Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Strasbourg 3. července 2013

Zdravotnictví: Významný pokrok v boji proti závažným případům ohrožení zdraví přesahujícím hranice státu – projev Tonio Borga, komisaře odpovědného za zdraví

Evropský parlament dnes schválil rozhodnutí o závažných případech ohrožení zdraví přesahujících hranice státu. Tonio Borg, komisař odpovědný za zdraví, tento výsledek uvítal a prohlásil:

„Dnešní hlasování je významným milníkem v oblasti ochrany zdraví v EU a já bych rád pogratuloval a poděkoval za všechnu odvedenou práci zpravodaji, panu Pargneauxovi, stínovým zpravodajům a všem členům Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Rád bych poděkoval i dánskému, kyperskému a irskému předsednictví Rady, která usilovně spolupracovala s Evropským parlamentem a Komisí, aby mohl vzniknout evropský zákon, který by pomohl ochránit naše občany před řadou případů ohrožení zdraví přesahujících hranice státu.

Řada z nás – občané, pracovníci ve zdravotnictví, stejně tak jako tvůrci politik, možné zdravotní hrozby pozorně sledujeme, ať už se jedná o nový kmen ptačí chřipky A (H7N9), nový koronavirus z Blízkého východu způsobující respirační syndrom (MERS-CoV) nebo o nemoci přenášené potravou, jako třeba epidemie E. coli. Riziko pro zdraví občanů navíc představují i pomaleji se šířící hrozby, jako například antimikrobiální rezistence nebo možnost nákazy infekční chorobou během pobytu ve zdravotnickém zařízení. Občané EU potřebují mít jistotu, že existuje spolehlivý a koordinovaný systém pro řešení rizik a krizí, který je ochrání.

A přesně toto je účelem dnes přijatého rozhodnutí. Díky posílenému plánování připravenosti a koordinace na úrovni EU pro závažné přeshraniční hrozby způsobené přenosnými chorobami či chemickými, biologickými a ekologickými událostmi, budou lidé v Evropě lépe ochráněni před celou řadou zdravotních hrozeb. Jedním z hlavních přínosů tohoto rozhodnutí je skutečnost, že vytváří právní základ pro koordinaci dobrovolného společného obstarávání očkovacích látek a léků na úrovni EU. Začneme s obstaráváním očkovacích látek proti pandemii: členské státy zapojené do tohoto procesu budou schopny svým občanům zajistit očkovací látky za lepších podmínek, než tomu bylo v minulosti.

Rozhodnutí rovněž posiluje pravomoci Evropské unie v případě ohrožení zdraví: umožňuje EU vyhlásit v rámci svého území zdravotní pohotovost a podle svých právních předpisů v oblasti léčiv vyvolat opatření umožňující rychlejší poskytnutí očkovacích látek a léků. Skutečnost, že Výbor pro zdravotní bezpečnost získal jasný mandát koordinovat během krize reakce na rizika a krize, včetně komunikace, znamená, že koordinace v případě mimořádných události v oblasti veřejného zdraví se dále zlepší.“

MEMO/13/645


Side Bar