaikkia ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jäseniä heidän tekemästään työstä. Lisäksi kiitän neuvoston puheenjohtajavaltioita Tanskaa, Kyprosta ja Irlantia, jotka tekivät lujasti töitä Euroopan parlamentin ja komission kanssa, jotta saataisiin sovittua EU-lainsäädännöstä, joka auttaa suojelemaan kansalaisiamme monenlaisilta rajat ylittäviltä terveysuhkilta.

Monet meistä – sekä kansalaiset, terveydenhuollon ammattihenkilöt että poliittiset päätöksentekijät – pitävät tarkasti silmällä uusia terveysuhkia, olkoonpa kyseessä sitten lintuinfluenssaviruksen A (H7/N9) uusi kanta, uusi koronavirus (Middle East Respiratory Syndrome, MERS-Cov) tai elintarvikevälitteinen tauti, kuten kolibakteeriepidemia. Lisäksi kansalaisten terveydelle aiheuttavat vaaraa hitaammin leviävät uhkat, kuten mikrobilääkeresistenssi tai mahdollisuus saada infektio hoidon aikana. EU:n kansalaisten on voitava olla varmoja siitä, että heitä suojellaan vankan ja koordinoidun riskin- ja kriisinhallinnan avulla.

Juuri se on tänään hyväksytyn päätöksen tavoitteena. Ihmisiä suojellaan Euroopassa entistä paremmin monilta terveysuhkilta, kun EU:n tasolla parannetaan valmistautumisen suunnittelua ja koordinointia rajat ylittävien vakavien tartuntatautien sekä kemiallisten, biologisten ja ympäristöuhkien osalta. Yksi päätöksen keskeisistä saavutuksista on se, että se muodostaa oikeusperustan rokotteiden ja lääkkeiden vapaaehtoisten yhteishankintojen koordinoinnille EU:n tasolla. Aloitamme pandemiarokotteiden hankinnoista: tähän prosessiin osallistuvat jäsenvaltiot pystyvät tarjoamaan kansalaisilleen rokotteita entistä paremmin edellytyksin.

Päätös myös voimistaa Euroopan unionin vaikutusvaltaa terveyteen liittyvissä hätätilanteissa: sen ansiosta EU voi julistaa alueellaan terveyteen liittyvän hätätilan käynnistääkseen toimenpiteitä lääkelainsäädäntönsä nojalla rokotteiden ja lääkkeiden nopeaa toimittamista varten. Terveysturvakomitealle annettava selkeä toimeksianto koordinoida riskin- ja kriisinhallintaa ja myös viestintää kriisin aikana tarkoittaa sitä, että kansanterveyteen liittyvien hätätilanteiden koordinointia parannetaan entisestään."

MEMO/13/645


Side Bar