Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL

Euroopa Komisjon

TEABEKIRI

Brüssel, 16. juuni 2013

Korduma kippuvad küsimused: Euroopa Liidu kultuuripärandi ja Europa Nostra auhinnad

Millal ja milleks see auhind asutati?

Euroopa Komisjon on toetanud kultuuriprogrammi kaudu Euroopa Liidu kultuuripärandi ja Europa Nostra auhinda alates 2002. aastast.

Selle auhinnaga tunnustatakse väljapaistvaid saavutusi kultuuripärandi hoidmise alal Euroopas, tõstes neid erialainimeste, otsustajate ja kogu üldsuse silmis esile. Samuti on auhinna eesmärk väärtustada kultuuripärandi säilitamise kõrget taset ja vastavate oskuste kvaliteeti, edendada kultuuripärandiga tegelevate erialainimeste piiriülest liikuvust ning toetada kultuuripärandiga seotud projekte kogu Euroopas.

Kes saavad kandideerida?

Auhinnale saavad kandideerida 37 ELi kultuuriprogrammis osalevat riiki (27 liikmesriiki ning Euroopa Majanduspiirkonna riigid (Liechtenstein ja Norra), ELiga ühinevad ja kandidaatriigid (Horvaatia, Türgi, Island, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro) ja ELi võimalikud kandidaatriigid (Serbia, Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania).

Auhinnale kandideerimiseks peavad projektid olema lõpetatud eelmise kahe aasta sees. Võitjad valitakse erialaspetsialistidest koosnevate sõltumatute žüriide poolt neljas kategoorias:

  1. kultuuripärandi säilitamine,

  2. teadusuuringud,

  3. erilised teened kultuuripärandi säilitamisel üksikisikute ja/või rühmade poolt,

  4. haridus- ja koolitusprojektid ning teadlikkuse suurendamine.

Milline kultuuripärand on hõlmatud?

Kultuuripärand on väga laialdane mõiste, hõlmates järgmist:

  1. hooned või hoonete rühmad maa- või linnakeskkonnas;

  2. tööstusrajatised ja paigad;

  3. kultuurilised maastikud: ajaloolised pargid ja aiad, suuremad kujundatud maastikud või piirkonnad, millel on kultuuriline, keskkondlik ja/või põllumajanduslik tähtsus;

  4. arheoloogilised paigad, sealhulgas allveearheoloogia;

  5. teosed ja kunstikogud: kunstilise ja ajaloolise tähtsusega või vanade kunstiteoste kollektsioonid.

Milline on peamine auhinnast saadav kasu?

Igal aastal valitakse auhinna jaoks kuni 30 konkursitööd. Kuus või seitse tööd saavad peaauhinna ja igaüks ka 10 000 eurot aasta kõige silmapaistvama kultuuripärandi projekti eest. 2013. aastal korraldati teist korda internetihääletus publikuauhinna valimiseks. Tänu auhinnale suureneb ka kõigi võitjate tuntus ning samuti saavad nad tunnustuse Euroopa Komisjonilt ja Europa Nostralt.

Kes annavad auhinda välja?

Auhinda annavad välja Euroopa Komisjon ja Europa Nostra, mis on Euroopa kultuuripärandi praegusele ja järgmisele põlvkonnale säilitamisele pühendunud võrgustik. Europa Nostra vastutab spetsialistidest koosneva žürii, auhinnatseremoonia ja muude reklaamürituste organiseerimise eest. Auhinnatseremoonia korraldatakse igal aastal erinevas riigis. Järgmise aasta tseremoonia toimub Viinis.

Kui suur on komisjoni osalus?

Komisjon eraldab auhindadeks 200 000 eurot, s.o 60% kogu auhinnaeelarvest. Europa Nostra panustab ülejäänud osa. Komisjoni kuludega kaetakse kandidaatide valimine, sealhulgas žüriiliikmete reisi- ja majutuskulud, reklaamüritused, sh trükised, ning auhinnatseremooniaga seotud kulud.

Kas Euroopa Liit annab välja muid kultuuriauhindu?

Auhind on üks neljast ELi kultuuriprogrammi raames antavatest auhindadest. Teised auhinnad antakse nüüdisarhitektuuri, kirjanduse ja pop-muusika alal.

Kas EL toetab muid kultuuripärandiga seotud algatusi?

Jah. Kultuuriprogrammiga toetatakse ka kultuuripärandi alast koostööd ja võrgustike loomist, Euroopa kultuuripealinnu, Euroopa kultuuripärandi päevi (koostöös Euroopa Nõukoguga) ning uut Euroopa kultuuripärandi märgist. Need kõik on algatused, millel on tugev kultuuripärandi mõõde. Alates 2007. aastast on kultuuriprogramm investeerinud kaasrahastatavatesse kultuuripärandiga seotud projektidesse üle 30 miljoni euro. Seda valdkonda toetatakse ka muude ELi rahastatavate programmide kaudu: alates 2007. aastast on Euroopa Regionaalarengu Fond eraldanud kultuuripärandi kaitsmiseks ja säilitamiseks 3 miljardit eurot, kultuuritaristu arendamiseks 2,2 miljardit eurot ja kultuuriteenuste toetamiseks 775 miljonit eurot. Teadusuuringute ja tehnoloogia arengu raamprogrammide kaudu on alates 1998. aastast eraldatud lisavahendeid 150 miljoni euro ulatuses.

Lisateave: vt ka IP/13/542 Euroopa Liidu kultuuripärandi ja Europa Nostra auhinnad: 2013. aasta publiku lemmik ja Grand Prix’ võitjad on selgunud.


Side Bar