Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 12. juuni 2013

Ühisavaldus seoses ülemaailmse laste töö vastase päevaga

Seoses ülemaailmse laste töö vastase päevaga (12. juuni) tegid liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Catherine Ashton, ELi õigusküsimuste volinik ja komisjoni asepresident Viviane Reding, arenguvolinik Andris Piebalgs, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ning siseasjade volinik Cecilia Malmström järgmise avalduse:

„Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) hinnangul teevad kogu maailmas 15,5 miljonit last tasustatud või tasustamata tööd koduabilistena väljaspool oma kodusid. Need lapsed jäetakse ilma oma lapsepõlvest. Veelgi hullem on see, et üle poole nendest lastest teeb ohtlikku tööd ning mõnikord langevad nad inimkaubanduse ohvriks, nii et nende nende elu on iga päev ohus.

Me jätkame kampaaniat laste mis tahes vormis töö vastu. Oleme kutsunud kõiki liikmesriike üles ratifitseerima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 189 koduabiliste inimväärse töö kohta, mis jõustub 5. septembril 2013 ning millega laiendatakse töötajate kaitset miljonitele töötajatele, kes on peamiselt naised ja lapsed. Me väljendame oma vastuseisu laste tööle oma inimõigustealastes dialoogides ja mitmepoolsetel foorumitel. Abi pakutakse projektide kaudu, millega antakse õiglane juurdepääs põhiharidusele ja oskuste arendamisele.

Eelmisel aastal samal ajal kiitis nõukogu heaks ELi strateegilise raamistiku inimõiguste ja demokratiseerimise valdkonnas, mis sisaldab meetmeid, mille abil keelustada laste tööjõu kasutamine kogu maailmas. Euroopa Liit kavatseb täita aktiivset rolli ka lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse teemalisel kolmandal ülemaailmsel konverentsil, mis toimub Brasiilias 8.-10. oktoobril 2013. Ülemaailmsel laste töö vastasel päeval, nagu kõigil ülejäänud päevadelgi aastas, on EL täielikult pühendunud eesmärgile keelustada laste töö ja muu neile sobimatu tegevus 2016. aastaks.”


Side Bar