Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

OZNAM

Brusel 12. júna 2013

Spoločné vyhlásenie pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci (12. júna) vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie Catherine Ashtonová, podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, komisár pre rozvoj Andris Piebalgs, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor a komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová vyhlásili:

„Na celom svete vykonáva podľa odhadov Medzinárodnej organizácie práce (MOP) platenú alebo neplatenú prácu v iných domácnostiach 15,5 milióna detí. Týmto deťom je odopierané ich detstvo. A čo je horšie, viac než polovica z týchto detí je zapojená do nebezpečných foriem práce, niekedy ako obete vykorisťovania v rámci obchodovania s deťmi, kedy sú ich životy denne ohrozované.

Pokračujeme v boji proti všetkým formám detskej práce. Vyzvali sme všetky členské štáty, aby ratifikovali dohovor MOP č. 189 o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti, ktorý nadobudne platnosť 5. septembra 2013 a ktorým sa rozšíri ochrana práce na milióny pracovníkov, prevažne ženy a deti. Zasadzujeme sa proti detskej práci v rámci našich dialógov a multilaterálnych fór o ľudských právach. Poskytujeme pomoc prostredníctvom projektov, ktorými sa zaisťuje spravodlivý prístup k základnému vzdelávaniu a rozvoju zručností.

Takto pred rokom Rada schválila strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokratizáciu, ktorý zahŕňa opatrenia na celosvetové odstránenie detskej práce. Európska únia sa takisto aktívne zúčastní na tretej svetovej konferencii o najhorších formách detskej práce, ktorá sa bude konať v Brazílii v dňoch 8. až 10. októbra 2013. Pri príležitosti Svetového dňa boja proti detskej práci, ako aj každý deň v roku, je EÚ naďalej odhodlaná dosiahnuť cieľ spočívajúci v odstránení najhorších foriem detskej práce do roku 2016.“


Side Bar