Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Strasbourg, den 3. juli 2013

Sundhed: Stort skridt fremad for håndtering af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler - Erklæring fra Tonio Borg, EU-kommissær for sundhed

Europa-Parlamentet stemte i dag ja til afgørelsen om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. EU-kommissær for sundhed, Tonio Borg, glædede sig over afstemningsresultatet og udtalte:

"Dagens afstemning er en vigtig milepæl for sundhedssikkerhed i EU, og jeg vil gerne lykønske og takke ordføreren, Gilles Pargneaux, skyggeordførerne og alle medlemmerne af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed for alt deres arbejde. Jeg vil også gerne takke det danske, det cypriotiske og det irske rådsformandskab, som sammen med Europa-Parlamentet og Kommissionen arbejdede hårdt for at opnå enighed om en EU-lovgivning, som vil bidrage til at beskytte vore borgere mod en lang række grænseoverskridende sundhedstrusler.

Vi er mange - både borgere, sundhedsprofessionelle og politiske beslutningstagere - der holder et vågent øje med nye sundhedstrusler, hvad enten der er tale om den nye fugleinfluenza A-stamme (H7N9), den nye type Corona-virus (Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV)) eller et fødevarebårent udbrud af sygdomme såsom E.coli. Derudover udgør også trusler, der breder sig langsommere, som f.eks. antimikrobiel resistens eller risikoen for at tildrage sig en infektion under hospitalsindlæggelse, risici for borgernes sundhed. EU's borgere skal kunne være sikre på, at der er et solidt, koordineret risiko- og kriseberedskab på plads til at beskytte dem.

Netop dette er formålet med den afgørelse, der er blevet vedtaget i dag. Europas befolkning vil være bedre beskyttet mod en lang række sundhedstrusler takket være en styrket beredskabsplanlægning og ‑koordinering på EU-plan i forhold til alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, der forårsages af overførbare sygdomme og kemiske, biologiske eller miljømæssige hændelser. Et af de vigtigste resultater af afgørelsen er, at der etableres et retsgrundlag for koordinering af frivillige fælles indkøb af vacciner og medicin på EU-plan. Vi vil starte med indkøb af pandemivacciner: De medlemsstater, der deltager i denne proces, vil kunne sikre deres borgere vacciner under bedre vilkår end tidligere.

Afgørelsen styrker også Den Europæiske Unions beføjelser i tilfælde af en akut sundhedsmæssig krisesituation: Den giver således EU mulighed for at erklære en situation for en akut folkesundhedsmæssig krisesituation på EU's område. Dermed udløses foranstaltninger i henhold til EU's lægemiddellovgivning, så der hurtigere kan tilvejebringes vacciner og medicin. Udvalget for Sundhedssikkerhed får et klart mandat til at koordinere risiko- og kriseberedskabet, herunder kommunikation, under en krise, og dette er ensbetydende med en yderligere forbedring af koordineringen af indsatsen i akutte folkesundhedsmæssige krisesituationer."

MEMO/13/645


Side Bar