Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Брюксел, 12 юни 2013 г.

Съвместно изявление по повод на Световния ден срещу детския труд

По повод на Световния ден срещу детския труд (12 юни) върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Катрин Аштън, заместник-председателят на Комисията и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг, комисарят по развитието Андрис Пиебалгс, комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор и комисарят на ЕС по вътрешните работи Сесилия Малмстрьом направиха следното изявление:

„В различни части на света 15,5 милиона деца извършват платен или неплатен домашен труд извън своя дом, според оценки на Международната организация на труда (МОТ). Тези деца са лишени от своето детство. Не само това, над половината от тях упражняват опасни форми на труд, понякога са експлоатирани, след като са станали жертва на трафик на деца, а животът им е застрашен ежедневно.

Ние продължаваме да водим борба срещу всички форми на детски труд. Призовахме всички държави членки да ратифицират Конвенция № 189 на МОТ за достоен труд на домашните работници, която ще влезе в сила на 5 септември 2013 г. и с която ще се осигури трудова защита на милиони работници, предимно жени и деца. В рамките на нашите диалози за правата на човека и в многостранните форуми ние се застъпваме за изкореняване на детския труд. Предоставяме помощ по линия на проекти, които дават възможност за равен достъп до основно образование и развитие на умения.

Миналата година Съветът одобри Стратегическата рамка на ЕС за правата на човека и демократизацията, която включва действия за премахване на детския труд в световен мащаб. Европейският съюз също така ще играе активна роля в Третата световна конференция на МОТ за най-тежките форми на детски труд, която ще се проведе в гр. Бразилия от 8 до 10 октомври 2013 г. По повод на Световния ден срещу детския труд, както и през всички други дни на годината, ЕС продължава да бъде ангажиран за постигането на целта да се премахнат най-тежките форми на детски труд до 2016 г.“


Side Bar