Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

OZNAM

Štrasburg 12. júna 2013

Vyhlásenie komisárky EÚ Malströmovej k spoločnému európskemu azylovému systému

Spoločný európsky azylový systém (CEAS) bol mojou hlavnou prioritou od začiatku môjho mandátu a rokovaní som sa zúčastňovala od prvého dňa. Zriadenie CEAS je historickým úspechom, je to niečo, o čo sa členské štáty EÚ a Parlament usilovali od roku 1999. CEAS umožní lepší prístup ku konaniu o azyle pre tých, ktorí hľadajú ochranu; povedie k férovejším, rýchlejším a kvalitnejším rozhodnutiam o azyle; zaistí, že sa ľudia obávajúci sa prenasledovania nebudú vracali tam, kde im hrozí nebezpečenstvo; a poskytne dôstojné a slušné podmienky tým, ktorí požiadajú o azyl a tým, ktorým sa udelila medzinárodná ochrana v rámci EÚ.

Prešli sme ťažkú cestu, kým sme sa sem dostali. Ale náš cieľ ešte nie je úplný. Teraz musíme vynaložiť veľké úsilie pri uplatňovaní našich právnych predpisov a zaistenia toho, aby tento spoločný systém fungoval dobre a jednotne. Len potom dosiahneme systém ochrany a solidarity, ktorý si zaslúži svoje meno – a to bude výsledok, na ktorý budeme môcť byť hrdí.

Useful Links

MEMO/13/532

Factsheets

CEAS infographics

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter


Side Bar