Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

MEMO

Strasburgu, it-12 ta' Ġunju 2013

Dikjarazzjoni mill-Kummissarju tal-UE Malmström dwar is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil

Is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA) ilha l-ogħla prijorità għalija sa mill-bidu tal-mandat tiegħi u ilni involuta fin-negozjati sa mill-ewwel ġurnata. Li s-SEKA tiddaħħal fis-seħħ hija kisba storika, xi ħaġa li l-Istati Membri tal-UE u l-Parlament ilhom jimmiraw għal dan sa mill-1999. Is-SEKA se tipprovdi aċċess aħjar għall-proċedura dwar l-asil għal dawk li qed ifittxu protezzjoni; se twassal għal deċiżjonijiet dwar l-asil aktar ġusti, aktar rapidi u ta' kwalità aħjar; se tiżgura li n-nies li qed jibżgħu mill-persukuzzjoni mhumiex se jintbagħtu lura fil-periklu; u se tipprovdi kundizzjonijiet dinjitużi u diċenti kemm għal dawk li japplikaw għall-asil u dawk li ngħatatilhom protezzjoni internazzjonali fl-UE.

Ivvjaġġajna triq iebsa biex wasalna sa hawn. Iżda l-kisba tagħna għadha mhijiex lesta kollha kemm hija. Issa neħtieġu li nagħmlu sforz kbir biex nimplimentaw il-leġiżlazzjoni tagħna u niżguraw li din is-sistema komuni taħdem tajjeb u b'mod uniformi. Wara li jsir dan biss se jkollna żona ta' protezzjoni u ta' solidarjetà li jixirqilha isimha - kisba li nistgħu nkunu kburin biha.

Useful Links

MEMO/13/532

Factsheets

CEAS infographics

Cecilia Malmström's website

Follow Commissioner Malmström on Twitter

DG Home Affairs website

Follow DG Home Affairs on Twitter


Side Bar

Mon compte

Gérez vos recherches et notifications par email


Aidez-nous à améliorer ce site