Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

NOTATKA

Bruksela, dnia 12 czerwca 2013 r.

Wspólne oświadczenie z okazji Światowego Dnia Przeciwko Pracy Dzieci

Z okazji Światowego Dnia przeciwko pracy dzieci (12 czerwca) wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji Catherine Ashton, wiceprzewodnicząca i komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding, komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor oraz komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström wydali następujące oświadczenie:

„Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) na całym świecie 15,5 miliona dzieci jest zaangażowanych w płatne lub bezpłatne prace domowe poza własnym domem. Dzieciom tym odmawia się dzieciństwa. Co gorsza, ponad połowa z tych dzieci jest zaangażowana w niebezpieczne formy pracy, często w powodujących wyzysk sytuacjach związanych z handlem dziećmi — w obliczu codziennego zagrożenia życia.

Kontynuujemy kampanię przeciwko wszelkim formom pracy dzieci. Wezwaliśmy wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji MOP 189 w sprawie godziwej pracy dla pracowników domowych, która wejdzie w życie z dniem 5 września 2013 r. i która rozszerzy ochronę pracy na miliony pracowników, głównie kobiety i dzieci. Opowiadamy się przeciwko pracy dzieci w prowadzonych przez nas rozmowach na temat praw człowieka, jak i na forach wielostronnych. Pomoc udzielana jest za pośrednictwem projektów zapewniających sprawiedliwy dostęp do podstawowego wykształcenia i rozwoju umiejętności.

W tym samym okresie w ubiegłym roku Rada zatwierdziła unijne ramy strategiczne w dziedzinie praw człowieka i demokratyzacji, które obejmują działania na rzecz zlikwidowania zjawiska pracy dzieci na całym świecie. Unia Europejska będzie także podejmować aktywną rolę na trzeciej światowej konferencji w sprawie najgorszych form pracy dzieci, która odbędzie się w Brasilii w dniach 8-10 października 2013 r. Z okazji Światowego Dnia Przeciwko Pracy Dzieci, jak również na co dzień, UE pozostaje w pełni zaangażowana w osiągnięcie celu wyeliminowania najgorszych form pracy dzieci do 2016 r.”.


Side Bar