Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel, 12. červen 2013

Společné prohlášení u příležitosti Světového dne boje proti dětské práci

U příležitosti Světového dne boje proti dětské práci (12. června) vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku/místopředsedkyně Komise Catherine Ashtonová, místopředsedkyně Komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, komisař pro rozvoj Andris Piebalgs, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor a komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmström učinili toto prohlášení:

„Podle odhadů Mezinárodní organizace práce (MOP) vykonává na celém světě 15,5 milionu dětí placenou či neplacenou domácí práci mimo vlastní domov. Těmto dětem je odpíráno jejich dětství. A co hůř, více než polovina z nich je zapojena do nebezpečných forem práce, někdy jako oběti vykořisťování v rámci obchodování s dětmi, kdy jsou jejich životy denně v ohrožení.

Pokračujeme v boji proti veškerým formám dětské práce. Vyzvali jsme všechny členské státy, aby ratifikovaly úmluvu MOP 189 o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti, která vstoupí v platnost 5. září 2013 a rozšíří ochranu práce na miliony pracovníků, zejména ženy a děti. Zasazujeme se proti dětské práci v rámci našich dialogů a mnohostranných fór na téma lidských práv. Poskytujeme pomoc prostřednictvím projektů zajišťujících spravedlivý přístup k základnímu vzdělávání a rozvoji dovedností.

Vloni touto dobou schválila Rada strategický rámec EU v oblasti lidských práv a demokratizace, který zahrnuje opatření k odstranění dětské práce v celosvětovém měřítku. Evropská unie bude nadále hrát aktivní roli při třetí světové konferenci o nejhorších formách dětské práce, která se bude konat ve dnech 8. až 10. října 2013 v Brasilii. U příležitosti Světového dne boje proti dětské práci i po všechny ostatní dny v roce se bude Evropská unie dále zasazovat o dosažení cíle odstranit do roku 2016 nejhorší formy dětské práce.“


Side Bar