Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES PT EL ET

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 16 juni 2013

EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen: Veelgestelde vragen

Wanneer is deze prijs in het leven geroepen en waarom?

De Europese Commissie steunt de EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen sinds 2002 door middel van het programma Cultuur.

De prijs huldigt buitengewone prestaties op het gebied van cultureel erfgoed in Europa, die daardoor beter bekend worden bij deskundigen, beleidsmakers en het grote publiek. Daarnaast heeft de prijs tot doel hoogstaande vaardigheden en normen op het gebied van behoud te bevorderen, de grensoverschrijdende mobiliteit van professionele erfgoeddeskundigen te stimuleren en projecten op het gebied van erfgoed in heel Europa aan te moedigen.

Wie kan deelnemen?

De competitie staat open voor de 37 landen die deelnemen aan het programma Cultuur van de EU: de 27 lidstaten van de EU, de landen van de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein en Noorwegen), de toetredingslanden en kandidaat-lidstaten (Kroatië, Turkije, IJsland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro) en de potentiële kandidaat-lidstaten (Servië, Bosnië-Herzegovina en Albanië).

Om te kunnen meedingen naar de prijs moeten de projecten in de afgelopen twee jaar zijn afgerond. De winnaars worden geselecteerd door gespecialiseerde, onafhankelijke jury's in vier categorieën:

  1. Behoud

  2. Onderzoek

  3. Bijzondere inzet voor het behoud van erfgoed door personen en/of groepen

  4. Onderwijs, opleiding en bewustmaking.

Wat voor soort cultureel erfgoed komt voor de prijs in aanmerking?

Het begrip cultureel erfgoed wordt in dit verband breed opgevat en omvat onder andere:

  1. Gebouwen en gebouwencomplexen op het platteland of in de stad;

  2. Industriële en technische structuren en locaties;

  3. Culturele landschappen: historische parken en tuinen, grotere gebieden met landschapsarchitectuur, of gebieden die op vlak van cultuur, milieu en/of landbouw van betekenis zijn;

  4. Archeologische vindplaatsen, met inbegrip van onderwaterarcheologie;

  5. Kunstwerken en -collecties: collecties van kunsthistorische betekenis of oude kunstwerken.

Wat levert de prijs de winnaars op?

Elk jaar worden maximaal 30 inschrijvingen voor de prijs geselecteerd. Zes of zeven inschrijvingen worden beloond met een Grand Prix en 10 000 euro voor de meest bijzondere erfgoedprojecten van het jaar. In 2013 is voor de tweede keer een online-enquête gehouden om de winnaar van de publieksprijs te kiezen. Daarnaast krijgen alle winnaars door de prijs ook grotere bekendheid en erkenning van de Europese Commissie en Europa Nostra.

Wie organiseert de prijs?

De prijs wordt voor de Europese Commissie georganiseerd door Europa Nostra, een Europees netwerk voor het behoud van het culturele erfgoed van Europa voor de huidige en toekomstige generaties. Europa Nostra is zorgt voor de samenstelling van de gespecialiseerde jury's, de prijsuitreiking en andere promotieactiviteiten. De prijsuitreiking wordt elk jaar in een ander land gehouden. Volgend jaar vindt de prijsuitreiking plaats in Wenen.

Hoeveel geld trekt de Commissie uit voor deze wedstrijd?

De Commissie stelt 200 000 euro beschikbaar voor de prijs (60 % van het totale budget). Europa Nostra is verantwoordelijk voor de rest van het budget. De bijdrage van de Commissie is bestemd voor het selectieproces, waaronder de reis- en verblijfkosten van de juryleden, promotieactiviteiten zoals publicaties, en kosten in verband met de organisatie van de prijsuitreiking zelf.

Reikt de Europese Unie nog andere prijzen voor cultuur uit?

De prijs is één van de vier Europese prijzen die met de steun van het EU-programma Cultuur worden uitgereikt. De andere zijn voor hedendaagse architectuur, voor literatuur en voor popmuziek die over de landsgrenzen heen succes heeft.

Steunt de EU nog meer initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed?

Ja. Het programma Cultuur ondersteunt ook de samenwerking en de ontwikkeling van netwerken op het gebied van het culturele erfgoed, de culturele hoofdsteden van Europa, de Europese dagen van het cultureel erfgoed (samen met de Raad van Europa) en het nieuwe Europees erfgoedlabel, initiatieven die allemaal sterk het accent leggen op cultureel erfgoed. Het programma Cultuur heeft sinds 2007 meer dan 30 miljoen euro geïnvesteerd in de medefinanciering van erfgoedprojecten. Andere door de EU gefinancierde programma’s voorzien ook in steun op dit gebied: sinds 2007 heeft het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 3 miljard euro uitgetrokken voor de bescherming en het behoud van cultureel erfgoed, 2,2 miljard euro voor de ontwikkeling van culturele infrastructuur en 775 miljoen euro voor de ondersteuning van culturele diensten. Verder is sinds 1998 nog eens 150 miljoen euro geïnvesteerd via de EU-kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Voor nadere informatie: Zie ook IP/13/542 EU-prijs voor cultureel erfgoed/Europa Nostra-prijzen: winnaars publieksprijs en Grand Prix bekendgemaakt


Side Bar