Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Strasbourg, 3 юли 2013 г.

Здраве: важна стъпка в борбата със сериозните трансгранични заплахи за здравето – изявление на Тонио Борг, комисар по въпросите на здравеопазването

Днес Европейският парламент подкрепи Решението относно сериозните трансгранични заплахи за здравето. Приветствайки това гласуване, комисарят на ЕС по въпросите на здравеопазването Тонио Борг заяви:

„Днешното гласуване бележи важен напредък по отношение на здравната сигурност в ЕС. Поздравявам и благодаря на докладчика г-н Парньо, на докладчиците „в сянка“ и на всички членове на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за тяхната работа. Отправям благодарности и към датското, кипърското и ирландското председателство на Съвета, които работиха усилено заедно с Европейския парламент и Комисията за постигане на споразумение за законодателство на ЕС, което ще помогне да защитим нашите граждани от множество трансгранични заплахи за здравето.

Много от нас – граждани, здравни работници, създатели на политики - следят внимателно новите здравни заплахи – независимо дали става дума за нов щам на птичия грип A (H7N9), за коронавируса на близкоизточния респираторен синдром или за пренасяне чрез храната на болести като епидемия от e.Coli. Освен това по-бавно разпространяващи се заплахи като антимикробна резистентност или възможността да се получи инфекция при престой в здравно заведение също крият риск за здравето на гражданите. Гражданите на ЕС трябва да бъдат сигурни, че е налице силна и координирана реакция при кризи, която ги защитава.

Точно това е целта на приетото днес Решение. Хората в Европа ще бъдат по-добре защитени от широк кръг заплахи за здравето чрез засилване на планирането на подготвеността и координация на равнище ЕС във връзка със сериозни трансгранични заплахи, причинени от заразни болести, химически, биологични и екологични фактори. Едно от най-важните постижения на Решението е, че с него се определя законова база за координация на доброволните съвместни доставки на ваксини и лекарства на равнище ЕС. Ще започнем доставките на ваксини срещу пандемии: страните членки, участващи в този процес, ще могат да предоставят ваксини на своите граждани при по-добри условия, отколкото в миналото.

Решението също така укрепва правомощията на Европейския съюз в случай на извънредна ситуация в сферата на общественото здраве: то позволява на ЕС да декларира на своята територия извънредна ситуация в сферата на общественото здраве, за да бъдат задействани мерки в рамките на неговото фармацевтично законодателство, така че доставката на ваксини и лекарства да се ускори. Този ясен мандат на Комитета за здравна сигурност да координира реакцията на рисковете и кризите, включително комуникацията по време на криза, означава, че координацията на извънредните положения в сферата на общественото здраве ще се подобри още повече“.

MEMO/13/645


Side Bar