Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA KOMISIA

OZNAM

Štrasburg 12. júna 2013

Vyhlásenie komisárky EÚ Malströmovej k spoločnému európskemu azylovému systému

Spoločný európsky azylový systém (CEAS) bol mojou hlavnou prioritou od začiatku môjho mandátu a rokovaní som sa zúčastňovala od prvého dňa. Zriadenie CEAS je historickým úspechom, je to niečo, o čo sa členské štáty EÚ a Parlament usilovali od roku 1999. CEAS umožní lepší prístup ku konaniu o azyle pre tých, ktorí hľadajú ochranu; povedie k férovejším, rýchlejším a kvalitnejším rozhodnutiam o azyle; zaistí, že sa ľudia obávajúci sa prenasledovania nebudú vracali tam, kde im hrozí nebezpečenstvo; a poskytne dôstojné a slušné podmienky tým, ktorí požiadajú o azyl a tým, ktorým sa udelila medzinárodná ochrana v rámci EÚ.

Prešli sme ťažkú cestu, kým sme sa sem dostali. Ale náš cieľ ešte nie je úplný. Teraz musíme vynaložiť veľké úsilie pri uplatňovaní našich právnych predpisov a zaistenia toho, aby tento spoločný systém fungoval dobre a jednotne. Len potom dosiahneme systém ochrany a solidarity, ktorý si zaslúži svoje meno – a to bude výsledok, na ktorý budeme môcť byť hrdí.

Useful Links

MEMO/13/532

Factsheets

CEAS infographics

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website