Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Notă

Bruxelles, 14 iunie 2013

Statele membre aprobă negocierile comerciale și de investiții dintre UE și SUA

Decizia de astăzi a Consiliului privind directivele de negociere („mandatul”) dă undă verde Comisiei Europene pentru a iniția negocieri comerciale bilaterale formale cu Statele Unite ale Americii. Susținând ideea convorbirilor bilaterale, statele membre stabilesc obiectivele pe care Comisia trebuie să le urmărească în cursul negocierilor în numele UE.

Care este obiectivul UE în cadrul acestor negocieri?

Scopul avut în vedere este intensificarea comerțului și a investițiilor între UE și SUA prin valorificarea potențialului neexploatat al unei adevărate piețe transatlantice. Se preconizează ca acordul să creeze locuri de muncă și creștere economică, prin acordarea unui acces sporit la piața SUA, prin realizarea unui nivel mai ridicat de compatibilitate a reglementărilor între UE și SUA și prin deschiderea căii pentru stabilirea unor standarde mondiale. În cazul încheierii unui astfel de acord ambițios, se preconizează că o gospodărie europeană medie ar obține o sumă suplimentară de 545 EUR anual iar economia noastră ar crește cu 0,5 % până la 1 % din PIB, sau cu 119 miliarde EUR anual, odată ce acesta va fi pe deplin pus în aplicare.

Mai concret, obiectivul va fi acela de a elimina taxele și alte restricții pentru comerțul cu mărfuri. Eliberarea serviciilor comerciale, asigurarea celui mai înalt nivel de protecție posibil, a certitudinii și a unor condiții echitabile de concurență pentru investitorii europeni în SUA și sporirea accesului la piețele americane de achiziții publice se numără, de asemenea, printre obiective. Eliminarea constrângerilor de reglementare inutile asupra comerțului reprezintă un aspect esențial pentru UE, precum și obținerea unei protecții sporite a indicațiilor geografice europene și facilitarea formalităților vamale și abordarea normelor privind concurența.

Dezvoltarea durabilă va constitui un obiectiv fundamental. Intenția noastră este de a ne asigura că acordul respectă acordurile și standardele internaționale în domeniul mediului și privind forța de muncă și promovează niveluri ridicate de protecție a mediului, a lucrătorilor și a consumatorilor. Nu vom încuraja comerțul sau investițiile prin reducerea oricăruia din aceste standarde.

Care sunt beneficiile economice preconizate?

Un parteneriat transatlantic ambițios și cuprinzător privind comerțul și investițiile ar putea aduce câștiguri economice importante pentru UE (119 miliarde EUR pe an) și pentru SUA (95 de miliarde EUR pe an) odată ce acordul este pus în aplicare pe deplin.

Beneficiile pentru UE și SUA nu ar fi în detrimentul restului lumii. Dimpotrivă, se preconizează ca liberalizarea comerțului între UE și SUA să aibă un impact pozitiv asupra comerțului și veniturilor mondiale, sporind în mod potențial PIB-ul în restul lumii cu aproape 100 de miliarde EUR. De unele dintre reducerile obținute în costul tranzacțiilor comerciale vor beneficia și alți parteneri, întrucât UE și SUA vor fi capabile să colaboreze în vederea stabilirii unor norme comerciale ameliorate și a reducerii divergențelor de reglementare între acestea în viitor. Importanța economică a UE și a SUA va însemna că partenerii acestora vor beneficia, de asemenea, de un stimulent pentru a se orienta către noile standarde transatlantice. Acest fapt are potențialul de a disemina avantajele în ansamblul economiei mondiale din ce în ce mai interdependente, în special având în vedere complexitatea tot mai mare a lanțurilor valorice globale.

Studiul nostru economic (MEMO/13/211) arată că exporturile UE către SUA ar crește cu 28 %, ceea ce reprezintă o sumă suplimentară de 187 de miliarde EUR în exporturi de produse și servicii UE. Schimburile comerciale ale UE și ale SUA cu restul lumii ar spori, de asemenea, cu peste 33 de miliarde EUR. În ansamblu, comerțul bilateral sporit între cele două blocuri, împreună cu intensificarea comerțului acestora cu alți parteneri, ar reprezenta o creștere de 6 % din totalul exporturilor UE și de 8 % din exporturile SUA. Aceasta ar însemna vânzări suplimentare de 220 de miliarde EUR și respectiv, 240 de miliarde EUR ale producătorilor de bunuri și servicii cu sediul în UE și respectiv, în SUA.

UE va trebui să renunțe la standardele sale înalte pentru a obține acest acord comercial?

Nu, nicidecum. Negocierile noastre comerciale și de investiții se desfășoară întotdeauna cu obiectivul fundamental de a aduce beneficii societăților noastre, cetățenilor noștri și societăților noastre comerciale în mod durabil. Acesta va fi, de asemenea, cazul în cadrul negocierilor cu SUA.

Prin urmare, orice avantaje economice care ar putea fi oferite de acord trebuie să respecte standardele noastre ridicate existente în materie de mediu, sănătate și siguranță, protecția vieții private, protecția consumatorilor și drepturile lucrătorilor. Nivelurile noastre ridicate de protecție nu sunt negociabile. Progresele în ceea ce privește consolidarea relațiilor comerciale și a investițiilor nu se vor realiza în detrimentul valorilor noastre fundamentale și nu trebuie să aducă atingere dreptului nostru de a reglementa în modul în care UE îl consideră adecvat.

Care sunt elementele principale ale mandatului?

Directivele de negociere stabilesc în termeni foarte generali temele și obiectivele care trebuie realizate în cadrul negocierilor. În esență, există trei elemente principale în mandat: accesul la piață, convergența în materie de reglementare și normele comerciale care abordează provocările mondiale comune.

1) Accesul la piață

Tarife: Obiectivul acordului este de a obține în cea mai mare măsură posibilă eliminarea tuturor taxelor vamale asupra comerțului transatlantic cu produse industriale și agricole, cu un tratament special pentru produsele cele mai sensibile. Barierele tarifare transatlantice sunt în prezent relativ mici, cu o medie de 5,2 % pentru UE și de 3,5 % pentru SUA (estimări OMC). Cu toate acestea, dată fiind amploarea comerțului dintre UE și SUA, tarifele încă mai presupun costuri care nu sunt neglijabile.

Reguli de origine: Obiectivul va fi acela de a reconcilia abordările UE și SUA privind regulile de origine pentru a facilita comerțul, ținând seama, în același timp, de interesele producătorilor din UE.

Măsuri de protecție comercială: UE dorește să stabilească un dialog constant cu SUA privind măsurile antidumping și antisubvenție, fără a aduce atingere drepturilor sale de a utiliza astfel de măsuri în cadrul normelor OMC relevante.

Servicii: Ambele părți ar trebui să-și deschidă sectoarele serviciilor cel puțin la fel de mult ca în cadrul altor acorduri comerciale încheiate până în prezent. În același timp, ambele părți vor căuta să își deschidă piețele de servicii în sectoare noi, cum ar fi sectorul transporturilor. De asemenea, UE dorește să se asigure că pot fi recunoscute calificările profesionale europene de cealaltă parte a Atlanticului și că întreprinderile din UE și filialele lor își vor putea desfășura activitatea în SUA în aceleași condiții ca și întreprinderile naționale americane. Atât capitolul privind serviciile, cât și cel privind investițiile ar trebui să abordeze nivelul administrativ subfederal al administrației publice.

Investiții: Scopul este de a atinge cele mai înalte niveluri de liberalizare și de protecție a investițiilor pe care ambele părți le-au negociat până în prezent în cadrul altor acorduri comerciale. UE se va baza pe experiența statelor membre și pe cele mai bune practici cu privire la acordurile lor bilaterale de investiții. UE ar dori să includă în acord garanții privind protecția împotriva exproprierii, o normă privind transferul liber de fonduri, tratamentul corect și echitabil și condițiile de concurență echitabile pentru societățile din UE care investesc în SUA. Protecția investițiilor, inclusiv soluționarea litigiilor între investitori și stat sunt acoperite de directiva de negociere. Sunt incluse garanții relevante pentru a se evita orice abuz al sistemului și pentru a salvgarda dreptul de a reglementa.

Achiziții publice: Societățile europene ale căror activități depind de achizițiile publice reprezintă 25 % din PIB-ul UE și 31 de milioane de locuri de muncă. Prin urmare, prin deschiderea accesului la piețele de achiziții publice la toate nivelurile administrației publice, fără discriminare pentru societățile comerciale europene, poate fi creat un volum important de noi oportunități economice. Aceasta înseamnă, de asemenea, că UE ar avea ca scop sporirea gradului de transparență în procedurile de licitație și debarasarea de cerințele privind conținutul local.

2) Aspecte din domeniul reglementărilor și bariere netarifare: către o piață transatlantică mai integrată

Domeniul reglementărilor este cel care conferă cele mai mari beneficii economice potențiale în cadrul acestor negocieri comerciale și de investiții.

În cadrul relațiilor comerciale transatlantice actuale, cel mai semnificativ obstacol în calea comerțului nu este tariful plătit în vamă ci așa-numitele obstacole „de dincolo de frontieră”, cum ar fi standardele de siguranță sau de mediu diferite pentru autovehicule. În prezent, producătorii care doresc să își vândă produsele de ambele părți ale Atlanticului trebuie adesea să plătească și să se conformeze de două ori procedurilor pentru a obține autorizarea produselor lor. Obiectivul acestui acord comercial este de a reduce costurile și întârzierile inutile pentru societățile comerciale, menținând în același timp niveluri înalte de protecție a sănătății, siguranței, consumatorilor și mediului.

În acest spirit, ambele părți urmăresc negocierea unui acord ambițios privind barierele sanitare și fitosanitare (standardele de sănătate și igienă, de exemplu, pentru produsele alimentare), precum și barierele tehnice în calea comerțului.

În plus, negociatorii vor conlucra în vederea stabilirii compatibilității în materie de reglementare în sectoare specifice, precum sectoarele chimic, al autovehiculelor, TIC, farmaceutic și alte sectoare ale sănătății, cum ar fi aparatele medicale.

Necesitatea convergenței în materie de reglementare nu se limitează la comerțul cu mărfuri. În ceea ce privește serviciile financiare, de exemplu, negocierile ar trebui să ia în considerare crearea unor cadre comune de cooperare prudențială. Comunitățile de afaceri ale ambelor părți au oferit indicații cu privire la domeniile în care se află cele mai semnificative bariere.

Întrucât nu toate divergențele de reglementare pot fi eliminate într-o singură etapă, ambele părți au în vedere un „acord viu”, care să permită realizarea unei convergențe progresive sporite în materie de reglementare de-a lungul timpului, în raport cu obiective și termene definite. Aceasta va permite nu numai eliminarea barierelor existente, ci și prevenirea creării unor noi bariere în viitor.

3) Abordarea provocărilor și a oportunităților comerciale mondiale comune în secolul XXI

Ținând cont de amploarea și impactul parteneriatului transatlantic asupra fluxurilor comerciale mondiale, negociatorii vor aborda domenii care depășesc comerțul bilateral și care contribuie, de asemenea, la consolidarea sistemului comercial multilateral.

Drepturile de proprietate intelectuală: Atât UE, cât și Statele Unite se angajează să mențină și să promoveze un nivel înalt de protecție a proprietății intelectuale. Având în vedere eficiența sistemelor lor, intenția nu este de a acționa în direcția armonizării, ci de a identifica o serie de aspecte specifice ale căror divergențe vor fi abordate. În ceea ce privește UE, indicațiile geografice (IG) au o importanță deosebită în acest context. În timpul negocierilor, intenționăm, deci, să prezentăm idei specifice pentru a asigura o protecție adecvată a acestor IG.

Comerț și dezvoltare sustenabilă: Ambele părți intenționează să colaboreze în privința unor aspecte sociale și de mediu ale comerțului și dezvoltării sustenabile, pe baza a ceea ce fiecare parte a negociat deja în cadrul acordurilor comerciale existente.

Alte provocări și oportunități relevante la nivel mondial: Pentru ca acest acord să fie cu adevărat un acord la nivelul „secolului XXI”, ținând cont de interconectarea economiilor, ambele părți doresc să abordeze modernizarea și simplificarea aspectelor comerciale ale activităților vamale și facilitarea comerțului, concurența și întreprinderile deținute de stat, materiile prime și energia, întreprinderile mici și mijlocii și transparența. Aceasta ar include, de exemplu, angajamentul de a consulta părțile interesate înainte de introducerea unor măsuri cu impact asupra comerțului și investițiilor.

Care este compromisul obținut cu privire la serviciile audiovizuale?

Nu există nicio dispoziție excepțională privind serviciile audiovizuale. Comisia Europeană a invitat recent părțile interesate să formuleze observații cu privire la viitorul mass-mediei digitale (IP/13/358). Întrucât legislația UE în acest domeniu încă mai trebuie elaborată, s-a convenit ca serviciile audiovizuale, în prezent, să nu facă parte din mandat, dar că Comisia are posibilitatea de a reveni, adresând Consiliului directive de negociere suplimentare într-o etapă ulterioară.

În conformitate cu textul mandatului, „Comisia, într-un spirit de transparență, va raporta în mod regulat Comitetului pentru politică comercială cu privire la cursul negocierilor. În conformitate cu tratatele, Comisia poate face recomandări Consiliului cu privire la eventuale directive de negociere suplimentare referitoare la orice aspect, respectând aceleași proceduri de adoptare, inclusiv regulile de votare, ca și pentru prezentul mandat”.

Care este rolul statelor membre și al Parlamentului European în cadrul acestor negocieri? Ce se întâmplă cu societatea civilă?

Consiliul a oferit astăzi Comisiei orientări pentru a negocia în numele UE. Odată ce negocierile sunt finalizate, atât Parlamentul European cât și Consiliul vor trebui să aprobe rezultatul negocierilor înainte ca acesta să devină obligatoriu pentru UE.

Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că statele membre și Parlamentul nu au niciun cuvânt de spus de-a lungul negocierilor: Comisia rămâne în contact permanent cu statele membre în cadrul Consiliului și informează Parlamentul European cu privire la progresele realizate în cadrul negocierilor, având în vedere că aceste două instituții vor avea ultimul cuvânt cu privire la acordul global.

Comisia va comunica, de asemenea, într-o manieră transparentă cu reprezentanți ai societății civile cu privire la prezentul acord comercial. Totuși, acest rol va fi echilibrat cu un anumit nivel de confidențialitate în negocierile comerciale, necesar pentru a nu compromite obiectivele UE în cadrul acestui acord — care sunt, în final, crearea de noi locuri de muncă pentru cetățenii europeni.

Este textul mandatului la dispoziția publicului?

Mandatul de negociere a parteneriatului transatlantic în domeniul comerțului și al investițiilor (PTCI) rămâne un document cu circulație restrânsă, condiție necesară pentru a proteja interesele UE și pentru a menține ridicate șansele unui rezultat satisfăcător. Niciun jucător nu începe prin a-și dezvălui întreaga strategie celeilalte părți de la bun început: acesta este și cazul UE. Totuși, Comisia Europeană este foarte receptivă la necesitatea ca procesul de negociere să fie cât mai transparent pentru cetățenii europeni (fișa informativă).

Când vor începe negocierile?

În prezent, Comisia a primit undă verde din partea statelor membre și este gata să înceapă negocierile de îndată ce administrația SUA este pregătită. În termeni practici, aceasta înseamnă că lansarea negocierilor oficiale va avea loc, probabil, înainte de vara acestui an.

Cum pot să mă informez cu privire la negocieri?

Informațiile referitoare la negocieri sunt actualizate în mod periodic pe site-ul internet al Comisiei. Puteți găsi acolo ultimele discursuri ale comisarului UE pentru comerț, invitații la evenimente ale părților interesate și studii de impact. Pentru a fi informați în timp real, puteți, de asemenea, să ne urmăriți pe Twitter @EU_TTIP_team.

Unde pot găsi mai multe informații despre teme specifice?

La pagina dedicată întrebărilor frecvente (Întrebări frecvente) despre Acordul transatlantic pentru comerț și investiții găsiți răspunsuri la întrebările privind negocierile referitoare la protecția consumatorului, a mediului și a sănătății, la OMG-uri, hormoni, industria filmului, soluționarea litigiilor între investitori și stat, protecția datelor, Runda de la Doha pentru dezvoltare și multe altele.

O pagină specifică dedicată negocierilor PTCI a fost creată pe site-ul internet al DG Comerț și va fi actualizată periodic.

Pentru informații suplimentare

Conferința de presă a comisarului De Gucht privind mandatul PTCI

Site-ul internet privind negocierile PTCI

Întrebări frecvente despre Acordul transatlantic pentru comerț și investiții

Raportul final al Grupului de lucru la nivel înalt pentru locuri de muncă și creștere economică (PDF), 11 februarie 2013

Relațiile comerciale UE-SUA

Reuniunile de dialog cu societatea civilă

Contact :

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

John Clancy (+32 2 295 37 73)


Side Bar