Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS

Briselē, 2013. gada 12. jūnijā

Kopīgs paziņojums, atzīmējot starptautisko bērnu darba izskaušanas dienu

Atzīmējot starptautisko bērnu darba izskaušanas dienu (12. jūnijs), Savienības ārlietu un drošības politikas augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Ketrina Eštone, tiesiskuma komisāre un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, attīstības komisārs Andris Piebalgs, nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības komisārs Lāslo Andors un iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma nāca klajā ar šādu paziņojumu:

“Saskaņā ar Starptautiskās darba organizācijas (SDO) aplēsēm 15,5 miljoni bērnu visā pasaulē veic apmaksātu vai neapmaksātu darbu citās mājsaimniecībās ārpus savas mājas. Šiem bērniem ir atņemta bērnība. Turklāt vairāk nekā puse no šiem bērniem ir nodarbināti bīstamā darbā, kas ik dienu apdraud viņu dzīvību, ir gadījumi, kad ir notikusi bērnu tirdzniecība un bērni tiek ekspluatēti.

Mēs turpināsim cīņu pret visu veidu bērnu darbu. Mēs esam aicinājuši visas dalībvalstis ratificēt SDO Konvenciju Nr. 189 par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām, kas stāsies spēkā 2013. gada 5. septembrī un nodrošinās miljoniem darba ņēmēju, lielākoties sieviešu un bērnu, darba aizsardzību. Mēs uzstājamies pret bērnu darbu mūsu cilvēktiesību dialogos un daudzpusējos forumos. Izmantojot projektus, kas nodrošina taisnīgu piekļuvi pamatizglītībai un iespēju izkopt prasmes, tiek sniegta palīdzība.

Pagājušajā gadā šajā laikā Padome apstiprināja ES stratēģiju par cilvēktiesībām un demokratizāciju, kas ietver pasākumus, kuri paredzēti, lai novērstu bērnu darbu pasaulē. Eiropas Savienība arī aktīvi iesaistīsies trešajā starptautiskajā konferencē par bērnu darba ļaunākajām formām, kas notiks Brazīlijā no 2013. gada 8. līdz 10. oktobrim. Atzīmējot starptautisko bērnu darba izskaušanas dienu, tāpat kā katru dienu ES ir apņēmības pilna sasniegt mērķi un līdz 2016. gadam novērst bērnu darba ļaunākās formas.”


Side Bar