Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

TEMINĖ APŽVALGA

Briuselis, 2013 m. birželio 12 d.

Bendras pareiškimas Pasaulinės kovos su vaikų darbu dienos proga

Pasaulinės kovos su vaikų darbu dienos (birželio 12 d.) proga vyriausioji Europos Sąjungos užsienio reikalų ir saugumo politikos įgaliotinė ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Catherine Ashton, Europos Sąjungos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding, už teisingumą atsakingas Europos Komisijos narys Andris Piebalgas, už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Europos Komisijos narys László Andoras ir už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström paskelbė šį pareiškimą:

„Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) duomenimis, pasaulyje 15,5 mln. vaikų ne savo namuose dirba atlyginamus arba neatlyginamus namų ūkio darbus. Iš jų atimama vaikystė. Dar blogiau tai, kad daugiau nei pusė šių vaikų dirba pavojingus darbus, kartais jie patenka į prekybos vaikais tinklus ir yra išnaudojami, o jų gyvybei kasdien gresia pavojus.

Mes tęsiame kampaniją prieš visų rūšių vaikų darbą. Paraginome visas valstybes nares ratifikuoti TDO konvenciją Nr. 189 dėl deramo namų ūkio darbuotojų darbo, kuri įsigalios 2013 m. rugsėjo 5 d. ir kuria milijonams darbuotojų – daugiausia moterų ir vaikų – bus užtikrinta darbo sauga. Dialoguose dėl žmogaus teisių ir daugiašaliuose forumuose pasisakome prieš vaikų darbą. Pagalba teikiama vykdant projektus, kuriais sukuriamos sąžiningos sąlygos įgyti pagrindinį išsilavinimą ir lavinti įgūdžius.

Lygiai prieš metus Taryba pritarė ES žmogaus teisių ir demokratizavimo strateginei programai, kurioje taip pat numatytos priemonės siekti, kad pasaulyje neliktų vaikų darbo. Europos Sąjunga aktyviai dalyvaus trečiojoje Pasaulinėje konferencijoje dėl nepriimtino vaikų darbo, kuri bus surengta Brazilijos sostinėje 2013 m. spalio 8–10 d. Pasaulinės kovos su vaikų darbu dieną, kaip ir bet kurią kitą dieną, ES yra tvirtai pasiryžusi siekti, kad nepriimtino vaikų darbo nebeliktų iki 2016 m.“


Side Bar